ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

07.06.2005 N 86

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2005 р.
за N 674/10954


Про затвердження змін до Збірника норм
часу на роботи та послуги, що виконуються
бюро технічної інвентаризації України,
затвердженого наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального
господарства від 21.11.2003 N 198,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.02.2004 за N 188/8787


З метою проведення у відповідність до чинної нормативної бази
Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро
технічної інвентаризації України, затвердженого наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від
21.11.2003 N 198 ( z0188-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.02.2004 за N 188/8787, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити зміни до Збірника норм часу на роботи та
послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України,
затвердженого наказом Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства від 21.11.2003 N 198
( z0188-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.02.2004 за N 188/8787.

2. Юридичному відділу (М.Г.Агапова) разом з Управлінням
експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин) подати цей наказ в
установленому порядку до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.

3. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, останнім довести наказ до бюро
технічної інвентаризації України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.

Голова Комітету О.Ю.Кучеренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
22.06.2005 N 86

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2005 р.
за N 674/10954


ЗМІНИ
до Збірника норм часу на роботи та послуги,
що виконуються бюро технічної інвентаризації
України, затвердженого наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 21.11.2003 N 198,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.02.2004 за N 188/8787
( z0188-04 )


1. У розділі 1 пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1 Ознайомлення з поданими Замовлення 0,106".
документами,
правовстановлювальними
документами для реєстрації прав
власності, виявлення порядку
переходу їх від одних власників
до інших

2. У розділі 1 пункт 1.27 вилучити.

3. У розділі 2 пункти 2.33, 2.34, 2.35 викласти в такій
редакції:

"2.33 Оцінка: Основний Виконавець 1,744
- основного будинку будинок, Контролер 0,263
(спрощений метод) прибудова з
інженерним
обладнанням

Прибудова, Виконавець 1,500
надбудова, Контролер 0,250
підвал

- основного будинку Будинок Виконавець 3,488
з надбудовами, Контролер 0,526
прибудовами, підвалом
(загальний метод)

- те саме будинків Будинок Виконавець 6,976
підвищеної складності Контролер 1,052
при параметрах "п" більше
3 та "К" більше 5

2.34 Оцінка господарських Будівля, Виконавець 1,500
будівель і прибудов прибудова Контролер 0,250

2.35 Оцінка господарських Споруда Виконавець 0,327
споруд Контролер 0,058".

Начальник Управління
експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшин