Об обеспечении проведения мониторинга реализации государственных целевых программ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 254 від 13.10.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20001013 vn254<br> <br> <br> Про забезпечення проведення моніторингу реалізації<br> державних цільових програм<br> <br> <br> Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 11 липня<br>2000 року N 12265/10 Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Відповідальним виконавцям державних цільових програм<br>(перелік програм - додаток 1):<br> 1.1 Провести інвентаризацію наукових частин галузевих<br>(міжгалузевих) програм за наведеною формою зі зразками її<br>заповнення (додаток 2);<br> 1.2 Забезпечити за підсумками 2000 року проведення<br>моніторингу реалізації державних цільових програм за встановленою<br>формою зі зразками її заповнення (додаток 3);<br> 1.3 Інформацію зібрану згідно з додатками 1, 2 подати<br>Українському інституту громадського здоров'я.<br> До 05.01.2001 р.<br> <br> 2. Українському інституту громадського здоров'я узагальнити<br>інформацію від структурних підрозділів МОЗ України і в<br>установленому порядку подати до Мінекономіки України пропозиції<br>щодо призупинення дії або корегування програм, що не були<br>забезпечені джерелами фінансування або не фінансуються.<br> До 15.01.2001 р.<br> <br> 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.<br> <br> В.о. Міністра О.О.Бобильова<br> <br> Додаток 1<br> до наказу МОЗ України<br> від 13.10.2000 N 254<br> <br> <br> Перелік<br> державних цільових програм в галузі охорони здоров'я<br> <br>-----------------------------------------------------------------------<br>| N | Назва програми (яким документом | Структурний підрозділ |<br>|пор.| затверджена) | МОЗ - основний |<br>| | | відповідальний |<br>| | | виконавець |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 1 | 2 | 3 |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 1. |"Довгострокова програма поліпшення |Управління організації |<br>| |становища жінок, охорони материнства і |медичної допомоги дітям |<br>| |дитинства" (затверджена постановою |і матерям |<br>| |Кабінету Міністрів України від | |<br>| |28.07.92 N 431) ( <A HREF="6223">431-92-п</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 2. |"Національна програма |Головне санітарно- |<br>| |імунопрофілактики населення на 1993- |епідеміологічне |<br>| |2000 роки" (затверджена постановою |управління |<br>| |Кабінету Міністрів України від | |<br>| |21.04.93 N 288) ( <A HREF="8031">288-93-п</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 3. |Науково-технічна програма "Розробка |Головне санітарно- |<br>| |науково методичних основ системи |епідеміологічне |<br>| |прогнозування генетичного ризику |управління |<br>| |впровадження нових технологій та | |<br>| |забруднення навколишнього середовища" | |<br>| |(затверджена Указом Президента України | |<br>| |від 17.01.95 N <A HREF="17958">53/95</A>) ( <A HREF="17958">53/95</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 4. |"Національна програма планування сім'ї"|Управління організації |<br>| |(затверджена постановою Кабінету |медичної допомоги дітям |<br>| |Міністрів України від 12.09.95 N 736) |і матерям |<br>| |( <A HREF="20482">736-95-п</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 5. |Національна програма "Діти України" |Управління організації |<br>| |(затверджена Указом Президента України |медичної допомоги дітям |<br>| |від 18.01.96 N <A HREF="25155">63/96</A>) ( <A HREF="25155">63/96</A> ) |і матерям |<br>| |Підпрограма "Розвиток виробництва |Головне санітарно- |<br>| |продуктів дитячого харчування" |епідеміологічне |<br>| |(затверджена постановою Кабінету |управління |<br>| |Міністрів України від 22.04.97 N 383) | |<br>| |( <A HREF="32255">383-97-п</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 6. |"Комплексна програма розвитку медичної |Державний департамент з |<br>| |промисловості на 1997-2003 роки" |контролю за якістю, |<br>| |(затверджена постановою Кабінету |безпекою та виробництвом|<br>| |Міністрів України від 18.12.96 N 1538) |лікарських засобів і |<br>| |( <A HREF="27126">1538-96-п</A> ) |виробів медичного |<br>| | |призначення |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 7. |Програма "Здоров'я літніх людей" |Головне управління |<br>| |(затверджена Указом Президента України |організації медичної |<br>| |від 10.12.97 N <A HREF="35365">1347/97</A>) ( <A HREF="35365">1347/97</A> ) |допомоги населенню |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 8. |"Комплексна програма |Відділ |<br>| |соціально-економічного розвитку Великої|санаторно-курортного |<br>| |Ялти, як курорту загально-державного |лікування та |<br>| |значення" |реабілітації |<br>| |(затверджена постановою Кабінету | |<br>| |Міністрів України від 05.01.98 N 9) | |<br>| |( <A HREF="43237">9-98-п</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>| 9. |Цільова комплексна програма "Фізичне |Головне санітарно- |<br>| |виховання - здоров'я нації" |епідеміологічне |<br>| |(затверджена Указом Президента України |управління |<br>| |від 01.09.98 N <A HREF="44994">963/98</A>) ( <A HREF="44994">963/98</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|10. |"Програма профілактики і лікування |Головне управління |<br>| |артеріальної гіпертензії в Україні" |організації медичної |<br>| |(затверджена Указом Президента України |допомоги населенню |<br>| |від 04.02.99 N <A HREF="52151">117/99</A>) ( <A HREF="52151">117/99</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|11. |"Цільова комплексна програма |Управління організації |<br>| |генетичного моніторингу в Україні на |медичної допомоги дітям |<br>| |1999-2003 роки" |і матерям |<br>| |(затверджена Указом Президента України | |<br>| |від 04.02.99 N <A HREF="52152">118/99</A>) ( <A HREF="52152">118/99</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|12. |"Програма профілактики СНІДу та |Управління профілактики |<br>| |наркоманії на 1999-2000 роки" |соціально-небезпечних |<br>| |(затверджена постановою Кабінету |хвороб, СНІДу та |<br>| |Міністрів України від 09.03.99 N 341) |формування здорового |<br>| |( <A HREF="52767">341-99-п</A> ) |способу життя |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|13. |"Комплексна програма поводження з |Управління радіаційного |<br>| |радіоактивними відходами" (затверджена |захисту населення та |<br>| |постановою Кабінету Міністрів України |медичних проблем аварії |<br>| |від 05.04.99 N 542) ( <A HREF="53622">542-99-п</A> ) |на ЧАЕС |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|14. |Комплексна програма "Цукровий діабет" |Головне управління |<br>| |(затверджена Указом Президента України |організації медичної |<br>| |від 21.05.99 N <A HREF="54689">545/99</A>) ( <A HREF="54689">545/99</A> ) |допомоги населенню |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|15. |"Національна програма патріотичного |Управління профілактики |<br>| |виховання населення, формування |соціально-небезпечних |<br>| |здорового способу життя, розвитку |хвороб, СНІДу та |<br>| |духовності та зміцнення моральних |формування здорового |<br>| |засад суспільства" (затверджена |способу життя |<br>| |постановою Кабінету Міністрів України | |<br>| |від 15.09.99 N 1697) ( <A HREF="60571">1697-99-п</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|16. |Заходи щодо розвитку Державної служби |Головне управління |<br>| |медицини катастроф на 1998-2001 роки |організації медичної |<br>| |(затверджена постановою Кабінету |допомоги населенню |<br>| |Міністрів України від 09.12.97 N 1379) | |<br>| |( <A HREF="35391">1379-97-п</A> ) | |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|17. |Комплексні заходи для запобігання |Управління профілактики |<br>| |розповсюдження хвороб, що передаються |соціально-небезпечних |<br>| |статевим шляхом (затверджена |хвороб, СНІДу та |<br>| |постановою Кабінету Міністрів України |формування здорового |<br>| |від 23.03.98 N 357) ( <A HREF="41801">357-98-п</A> ) |способу життя |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|18. |Комплексні заходи боротьби з |Управління профілактики |<br>| |туберкульозом (затверджена постановою |соціально-небезпечних |<br>| |Кабінету Міністрів України від |хвороб, СНІДу та |<br>| |23.04.99 N 667) ( <A HREF="53968">667-99-п</A> ) |формування здорового |<br>| | |способу життя |<br>|----+---------------------------------------+------------------------|<br>|19. |Комплексна цільова програма боротьби з |Головне управління |<br>| |наркоманією і злочинністю |організації медичної |<br>| |(затверджена постановою Кабінету |допомоги населенню |<br>| |Міністрів України від 03.02.98 N 114) | |<br>| |( <A HREF="42794">114-98-п</A> ) | |<br>-----------------------------------------------------------------------<br> <br> Додаток 2<br> до наказу МОЗ України<br> від 13.10.2000 N 254<br> <br> Інвентаризація наукових частин галузевих<br> (міжгалузевих) програм<br> <br>------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>| | Державний | Термін | |<br>| Назва програми | замовник, |виконання, рік | Анотований звіт |<br>| | виконавці |---------------| |<br>| | |почат. |закінч.| |<br>|-------------------+--------------+-------+-------+-------------------------------------------------|<br>|Комплексна |МОЗ, | 1997 | 2003 |За програмою проводились роботи по 38 науково- |<br>|програма розвитку |Коммедбіопром,| | |дослідним розробкам, із яких за підсумками року |<br>|медичної |НВА | | |прийнято 23 етапи, в т.ч. по завершеним договорам|<br>|промисловості |"Укрмедприлад"| | |6. Це: "Апарат штучної вентиляції легенів для |<br>|України на 1997- | | | |дітей" (з-д Буревісник, м. Київ); "Скальпелі |<br>|2003 роки | | | |медичні з лезом із оксидних матеріалів" (Інститут|<br>|( <A HREF="27126">1538-96-п</A> ) | | | |надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ); |<br>| | | | |"Апарати для розвантаження скелетно-м'язової |<br>| | | | |системи" (ЛТД "Сана", м. Київ); |<br>| | | | |"Мініскоп-кардіограф для швидкої допомоги", |<br>| | | | |"Електрокардіостимулятор для швидкої допомоги", |<br>| | | | |"Кардіодефібрилятор для швидкої допомоги" (НВН |<br>| | | | |"РЕМА", м. Львів). |<br>|-------------------+--------------+-------+-------+-------------------------------------------------|<br>|Програма "Здоровя |МОЗ | 1998 | 2002 |Проведений аналіз результатів лікування літніх |<br>|літніх людей" | | | |людей, хворих на злоякісні новоутворення легень, |<br>|( <A HREF="35365">1347/97</A> ) | | | |стравоходу, шлунка, колоректальний рак та рак |<br>| | | | |вульви, що проходили лікування у клініці у УНДІОР|<br>| | | | |за період з 1990-2000 рр. |<br>| | | | |Проведено аналіз поширення остеохондрозу, |<br>| | | | |остеопорозу, остеоартрозу, переломів хребта та |<br>| | | | |кісток у літніх людей та вивчено стан |<br>| | | | |реабілітації таких хворих в Україні. |<br>------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Додаток 3<br> до наказу МОЗ України<br> від 13.10.2000 N 254<br> <br> Перелік<br> державних цільових програм, які фінансуються із залученням<br> коштів державного бюджету<br> <br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>|N | Назва програми | Яким | Термін |Державний |Обсяги фінансування |Пропозиції щодо | Пропозиції |<br>|пор.| | документом |реалізації | замовник, |програми, тис.грн. за | припинення |щодо подальшої|<br>| | | затверджена |(початок, |координатор | рахунок Державного |виконання програми| реалізації |<br>| | | |закінчення | | бюджету за даними | | програми |<br>| | | | програми | |міністерств і відомств| | |<br>| | | | рр.) | |----------------------| | |<br>| | | | | | передба- | фактично | | |<br>| | | | | | чено |отримано на| | |<br>| | | | | |програмою | 01.01.2000| | |<br>|----+--------------------+---------------+-----------+-------------+----------+-----------+------------------+--------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |<br>|----+--------------------+---------------+-----------+-------------+----------+-----------+------------------+--------------|<br>|1. |Комплексна державна | Постанова | 1996-2010 |Держкоменер- | - | - | - |Своєчасне і в |<br>| |програма | Кабінету | |гозбереження | | | |повному обсязі|<br>| |енергозбереження | Міністрів | |України | | | |фінансування |<br>| |України | України | | | | | |заходів |<br>| | | від 5 лютого | | | | | |програми |<br>| | |1997 року N 148| | | | | | |<br>| | | ( <A HREF="33085">148-97-п</A> ) | | | | | | |<br>|----+--------------------+---------------+-----------+-------------+----------+-----------+------------------+--------------|<br>|2. |Програма зайнятості | Постанова | 1997-2000 |Міністерство |2282300 |1051100 |Припинення | - |<br>| |населення на 1997- | Кабінету | |праці та | | |виконання Програми| |<br>| |2000 роки | Міністрів | |соціальної | | |передбачено | |<br>| | | України | |політики | | |терміном її дії - | |<br>| | | від | |України | | |кінець 2000 року | |<br>| | |31.12.96 N 1591| | | | | | |<br>| | | ( <A HREF="26939">1591-96-п</A> ) | | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br></FONT></PRE><br>