ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.01.2008 N 8


Про призначення комісії з проведення
приймальних випробувань


Державним дорожнім науково-дослідним інститутом
ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДI) на замовлення Державної служби
автомобільних доріг (договір від 27.03.2006 N 130-06) виготовлено
експериментальний зразок приладу для визначення ступеня корозії
арматури у залізобетонних конструкціях автодорожніх мостів із
використанням методу акустичної емісії.

Для проведення приймальних випробувань виготовленого приладу
Н А К А З У Ю:

1. Призначити приймальну комісію у складі:

------------------------------------------------------------------
¦Андрєєв С.I. ¦- начальник Управління науково-технічної політики¦
¦ ¦ Укравтодору, голова комісії ¦
¦--------------+-------------------------------------------------¦
¦Дев'ятов Є.В. ¦- завідувач Сектору охорони праці Укравтодору ¦
¦ ¦ ¦
¦--------------+-------------------------------------------------¦
¦Сташук П.М. ¦- завідувач відділу технічної діагностики споруд ¦
¦ ¦ ДерждорНДI ¦
¦--------------+-------------------------------------------------¦
¦Ковальов П.М. ¦- директор ДП "Укрголовмостоекспертиза" ¦
¦ ¦ ¦
¦--------------+-------------------------------------------------¦
¦Мозговий О.В. ¦- начальник відділу стандартизації і метрології ¦
¦ ¦ УДВТП "Укрдортехнологія". ¦
------------------------------------------------------------------

2. Провести приймальні випробування експериментального зразка
приладу для визначення ступеня корозії арматури у залізобетонних
конструкціях автодорожніх мостів із використанням методу
акустичної емісії.

3. Покласти організацію випробувань на ДерждорНДI
(Коваль П.М.).

4. Комісії завершити роботу та подати Акт приймальних
випробувань на затвердження Державній службі автомобільних доріг у
тижневий термін з дня підписання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Прусенка Є.Д.

Голова П.К.Кравчук