О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 10.12.2008 N 586<br> <br> <br> Про план діяльності з підготовки<br> проектів регуляторних актів<br> <br> <br> З метою реалізації положень Закону України від 11.09.2003<br>N 1160-IV ( <A HREF="144981">1160-15</A> ) "Про засади державної регуляторної політики<br>у сфері господарської діяльності", вдосконалення правового<br>регулювання та усунення перешкод для розвитку господарської<br>діяльності у сфері будівництва Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити План діяльності Міністерства регіонального<br>розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів<br>на 2009 рік (далі - План) згідно з додатком.<br> <br> 2. Адміністративному департаменту (Парасюк I.Л.) у<br>п'ятиденний строк забезпечити розміщення Плану на офіційній<br>сторінці Мінрегіонбуду в мережі Iнтернет.<br> <br> 3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Державній<br>архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О.М.) забезпечити<br>неухильне виконання вищезазначеного Плану у визначені строки.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на<br>заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних<br>обов'язків.<br> <br> Міністр В.Куйбіда<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 10.12.2008 N 586<br> <br> <br> ПЛАН<br> діяльності Міністерства регіонального розвитку<br> та будівництва з підготовки проектів<br> регуляторних актів на 2009 рік<br> <br> <br>----------------------------------------------------------------------------------<br>¦ N ¦ Назва проекту ¦ Цілі прийняття ¦ Строки ¦Відповідальний¦<br>¦п/п¦ регуляторного ¦ ¦підготовки ¦ структурний ¦<br>¦ ¦ акта ¦ ¦ проекту ¦ підрозділ за ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ розроблення ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦регуляторного ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акта ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦<br>¦--------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ Закони України ¦<br>¦--------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦1. ¦Про внесення змін до ¦Приведення у ¦вересень ¦Державна ¦<br>¦ ¦Закону України "Про ¦відповідність із ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦відповідальність ¦Законом України "Про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦підприємств, їх ¦внесення змін до ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦об'єднань, установ та ¦деяких законодавчих ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦організацій за ¦актів України щодо ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦правопорушення у сфері ¦сприяння будівництву" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦містобудування" ¦від 16.09.2008 N 509-VI¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(щодо поширення дії ¦( <A HREF="418069">509-17</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦закону на всіх ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦суб'єктів господарювання ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(у тому числі і на ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦фізичних осіб) за ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦порушення у сфері ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦містобудування) ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦--------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ постанови Кабінету Міністрів України ¦<br>¦--------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦1. ¦Про затвердження Порядку ¦Приведення у ¦ червень ¦Державна ¦<br>¦ ¦надання платних послуг, ¦відповідність із ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦які надаються інспекцією ¦Положенням про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦державного архітектурно- ¦Державну архітектурно- ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦будівельного контролю, ¦будівельну інспекцію, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦та їх переліку ¦затвердженим ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦постановою Кабінету ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦Міністрів України від ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦18.10.2006 N 1434 ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦( <A HREF="266230">1434-2006-п</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦2. ¦Про затвердження форми ¦Приведення у ¦ червень ¦Державна ¦<br>¦ ¦дозволу на виконання ¦відповідність із ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦підготовчих робіт; форми ¦Законом України "Про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦заяви, що подається для ¦внесення змін до ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦отримання дозволу; та ¦деяких законодавчих ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦форми відмови у наданні ¦актів України щодо ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦дозволу; порядку їх ¦сприяння будівництву" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦видачі та скасування ¦від 16.09.2008 N 509-VI¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(анулювання) і ведення ¦( <A HREF="418069">509-17</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦їх реєстру ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦3. ¦Про затвердження переліку¦Приведення у ¦ червень ¦Державна ¦<br>¦ ¦будівельних робіт, на ¦відповідність із ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦виконання яких ¦Законом України "Про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦не вимагається дозволу ¦внесення змін до ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦ ¦деяких законодавчих ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦актів України щодо ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦сприяння будівництву" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦від 16.09.2008 N 509-VI¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦( <A HREF="418069">509-17</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦4. ¦Про затвердження форми ¦Приведення у ¦ червень ¦Державна ¦<br>¦ ¦дозволу на виконання ¦відповідність із ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦будівельних робіт; ¦Законом України "Про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦форми заяви, що подається¦внесення змін до ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦для його отримання; ¦деяких законодавчих ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦форми відмови у наданні ¦актів України щодо ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦дозволу на виконання ¦сприяння будівництву" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівельних робіт; ¦від 16.09.2008 N 509-VI¦ ¦ ¦<br>¦ ¦порядку видачі та ¦( <A HREF="418069">509-17</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦скасування (анулювання) ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦дозволу на виконання ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівельних робіт і ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦порядку ведення реєстру ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦виданих та скасованих ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(анульованих) дозволів на¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦виконання будівельних ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦робіт ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦5. ¦Про затвердження порядку ¦Встановлення порядку ¦вересень ¦Державна ¦<br>¦ ¦здійснення Державною ¦здійснення, з ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦архітектурно- ¦визначенням ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦будівельною інспекцією та¦організаційно-правових ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦її територіальними ¦засад, державного ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦органами архітектурно- ¦нагляду за ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівельного нагляду ¦виробництвом ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(контролю) за ¦будівельних матеріалів ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦виробництвом будівельних ¦і виробів та об'єктів ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦матеріалів ¦містобудування, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦підвищення якості ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦будівництва та ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦створення умов для ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ефективного виконання ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦функцій, покладених на ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦Державну архітектурно- ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦будівельну інспекцію, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦як урядовий орган ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦державного управління, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦та її територіальні ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦органи, в частині ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦здійснення державного ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦нагляду за ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦виробництвом ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦будівельних матеріалів ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦і виробів ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦6. ¦Про внесення змін до ¦Страхування державних ¦ грудень ¦Державна ¦<br>¦ ¦Порядку та умов ¦інспекторів з метою ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦обов'язкового державного ¦підвищення ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦страхування посадових ¦ефективності ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦осіб інспекцій ¦державного управління ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦державного архітектурно- ¦інспекцій державного ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівельного контролю ¦архітектурно- ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦будівельного контролю ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦7. ¦Про затвердження форми ¦Приведення у ¦ грудень ¦Державна ¦<br>¦ ¦сертифіката ¦відповідність із ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦відповідності; форми ¦Законом України "Про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦заяви, що подається для ¦внесення змін до ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦одержання сертифіката; ¦деяких законодавчих ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦форми відмови у видачі ¦актів України щодо ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦сертифіката; форми акта ¦сприяння будівництву" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦готовності об'єкта до ¦від 16.09.2008 N 509-VI¦ ¦ ¦<br>¦ ¦експлуатації; ¦( <A HREF="418069">509-17</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦порядку видачі ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦сертифікатів ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦відповідності; ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦порядку ведення їх ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦реєстру; розміру та ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦порядку внесення плати ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦за їх видачу ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦8. ¦Про внесення змін до ¦У зв'язку з внесенням ¦ грудень ¦Управління ¦<br>¦ ¦постанови Кабінету ¦змін до Закону України ¦ ¦планування ¦<br>¦ ¦Міністрів України ¦"Про планування і ¦ ¦забудови ¦<br>¦ ¦"Про затвердження Порядку¦забудову територій" ¦ ¦територій ¦<br>¦ ¦проведення експертизи ¦( <A HREF="68641">1699-14</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦містобудівної ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦документації" ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦9. ¦Про затвердження Порядку ¦У зв'язку з внесенням ¦ грудень ¦Управління ¦<br>¦ ¦надання вихідних даних ¦змін до Закону України ¦ ¦планування ¦<br>¦ ¦для проектування об'єктів¦"Про планування і ¦ ¦забудови ¦<br>¦ ¦містобудування та Порядку¦забудову територій" ¦ ¦територій ¦<br>¦ ¦визначення розміру плати ¦( <A HREF="68641">1699-14</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦за видачу містобудівних ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦умов і обмежень забудови ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦земельної ділянки та ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦технічних умов щодо ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦інженерного забезпечення ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦об'єкта архітектури" ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦10.¦Про внесення змін до ¦У зв'язку з внесенням ¦ грудень ¦Управління ¦<br>¦ ¦постанови Кабінету ¦змін до законів ¦ ¦планування ¦<br>¦ ¦Міністрів України ¦України "Про ¦ ¦забудови ¦<br>¦ ¦від 20.07.2000 N 1146 ¦архітектурну ¦ ¦територій ¦<br>¦ ¦"Про затвердження типових¦діяльність" ( <A HREF="55154">687-14</A> ),¦ ¦ ¦<br>¦ ¦положень про управління ¦"Про планування і ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦містобудування ¦забудову територій" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦та архітектури обласної, ¦( <A HREF="68641">1699-14</A> ), ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Київської та ¦"Про основи ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Севастопольської міської,¦містобудування" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦відділ містобудування ¦( <A HREF="5959">2780-12</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦та архітектури районної у¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦місті Києві, відділ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦містобудування, ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦архітектури та житлово- ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦комунального господарства¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦районної, районної у ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦місті Севастополі ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦державної адміністрації" ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦--------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ Накази Міністерства ¦<br>¦--------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦1. ¦"Про затвердження Порядку¦Підвищення ¦Після ¦Фінансово- ¦<br>¦ ¦використання коштів ¦ефективності ¦прийняття ¦економічний ¦<br>¦ ¦державного бюджету для ¦використання коштів ¦Закону ¦департамент ¦<br>¦ ¦фінансової підтримки ¦державного бюджету за ¦України ¦ ¦<br>¦ ¦творчих спілок у сфері ¦бюджетною програмою ¦"Про ¦ ¦<br>¦ ¦архітектури" ¦2751060 "Фінансова ¦Державний ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦підтримка творчих ¦бюджет ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦спілок у сфері ¦України на ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦архітектури" ¦2009 рік" ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦( <A HREF="429169">835-17</A> ),¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦у термін ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦визначений ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦Кабінетом ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦Міністрів ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦України ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦2. ¦Про затвердження порядку ¦Виконання вимог ¦ червень ¦Державна ¦<br>¦ ¦здійснення контролю за ¦постанов Кабінету ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦дотриманням ліцензійних ¦Міністрів України від ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦умов провадження ¦21.10.2007 N 1269 "Про ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦будівельної діяльності ¦ліцензування певних ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦видів господарської ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦діяльності у ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦будівництві" та від ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦18.10.2006 N 1434 ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦( <A HREF="266230">1434-2006-п</A> ) "Про ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦затвердження Положення ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦про Державну ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦архітектурно- ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦будівельну інспекцію" ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦3. ¦Про затвердження ¦Виконання вимог статті ¦ червень ¦Державна ¦<br>¦ ¦Положення про ¦17 Закону України "Про ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦Архітектурно-будівельну ¦архітектурну ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦атестаційну комісію ¦діяльність" ( <A HREF="55154">687-14</A> ) ¦ ¦інспекція ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦4. ¦Про затвердження Порядку ¦Виконання вимог ¦вересень ¦Державна ¦<br>¦ ¦ведення Реєстру ¦постанови Кабінету ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦атестованих осіб ¦Міністрів України "Про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦ ¦затвердження Порядку ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦ ¦проведення професійної ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦атестації виконавців ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦окремих робіт, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦пов'язаних із ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦створенням об'єктів ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦архітектури" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦( <A HREF="435391">79-2009-п</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦5. ¦Про затвердження розміру ¦Виконання вимог ¦ грудень ¦Державна ¦<br>¦ ¦та Порядку справляння ¦прийнятої постанови ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦плати за професійну ¦Кабінету Міністрів ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦атестацію та видачу ¦України "Про ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦кваліфікаційного ¦затвердження Порядку ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦сертифіката ¦проведення професійної ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(його дубліката) ¦атестації виконавців ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦окремих робіт, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦пов'язаних із ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦створенням об'єктів ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦архітектури" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦( <A HREF="435391">79-2009-п</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦6. ¦Про затвердження Переліку¦Виконання вимог ¦ грудень ¦Державна ¦<br>¦ ¦відповідальних виконавців¦постанови Кабінету ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦окремих видів робіт, ¦Міністрів України "Про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦пов'язаних із створенням ¦затвердження Порядку ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦об'єктів архітектури ¦проведення професійної ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦атестації виконавців ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦окремих робіт, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦пов'язаних із ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦створенням об'єктів ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦архітектури" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦( <A HREF="435391">79-2009-п</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦7. ¦Про затвердження Порядку ¦Приведення у ¦ грудень ¦Державна ¦<br>¦ ¦справляння плати за ¦відповідність із ¦ ¦архітектурно- ¦<br>¦ ¦надання послуг ¦Положенням про ¦ ¦будівельна ¦<br>¦ ¦інспекціями державного ¦Державну архітектурно- ¦ ¦інспекція ¦<br>¦ ¦архітектурно-будівельного¦будівельну інспекцію, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦контролю ¦затвердженим ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦постановою Кабінету ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦Міністрів України від ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦18.10.2006 N 1434 ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦( <A HREF="266230">1434-2006-п</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦8. ¦Внесення змін до Типового¦У зв'язку з внесенням ¦ грудень ¦Управління ¦<br>¦ ¦положення про ¦змін до законів ¦ ¦планування ¦<br>¦ ¦архітектурно-містобудівні¦України "Про ¦ ¦забудови ¦<br>¦ ¦ради при спеціально ¦архітектурну ¦ ¦територій ¦<br>¦ ¦уповноважених місцевих ¦діяльність" ( <A HREF="55154">687-14</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦органах містобудування та¦та "Про планування і ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦архітектури, ¦забудову територій" ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦затвердженого наказом ¦( <A HREF="68641">1699-14</A> ) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Мінрегіонбуду ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦від 14.05.2007 N 15 ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦9. ¦Розроблення порядку ¦Врегулювання питання ¦ грудень ¦Управління ¦<br>¦ ¦встановлення малих ¦встановлення малих ¦ ¦планування ¦<br>¦ ¦архітектурних форм ¦архітектурних форм ¦ ¦забудови ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦територій ¦<br>¦---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------¦<br>¦10.¦Внесення змін до Типових ¦Приведення у ¦ грудень ¦Управління ¦<br>¦ ¦регіональних правил ¦відповідність із ¦ ¦планування ¦<br>¦ ¦забудови ¦чинним законодавством ¦ ¦забудови ¦<br>¦ ¦ ¦Типових регіональних ¦ ¦територій ¦<br>¦ ¦ ¦правил забудови та ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦врегулювання питання ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦щодо внесення змін до ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦них ¦ ¦ ¦<br>----------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Заступник начальника Управління<br> правової та законопроектної<br> роботи - начальник відділу<br> нормативно-правового забезпечення<br> та законопроектної роботи О.I.Ляшенко</FONT></PRE><br>