рішення

розширеного засідання Ради головних архітекторів

областей України

28-29 вересня 2001 р.                                                                                                          м.Одеса

                Заслухавши доповідь голови Ради головних архітекторів областей України М.Мурманова, виступи Голови Держбуду України В.Черепа, головних архітекторів областей, зауваження та пропозиції заступників голів облдержадміністрації, учасників засідання, Рада зазначає підвищену увагу до проблем зодчества. Прийняття ряду законодавчих актів, таких як Закон України “Про планування та забудову територій”, Закон України “Про архітектурну діяльність”, “Про внесення змін до Закону України “Про основи містобудування”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов на проектування об’єктів архітектури та визначення розміру оплати за їх видачу”, “Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації”, “Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури облдержадміністрації та відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації” та інші позитивно впливає на підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, в тому числі управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, у реалізації стратегії економічного та соціального розвитку України на 2000-2004 роки, визначеної у Посланні Президента України до Верховної Ради України Україна: поступ у ХХІ століття Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки”.

                Водночас трапляються випадки, коли застосування зазначених Законів України, інших законодавчих актів з питань архітектури та містобудування свідчить про недосконалість правового регулювання у сфері управління соціально-економічними процесами на регіональному та місцевому рівнях, що призводить до поглиблення диспропорцій та диференціації територіального розвитку. Неузгодженість і дублювання повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування зумовлюють невизначеність їх відповідальності, послаблюють державний і громадський контроль за результатами роботи їх структурних підрозділів, породжує певну напруженість у стосунках між гілками влади.

                У зв’язку з проведенням адміністративної реформи, формуванням нової державної регіональної політики виникає нагальна необхідність у внесенні відповідних змін до зазначених законів та інших законодавчих актів.

                На підставі вищезазначеного Рада вирішила:

                1.Звернутись до Голови Держбуду України В.Черепа, Голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту та зв’язку Ю.Крука з проханням ініціювати внесення змін до законодавчих актів з таких питань:

                1.1. Внести відповідні зміни до чинних законодавчих актів з метою створення єдиної структури органів управління містобудування та архітектури з чітким встановленням прав та обов’язків структур відповідного рівня в суворій підпорядкованості: Держбуд України – обласні управління – міські (районні) служби (включаючи інспекції ДАБК, охорони пам’яток архітектури, експертизи проектів).

                1.2. Згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” статтею 31 “б” до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

                “Пункт “б” 1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

                Пункт “б” 3. Здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому середовищу”.

                У зв’язку з численними порушеннями цих положень інспекціями ДАБК, які перебувають у штатах виконавчих органів місцевого самоврядування та повністю їм підзвітні і підконтрольні, виключити зазначені повноваження з делегованих та включити їх до власних повноважень облдержадміністрацій (інспекції ДАБК повинні бути державними і підпорядковуватись державним органам влади).

                1.3. Про ліцензування.

                Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” ліцензії, які видають обласні державні адміністрації, діють тільки на території відповідної області. Для виконання будівельних робіт на всій території України ліцензії видає Держбуд України. Вважаємо, що такий підхід ускладнює фінансовий стан будівельних організацій та зменшує обсяги їх діяльності. Крім того, цим принижується роль облдержадміністрацій (фактично, ліцензії, які видають облдержадміністрації, є не державні, а місцеві).

                Пропонуємо порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про внесення змін до пункту 9 постанови від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” (читати без примітки – зірочки).

                Вважаємо за необхідне до вирішення зазначеного питання покласти повноваження щодо підготовки Держбудом України документів про ліцензування і надання комплексних висновків на управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (як представників Держбуду України на місцях).

                1.4. Про експертизу містобудівної документації.

                Згідно з пунктом 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” на останні покладено повноваження щодо організації розроблення та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів.

                Разом з тим прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 року № 1577 “Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації”, пунктом 6 якого визначено, що управління містобудування та архітектури облдержадміністрацій організовують проведення експертизи для всіх населених пунктів області, крім обласних центрів.

                Ця примітка суперечить Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, в якому не обумовлюються ці винятки.

                Вважаємо за необхідне порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про внесення змін до постанови від 20 жовтня 2000 р. №1577 та виключити з пункту 6 слова “крім обласних центрів”.

                Пропонуємо до вирішення зазначеного питання покласти на управління містобудування та архітектури повноваження щодо розгляду містобудівної документації для обласних центрів та підготовки необхідних висновків Держбуду України щодо її погодження.

                1.5. Про районні відділи містобудування та архітектури.

                Необхідно відокремити районні відділи містобудування та архітектури від відділів житлово-комунального господарства райдержадміністрацій у зв’язку з їх різними функціями.

                2. З огляду на кризовий стан архітектурно-містобудівної науки, необхідність підняття рівня і ролі національної архітектури і містобудування, а також забезпечення наукового, законодавчого, нормативного і творчого обгрунтування архітектурно-просторового середовища життєдіяльності населення, беручи до уваги, що діюча на громадських засадах Академія архітектури об’єднує видатних вчених і майстрів архітектури, вирішити в установленому порядку питання про надання Українській Академії архітектури статусу Державної Академії архітектури та будівельних наук України.

                3. Зважаючи на важливість діяльності Ради головних архітекторів як дорадчого органу Держбуду України, звернутись до Голови Держбуду України В.Черепа з проханням включити питання роботи Ради до плану роботи Держбуду України на 2002 рік.

                4. Для оперативного врахування пропозицій головних архітекторів областей України просити Голову Держбуду України В.Черепа включити голову Ради головних архітекторів областей України до складу колегії Держбуду України.

Голова Ради

М.Мурманов

                                                                                               __________