О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве соединения арматурной стали механическим способом опрессовки


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 29.11.2007 N 89<br> <br> (в робочому порядку)<br> <br> <br> Про видачу технічного свідоцтва підтвердження<br> придатності для застосування в будівництві з'єднання<br> арматурної сталі механічним способом опресовування<br> <br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 240<br>( <A HREF="240715">240-2006-п</A> ) від 1 березня 2006 р. "Про затвердження Правил<br>підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для<br>застосування", наказу Мінбуду N 69 ( <A HREF="250181">z0577-06</A> ) від 20 березня<br>2006 р. "Про затвердження Порядку проведення роботи з<br>підтвердження придатності нових будівельних виробів для<br>застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,<br>що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для<br>застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін'юсті 18 травня<br>2006 року за N 577/12451 та наказу Мінрегіонбуду N 76 ( <A HREF="301677">z0792-07</A> )<br>від 2 липня 2007 р. "Про внесення змін до наказу Мінбуду України<br>від 20 березня 2006 р. N 69", зареєстрованого у Мін'юсті 11 липня<br>2007 року за N 792/14059, розглянувши заявку ТОВ "Житло-Буд" з<br>урахуванням позитивного висновку Державного науково-дослідного<br>інституту будівельних конструкцій, науково-технічна рада<br>В И Р I Ш И Л А:<br> <br> 1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для<br>застосування в будівництві на вироби: "З'єднання арматурної сталі<br>механічним способом опресовування".<br> <br> 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві протягом<br>п'яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.<br> <br> Голова науково-технічної ради В.Яцуба</FONT></PRE><br>