Об утверждении Типичных норм времени на изготовление предметов ритуальной принадлежности


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 10.01.2006 N 9<br> <br> <br> Про затвердження Типових норм<br> часу на виготовлення предметів<br> ритуальної належності<br> <br> <br> З метою удосконалення діяльності у сфері поховання та<br>похоронного обслуговування Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Типові норми часу на виготовлення предметів<br>ритуальної належності.<br> <br> 2. З уведенням в дію Типових норм часу на виготовлення<br>предметів ритуальної належності скасовуються "Типовые нормы<br>времени и расценки на изготовление индивидуальных надгробий и<br>похоронных принадлежностей", затверджені наказом<br>Мінжитлокомунгоспу УРСР від 31 грудня 1986 року, та "Типовые нормы<br>времени на изготовление искусственных цветов и венков",<br>затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу від 31 грудня 1987 року.<br> <br> 3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування<br>(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів<br>виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра Г.М.Семчука.<br> <br> Міністр П.С.Качур</FONT></PRE><br>