МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

24.12.2007 N 108

(в робочому порядку)


Про проект нормативного документа


Розглянувши проект ДСТУ-Н "Настанова з ведення справи
будівельних норм", розроблений Товариством з обмеженою
відповідальністю "Центр історико-містобудівних досліджень",
науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати проект національного стандарту
до прийняття з назвою ДСТУ-Н "Настанова з ведення справи
будівельних норм".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) у місячний термін підготувати наказ про
прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного
документа в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Міністра А.В.Беркуту.

Заступник голови
науково-технічної ради А.Беркута