МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

11.12.2006 N 406


Про надання статусу базової організації
з науково-технічної діяльності у сферах
будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, архітектури і містобудування


Відповідно до Положення про базову організацію з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування,
затвердженого наказом Держбуду України від 20 листопада 2003 року
N 191 ( z1123-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 05 грудня 2003 року за N 1123/8444, і на підставі рішення
науково-технічної ради Мінбуду України від 23 листопада 2006 року
N 79 ( vr079667-06 ) Н А К А З У Ю:

1. Надати статус базової організації з науково-технічної
діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, архітектури і містобудування та затвердити напрями
діяльності і переліки нормативних документів, заявлених до
розроблення, супроводу і участі у супроводі:
- Державному підприємству "Проектно-вишукувальний інститут
транспортного будівництва "Київдіпротранс";
- Українському державному проектно-технологічному
науково-дослідному інституту цивільної авіації "Украеропроект";
- Українському державному проектному інституту
"Укрміськбудпроект".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра А.Беркуту.

Перший заступник міністра А.Орлов