ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 160 від 03.08.2001

Про забезпечення своєчасного та повного надходження
податкових платежів до Державного бюджету України

Кабінет Міністрів України постановою від 16 липня 2001 р.
N 845 ( 845-2001-п ) "Про заходи щодо забезпечення своєчасного та
повного надходження платежів до Державного бюджету України"
зобов'язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
здійснити заходи, спрямовані на скорочення податкового боргу та
недопущення зростання заборгованості з поточної сплати до бюджетів
податків, зборів (обов'язкових платежів), звернувши увагу
керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади на персональну відповідальність за забезпечення повної
сплати податків і погашення податкового боргу підприємствами,
установами та організаціями у галузевому розрізі.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16
липня 2001 р. N 845 ( 845-2001-п ) "Про заходи щодо забезпечення
своєчасного та повного надходження платежів до Державного бюджету
України" Н А К А З У Ю:
1. Керівникам підприємств, організацій і установ сфери
управління Держбуду:
- розробити та затвердити до 15 вересня 2001 р. заходи щодо
погашення простроченої заборгованості та щодекадно доповідати про
хід її погашення;
- взяти під особистий контроль своєчасне надання Комітету
даних щомісячного звіту про фінансові результати, дебіторську та
кредиторську заборгованість (форма N 1-Б) та забезпечити
достовірність цих даних;
- розробити заходи, що виключають допущення заборгованості з
поточної сплати до бюджетів податків і зборів.
2. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, заступнику
Голови Комітету Г.Семчуку організувати підготовку та направлення
звернень до будівельних корпорацій та місцевих органів виконавчої
влади щодо розроблення і здійснення заходів для забезпечення
повної сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і погашення
податкового боргу будівельними організаціями та відповідними
підприємствами комунальної власності.
3. Відділу підвідомчих організацій (В.Гибелинда);
- відпрацювати з Державною податковою адміністрацією України
та Держкомстатом України переліки підприємств, організацій,
установ, які відносяться до відомчого підпор
451
ядкування Комітету;
- здійснювати контроль за виконанням підприємствами,
організаціями та установами сфери управління Комітету поточних
податкових зобов'язань перед Державним бюджетом України;
- щомісячно до 15 числа доповідати Державній податковій
адміністрації України про стан погашення податкового боргу
підприємствами, установами та організаціями.
4. Установити, що керівники підприємств, організацій і
установ сфери управління Держбуду несуть персональну
відповідальність за стан повної сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) і погашення податкового боргу
підприємствами, установами та організаціями.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.Семчука.

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 8, серпень, 2001 р.