ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 40 від 24.02.99

Про організацію виконання постанови КМУ від 26.01.99 N 85

Кабінет Міністрів України постановою від 26.01.99 N 85
( 85-99-п ) "Про порядок зарахування до Держбюджету України на
1999 рік частини амортизаційних відрахувань" визначив для
підприємств і організацій всіх форм власності розмір
амортизаційних відрахувань, термін подачі розрахунку суми
амортизаційних розрахувань державним податковим службам та порядок
їх зарахування.
На виконання постанови КМУ від 26.01.99 N 85 ( 85-99-п )
Н А К А З У Ю:
1. Керівникам підприємств, організацій і установ, що
перебувають у сфері управління Держбуду України, забезпечити
відповідно до зазначеної постанови КМУ:
сплату до Держбюджету не пізніше ніж до 20 числа місяця, що
настає за звітним, 10 % амортизаційних відрахувань від нарахованої
суми за звітний місяць; подання не пізніше ніж 20 числа місяця, що
настає за звітним, державним податковим службам розрахунок суми
амортизаційних відрахувань, що підлягає сплаті до державного
бюджету, за формою, встановленою Державною податковою
адміністрацією.
Сума амортизаційних відрахувань зараховується на рахунок за
кодом бюджетної класифікації 24090000 "Надходження амортизаційних
відрахувань для фінансування заходів структурної перебудови
базових галузей національної економіки (розділ 5 "Неподаткові
надходження").
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семчука Г.М.

Голова Комітету В.М.Гусаков

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 2, лютий, 1999 р.