О проекте национального стандарта "Будівельні материалы. Битумы дорожные, модифицированные полимерами. Технические умови"


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 05.07.2007 N 24<br> <br> <br> Про проект національного стандарту<br> "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні,<br> модифіковані полімерами. Технічні умови"<br> <br> <br> Розглянувши проект національного стандарту<br>ДСТУ Б В.2.7-...:2007 "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні,<br>модифіковані полімерами. Технічні умови", розроблений Державним<br>дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П.Шульгіна,<br>науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект<br>національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-...:2007 "Будівельні<br>матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні<br>умови".<br> <br> 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві<br>(Барзилович Д.В.) підготувати в місячний термін наказ про<br>прийняття зазначеного національного стандарту та сформувати Справу<br>нормативного документа в установленому порядку.<br> <br> 3. Державному дорожньому науково-дослідному інституту імені<br>М.П.Шульгіна (Коваль П.М.) з наданням чинності зазначеного<br>національного стандарту розробити Зміну N 1 ДБН В.2.3-4-2000<br>"Споруди транспорту. Автомобільні дороги" та Зміну N 1<br>ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених<br>пунктів".<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на<br>заступника Міністра Беркуту А.В.<br> <br> Заступник голови<br> науково-технічної ради М.Сорок</FONT></PRE><br>