ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

11.03.2005 N 50


Про виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2005 року
N 157 "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2005 року N 50"


З метою організації виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2005 року N 157 ( 157-2005-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
15 січня 2005 року N 50" та відповідно до статті 63 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 )
Н А К А З У Ю:

1. Керівникам підприємств, організацій сфери управління
Держбуду України і Голові правління ВАТ "КиївЗНДІЕП"
Шевельову В.Б.:

1.1. Взяти до керівництва та неухильного виконання постанову
Кабінету Міністрів України від 28.02.2005 р. N 157 ( 157-2005-п );

1.2 Забезпечити:

1.2.1. Надходження відрахування частини прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім
частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 72
Закону України "Про Державний бюджет на 2004 рік" ( 2285-15 ) та у
січні-лютому 2005 року, що здійснюється державними підприємствами
та їх дочірніми підприємствами, акціонерними компаніями та іншими
суб'єктами господарювання, у статутному фонді яких державі
належать частки (акції, паї), та їх дочірніми підприємствами у
розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого
згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

1.2.2. Надходження відрахування частини прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році,
починаючи з березня, що здійснюється державними підприємствами та
їх дочірніми підприємствами у розмірі 50 відсотків, а акціонерними
компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді
яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніми
підприємствами - у розмірі ЗО відсотків чистого прибутку (доходу),
розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку;

1.2.3. Перегляд фінансових планів на 2005 рік з урахуванням
змін, внесених пунктами 1.2.1 та 1.2.2 цього наказу;

1.3. Щомісяця до 25 числа інформувати Держбуд України про
нарахування та сплату частини прибутку (доходу) до державного
бюджету згідно із затвердженими зазначеною постановою порядком і
нормативом;

2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) забезпечити організацію роботи будівельних
корпорацій "Укрбуд", "Украгропромбуд", "Укрмонтажспецбуд",
"Укртрансбуд", "Укрметротунельбуд" щодо виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2005 р. N 157 ( 157-2005-п )
стосовно господарських організацій, які належать до сфери їх
управління, а також господарських організацій, у статутних фондах
яких державі належать частки (акції, паї), функції з управління
якими здійснюють корпорації.

3. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська)
забезпечити фінансування бюджетних установ і організацій в
обсягах, необхідних для повного покриття їх витрат у межах
видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ).

4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) довести зазначений наказ
до підприємств сфери управління Держбуду.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Комітету за належністю питань.

Голова комітету В.Череп