МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

04.07.2008 N 302


Про припинення Державного підприємства
"Державний проектний інститут
"Вінницябудмпроект" шляхом приєднання


Відповідно до вимог Цивільного кодексу України від 16.01.2003
N 435-V ( 435-15 ), Господарського кодексу України від 16.01.2003
N 436-IV ( 436-15 ), законів України від 21.09.2006 N 185-V
( 185-16 ), "Про управління об'єктами державної власності", від
15.05.2003 N 755-IV ( 755-15 ), "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" та на виконання п. 5 рішення
колегії Мінрегіонбуду від 24.04.2008 р. N 34 ( vra34661-08 ), "Про
фінансовий стан державних підприємств, віднесених до сфери
управління Міністерства, за 2007 рік та аналіз їх економічних
показників" Н А К А З У Ю:

1. Припинити Державне підприємство "Державний проектний
інститут "Вінницябудмпроект" шляхом приєднання до Державного
підприємства "Український науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та
виробів "НДIБМВ".

2. Призначити комісію з припинення Державного підприємства
"Державний проектний інститут "Вінницябудмпроект" у складі голови
комісії Червякова Юрія Миколайовича (ідентифікаційний номер
1830403434) - заступника директора з наукової роботи Державного
підприємства "Український науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та
виробів "НДIБМВ" та інших членів комісії, а саме: Iвженко Надії
Марківни (ідентифікаційний номер 1813304085) - завідуючої відділом
- головного бухгалтера відділу економіки Державного підприємства
"Український науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут будівельних матеріалів та виробів "НДIБМВ", Драговоз
Людмили Олександрівни (ідентифікаційний номер 2093003722) -
завідуючої відділом кадрів Державного підприємства "Український
науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних
матеріалів та виробів "НДIБМВ".

3. Встановити:
- тримісячний строк припинення Державного підприємства
"Державний проектний інститут "Вінницябудмпроект", який
обчислюється з дня публікації повідомлення про припинення
юридичної особи;
- двомісячний строк для пред'явлення (заявлення) кредиторами
вимог до Державного підприємства "Державний проектний інститут
"Вінницябудмпроект", який обчислюється з дня публікації
повідомлення про припинення юридичної особи.

4. Голові комісії з припинення Державного підприємства
"Державний проектний інститут "Вінницябудмпроект" Червякову Ю.М.:

4.1. У тижневий строк помістити у відповідних друкованих
засобах масової інформації повідомлення про припинення Державного
підприємства "Державний проектний інститут "Вінницябудмпроект" та
про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього;

4.2. Після закінчення строку для пред'явлення (заявлення)
кредиторами вимог та задоволення чи відхилення цих вимог скласти
та подати на затвердження Мінрегіонбуду передавальний акт, який
має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань
Державного підприємства "Державний проектний інститут
"Вінницябудмпроект" стосовно всіх його кредиторів та боржників,
включаючи зобов'язання, які оскаржуються сторонами;

4.3. Здійснити інші передбачені законодавством дії щодо
припинення Державного підприємства "Державний проектний інститут
"Вінницябудмпроект".

5. Директору Державного підприємства "Державний проектний
інститут "Вінницябудмпроект" Терешку В.О. протягом двох робочих
днів передати голові комісії з припинення Державного підприємства
"Державний проектний інститут "Вінницябудмпроект" оригінали
статуту, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -
Державного підприємства "Державний проектний інститут
"Вінницябудмпроект" всі наявні печатки та штампи.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В.Куйбіда