КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Р І Ш Е Н Н Я

26.03.2004 N 33


Про роботу Управління цінової політики,
експертизи та контролю вартості у будівництві


Заслухавши інформацію начальника Управління цінової політики,
експертизи та контролю вартості у будівництві П. Губеня про роботу
Управління, колегія В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про роботу Управління цінової політики,
експертизи та контролю вартості у будівництві взяти до відома.

2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (П.Губень):
- погодити проект Закону України "Про державну експертизу
проектів будівництва" із заінтересованими центральними органами
виконавчої влади - співвиконавцями комплексної державної
експертизи та підготувати його подання до Кабінету Міністрів
України;
- здійснювати постійний контроль за правильністю визначення
вартості робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, які
фінансуються за рахунок резервного фонду бюджету України;
- посилити роботу щодо роз'яснення порядку підготовки та
надання обгрунтувань до запитів щодо виділення з резервного фонду
бюджету коштів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт;
- забезпечити розроблення нормативного акта щодо визначення
вартості будівництва соціального житла;
- активізувати роботу з поновлення державної та відомчої
нормативної кошторисної бази;
- забезпечувати методичне керівництво та здійснювати
перевірки дотримання службами Укрінвестекспертизи законодавчих та
нормативних документів у галузі будівництва при проведенні
комплексної державної експертизи проектів будівництва;
- розробити порядок оцінки діяльності служб
Укрінвестекспертизи та проведення атестації їх працівників;
- своєчасно готувати та доводити до зацікавлених організацій
інформацію щодо питомих вартісних показників об'єктів житла та
соціального призначення на одну функціональну одиницю;
- здійснювати постійний моніторинг визначення вартісних
складових будівництва, у тому числі житлового будівництва;
- завершити впровадження механізму взаємодії різних
програмних комплексів, які застосовуються при визначенні вартості
складових будівельної продукції;
- активізувати роботу з удосконалення визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Член колегії А.Беркута