МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ Н А К А З 26.05.2009 N 91 Про уповноваження ТОВ "Будексперт 2008" на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності Відповідно до п. 5 Порядку ліцензування певних видівгосподарської діяльності у будівництві, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п ),Порядку уповноваження установ та організацій на проведенняекспертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх можливості(неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт,затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку табудівництва України від 18.11.2008 N 516 ( z0002-09 ),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.01.2009 заN 2/16018, та заяви ТОВ "Будексперт 2008" від 12.01.2009 р.,Н А К А З У Ю: 1. Уповноважити товариство з обмеженою відповідальністю"Будексперт 2008" (м. Житомир, директор - Кушніренко В.Ф., кодЄДРПО 35731192) (далі - уповноважена організація) на проведенняекспертизи суб'єктів будівельної діяльності, які зареєстровані натериторії Житомирської та Вінницької областей, терміном на п'ятьроків. 2. Затвердити: 2.1. Склад експертів уповноваженої організації згідно здодатком 1. 2.2. Перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктівархітектури, відповідно до яких уповноважена організація має правоздійснювати експертизу, згідно з додатком 2. 2.3. Директору уповноваженої організації Кушніренко В.Ф. недопускати проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльностізгідно з переліком робіт, пов'язаних із створенням об'єктівархітектури, викладених у додатку 3. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першогозаступника начальника Григора А.Ф. Начальник О.М.Бондаренко Додаток 1 до наказу Держархбудінспекції 26.05.2009 N 91 СКЛАД ЕКСПЕРТІВ товариства з обмеженою відповідальністю "Будексперт 2008" 1. Коренєв Микола Михайлович 2. Крюков Віктор Юрійович 3. Пронов Олексій Олексійович 4. Федина Микола Петрович 5. Кратюк Людмила Василівна 6. Балицький Володимир Васильович 7. Карплюк Василь Федорович 8. Дубінець Григорій Михайлович 9. Платко Олександр Семенович. Начальник Управління ліцензування та атестації О.П.Ситнік Додаток 2 до наказу Держархбудінспекції 26.05.2009 N 91 ПЕРЕЛІК РОБІТ, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідно до яких товариство з обмеженою відповідальністю "Будексперт 2008" має прав здійснювати експертизу 2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ 2.03.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2.03.01 Житлових будівель 2.03.01.01 котеджного типу 2.03.01.02 до 4 поверхів включно 2.03.01.03 до 9 поверхів включно 2.03.01.04 до 16 поверхів включно 2.03.01.05 до 24 поверхів включно 2.03.02 Громадських будівель та споруд 2.03.02.01 до 4 поверхів включно 2.03.02.02 5 поверхів і більше 2.03.02.03 освіти, виховання і підготовки кадрів 2.03.02.04 науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій 2.03.02.05 закладів охорони здоров'я і відпочинку 2.03.02.06 соцзабезпечення 2.03.02.07 фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення відкритих 2.03.02.08 фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення закритих 2.03.02.09 культурно-освітніх і видовищних закладів 2.03.02.10 торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування 2.03.02.11 комунального господарства (крім виробничих, складських) 2.03.02.12 транспорту (обслуговування населення) і зв'язку 2.03.02.13 культові, храмові, меморіали 2.03.02.14 фінансово-банкових установ 2.03.02.15 органів державного управління, оборони, державної безпеки, іноземних представництв 2.03.02.16 підземних (крім споруд транспорту) 2.03.02.17 критих літнього типу прогоном до 12 м включно 2.03.02.18 критих літнього типу прогоном понад 12 м 2.03.03 Багатофункціональних будівель і комплексів 2.03.03.01 до 4 поверхів включно 2.03.03.02 5 поверхів і більше 2.03.04 Будівель та споруд промислових підприємств 2.03.04.01 безкранових або обладнаних кран-балками 2.03.04.03 адміністративно-побутових 2.03.05 Інженерних споруд 2.03.05.01 градирень, водоохолоджувачів 2.03.05.02 стволів промислових труб 2.03.05.03 щоглових 2.03.05.04 баштових 2.03.05.05 ємкісних 2.03.05.06 фундаментів під обладнання 2.03.05.07 фундаментів, які виконуються спеціальними способами (опускний колодязь, кесон, стіна у ґрунті тощо) 2.03.05.08 підпірних стін 2.03.05.09 галерей захисних 2.03.05.10 копрів вугільних та інші 2.03.05.11 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків 2.03.05.12 галерей, естакад, етажерок технологічних 2.03.05.13 каналів, тунелів, колекторів технологічних 2.03.05.14 опор зв'язку, енергопостачання, повітряно-канатного транспорту 2.03.05.15 естакад розвантажувальних і залізничних 2.03.05.16 естакад відкритих кранових 2.03.05.17 складів вибухових речовин 2.03.05.18 підземних складів, сховищ, ємкостей 2.03.05.19 сховищ небезпечних речовин 2.03.06 Будівель та споруд сільськогосподарського призначення 2.03.10 Транспортних мереж, споруд та комплексів 2.03.10.02 залізниць загального призначення 2.03.10.03 залізниць промислового призначення 2.03.10.05 автомобільних доріг місцевого значення 2.03.10.06 вулиць, доріг, майданів населених пунктів 2.03.10.09 мостів, шляхопроводів, переходів малих 2.03.10.11 міського транспорту 2.03.10.16 збереження, обслуговування та заправки 2.03.11 Гідротехнічних споруд та комплексів 2.03.11.01 гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором до 5 м 2.03.11.02 гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором понад 5 м 2.03.11.03 гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором до 10 м 2.03.11.04 гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м 2.03.11.06 річкового (озерного) транспорту 2.03.11.08 берегозахисних та берегоукріпних 2.03.11.09 водоймищ і водосховищ 2.03.11.10 рибозахисних та рибопропускних 2.03.11.11 каналів та тунелів 2.03.11.12 інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення 2.03.11.13 протифільтраційних і дренажних 2.03.11.14 які виконуються гідронамивом 2.03.12 Енергетичних споруд та комплексів 2.03.12.01 локальних електростанцій (дизельні та інші) 2.03.12.06 електричних підстанцій та розподільних пристроїв 2.03.14 Об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд 2.04.00 КОНСТРУЮВАННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 2.04.01 Кам'яних та армокам'яних 2.04.02 Бетонних, залізобетонних, армоцементних 2.04.03 Металевих 2.04.04 Дерев'яних та комбінованих 2.04.05 Інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо) 2.04.06 Розрахунки конструкцій із застосуванням ЕОМ 2.05.00 ПРОЕКТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ І СИСТЕМ 2.05.01 Водопроводу та каналізації 2.05.02 Опалення 2.05.03 Вентиляції та кондиціонування повітря 2.05.04 Газопостачання та газоустаткування 2.05.05 Холодопостачання промислового 2.05.06 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 2.05.07 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів 2.05.08 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних 2.05.09 Технологічних 2.06.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І СПОРУД 2.06.01 Водопостачання 2.06.02 Каналізації 2.06.03 Теплових 2.06.04 Газопостачання 2.06.04.01 тиском до 0.3 Мпа 2.06.04.02 тиском до 0.6 Мпа 2.06.04.04 газонаповнювальних станцій і пунктів, компресорних станцій 2.06.05 Електропостачання та електрообладнання 2.06.05.01 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 10 кВ 2.06.05.02 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ 2.06.05.04 залізничного транспорту 2.06.05.05 міського електротранспорту наземного 2.06.05.06 метрополітену та підземних споруд 2.06.05.07 навігаційного та сигнального 2.06.05.08 автономного 2.06.05.09 електроосвітлення 2.06.06 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційного 2.07.00 РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТІВ 2.07.01 Оцінки впливу на навколишнє середовище 2.07.02 Охорони праці 2.07.03 Захисту антикорозійного 2.07.04 Захисту електричного та електрохімічного 2.07.05 Організації будівництва 2.08.00 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу, поселення, об'єкту) 2.09.00 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (визначається ліцензіатом за галузями промисловості і окремими об'єктами господарського комплексу) 2.10.00 РІВНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ 2.10.01 Рівні відповідальності 2.10.01.01 I - підвищений 2.10.01.02 II - нормальний, III - знижений 2.10.02 Види проектування 2.10.02.01 нове 2.10.02.02 реконструкція 2.10.02.03 капітальний ремонт 2.10.02.04 переоснащення, модернізація 2.10.03 Умови проектування 2.10.03.01 звичайні умови 2.10.03.02 території з підвищеною сейсмічністю 2.10.03.03 території зі складними інженерно-геологічними умовами 3.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ 3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 3.01.01 Інженерна підготовка будівництва 3.01.01.01 розчищення, осушування територій 3.01.01.02 розбирання будівель, споруд, мереж 3.01.01.03 улаштування тимчасових доріг 3.01.01.04 улаштування тимчасових підкранових колій 3.01.01.05 улаштування тимчасових інженерних мереж 3.01.02 Ґрунтових 3.01.02.01 насипів 3.01.02.03 буріння, продавлювання горизонтальне, вертикальне та похиле 3.01.02.04 розробка котлованів та траншей глибиною понад 2 м 3.01.02.05 рекультивація ґрунтів та протиерозійні роботи 3.01.02.06 які виконуються гідронамивом 3.01.03 Основ 3.01.03.01 ущільнення та заміна ґрунтів 3.01.03.02 улаштування майданчикових дренажів 3.01.03.03 улаштування дренажів глибокого закладання 3.01.03.04 закріплення слабких ґрунтів 3.01.04 Фундаментів 3.01.04.01 заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів тощо 3.01.04.02 паль, які улаштовуються на місці 3.01.04.03 збірних та монолітних 3.01.04.04 підсилення 3.01.04.05 під обладнання 3.01.06 Металевих 3.01.06.01 окремих конструктивних елементів 3.01.06.02 каркасів висотою до 15 м 3.01.06.03 каркасів висотою до 40 м 3.01.06.06 прогоном до 48 м 3.01.06.13 інженерних споруд (відповідно до п. 3.01.13) 3.01.07 Бетонних та залізобетонних монолітних 3.01.07.01 окремих конструктивних елементів 3.01.07.02 каркасів висотою до 15 м 3.01.07.03 каркасів висотою до 40 м 3.01.07.06 прогоном до 24 м 3.01.07.10 інженерних споруд (відповідно до п. 3.01.13) 3.01.08 Бетонних та залізобетонних збірних 3.01.08.01 окремих конструктивних елементів 3.01.08.02 каркасів висотою до 15 м 3.01.08.03 каркасів висотою до 40 м 3.01.08.06 панельних та об'ємно - блочних висотою до 15 м 3.01.08.07 панельних та об'ємно - блочних висотою до 40 м 3.01.08.09 прогоном до 24 м 3.01.08.13 інженерних споруд (відповідно до п. 3.01.13) 3.01.09 Кам'яних та армокам'яних 3.01.09.01 з цегли, каменів, блоків висотою до 15 м 3.01.09.02 з цегли, каменів, блоків висотою до 40 м 3.01.09.04 складних форм (склепіння, арки тощо) 3.01.09.05 з цегли вогнетривкої 3.01.09.06 з цегли кислотостійкої 3.01.09.07 природного каменю 3.01.09.08 інженерних споруд (відповідно до п. 3.01.13) 3.01.10 Дерев'яних 3.01.10.01 зі звичайної деревини 3.01.10.02 клеєних та комплексних конструкцій 3.01.11 Армоцементних та гіпсобетонних 3.01.12 Полімерних, пластикових, комбінованих (двохшарових, трьохшарових тощо) 3.01.13 Інженерних споруд 3.01.13.03 стволів промислових труб висотою до 100 м 3.01.13.05 щоглових висотою до 100 м 3.01.13.07 баштових висотою до 100 м 3.01.13.09 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом до 1000 куб.м 3.01.13.10 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом до 5000 куб.м 3.01.13.11 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом до 10 000 куб.м 3.01.13.14 підземних складів, сховищ, ємкостей 3.01.13.15 підпірних стін 3.01.13.16 галерей захисних 3.01.13.18 галерей, естакад, етажерок технологічних 3.01.13.19 каналів, тунелів, колекторів технологічних 3.01.13.20 опор зв'язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту 3.01.13.21 естакад розвантажувальних 3.01.13.22 естакад відкритих кранових 3.01.13.23 підкранових колій 3.01.13.24 банківських сховищ 3.01.13.25 сховищ небезпечних речовин 3.01.13.26 промислових печей та агрегатів 3.01.15 Гідротехнічних споруд і систем 3.01.15.01 гребель, дамб ґрунтових з напором до 5 м 3.01.15.02 гребель, дамб ґрунтових з напором понад 5 м 3.01.15.03 гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором до 10 м 3.01.15.04 гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м 3.01.15.05 берегозахисних та берегоукріпних 3.01.15.06 водоймищ і водосховищ 3.01.15.07 рибозахисних та рибопропускних 3.01.15.08 каналів, тунелів, шлюзів 3.01.15.09 підводно-технічних 3.01.15.10 інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення 3.01.15.11 протифільтраційних і дренажних 3.01.15.12 гідронамивних 3.02.00 РОБОТИ З ОПОРЯДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА УСТАТКУВАННЯ 3.02.01 Опорядження фасадів 3.02.01.01 штукатуренням 3.02.01.02 напилювання полімерцементних покритів 3.02.01.03 торкретуванням 3.02.01.04 дрібноштучнимі виробами 3.02.01.05 фасадними системами 3.02.02 Встановлення вікон, вітрин, вітражів, зенітних ліхтарів, дверей, воріт тощо 3.02.03 Скління 3.02.04 Опорядження приміщень 3.02.04.01 звичайним штукатуренням 3.02.04.02 декоративним штукатуренням 3.02.04.03 спеціальними видами штукатурення (рентгенозахисної, акустичної, теплоізоляційної, гідроізоляційної, торкретуванням) 3.02.05 Облицювання приміщень 3.02.05.01 штучними виробами 3.02.05.02 природним каменем 3.02.05.03 дерев'яними виробами 3.02.06 Стель 3.02.06.01 штукатуренням 3.02.06.02 підвісних 3.02.06.03 натяжних 3.02.07 Підлог 3.02.07.01 звичайних у приміщеннях житлового, громадського та виробничого призначення 3.02.07.02 спеціальних (хімічно та водостійких, безпилових, жаростійких, тощо) 3.02.08 Улаштування покрівель 3.02.08.01 Рулонні покрівлі 3.02.08.02 Мастикові покрівлі 3.02.08.03 Покрівлі із штучних матеріалів 3.02.09 Ліпні роботи 3.02.10 Малярні роботи 3.02.11 Шпалерні роботи 3.04.00 МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 3.04.01 Водопроводу та каналізації 3.04.02 Опалення 3.04.03 Вентиляції і кондиціонування повітря 3.04.04 Газопостачання та газообладнання 3.04.05 Технологічних трубопроводів 3.04.06 Холодопостачання 3.04.06.01 окремих установок 3.04.06.02 технологічних систем 3.04.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 3.04.07.01 об'єктів виробничого призначення 3.04.07.02 об'єктів житлового та громадського призначення 3.04.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів 3.04.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних 3.05.00 МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, СПОРУД, ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 3.05.01 Водопостачання 3.05.01.01 водозабірних та водоочисних 3.05.01.02 магістральних водогонів 3.05.01.03 квартальних, площадкових, групових і локальних 3.05.02 Каналізації 3.05.02.01 магістральних колекторів самопливних і напірних 3.05.02.02 дощової, побутової і виробничої 3.05.02.03 очисних споруд 3.05.03 Теплових і гарячого водопостачання 3.05.03.01 магістральних 3.05.03.02 котелень, бойлерних установок 3.05.03.03 квартальних, площадкових 3.05.04 Газопостачання 3.05.04.01 трубопроводів тиском до 0.3 МПа 3.05.04.02 трубопроводів тиском до 0.6 МПа 3.05.04.04 газорегулюючих пунктів та установок 3.05.04.05 газонаповнювальних станцій і пунктів, компресорних станцій 3.05.05 Магістральних продуктопроводів 3.05.06 Електропостачання 3.05.06.01 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою до 10 кВ 3.05.06.02 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою до 35 кВ 3.05.06.04 кабельних ліній напругою до 10 кВ 3.05.06.05 кабельних ліній напругою до 35 кВ 3.05.06.07 трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ 3.05.06.09 контактних мереж міського наземного електротранспорту 3.05.06.12 контактних мереж тягового промислового транспорту 3.05.06.13 навігаційного та сигнального 3.05.06.14 автономного 3.05.07 Електроосвітлення 3.05.08 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних 3.06.00 УЛАШТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 3.06.01 Залізничних колій 3.06.01.02 загального призначення 3.06.01.03 промислового призначення 3.06.02 Покриттів доріг автомобільних 3.06.02.02 місцевого призначення 3.06.02.03 вулиць, доріг, майданів населених пунктів 3.06.02.04 внутрішньогосподарських, сільськогосподарських 3.06.03 Полотна земляного, водовідвідних та захисних 3.06.03.01 залізничного 3.06.03.02 автомобільного 3.06.04 Мостів, шляхопроводів, переходів 3.06.04.03 малих 3.06.07 Місцевого транспорту 3.06.11 Збереження, обслуговування та заправки 3.07.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ 3.07.01 Гідроізоляційний 3.07.02 Теплоізоляційний 3.07.03 Антикорозійний 3.07.04 Електричний та електрохімічний 3.08.00 ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ (визначається ліцензіатом за галузями промисловості) 3.09.00 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування) 3.10.00 ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА 3.10.01 Види будівництва 3.10.01.01 нове 3.10.01.02 реконструкція 3.10.01.03 капітальний ремонт 3.10.01.04 переоснащення, модернізація 3.10.01.05 демонтаж 3.10.02 Умови будівництва 3.10.02.01 звичайні умови 3.10.02.02 територій підвищеної сейсмічності 3.10.02.03 територій зі складними інженерно-геологічними умовами 4.00.00 ІНЖИНІРИНГОВІ РОБОТИ 4.01.00 Генеральний розробник у проектуванні 4.01.01 житлових і громадських будівель та споруд по об'єктах згідно п. 2.03 даної ліцензії 4.01.02 виробничих будівель та споруд 4.01.02.01 безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових 4.01. 04 інженерних систем та споруд 4.01.05 транспортних споруд 4.02.00 Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель та споруд та інженерних мереж 4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві 4.04.01 будов та споруд житлового і громадського призначення 4.04.01.01 до 9 поверхів включно 4.04.02 будов та споруд виробничого призначення 4.04.02.01 безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових 4.04.03 інженерних систем та споруд 4.04.04 транспортних споруд 4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом 4.05.01 будов житлового і громадського призначення 4.05.03 інженерних систем 4.05.04 транспортних споруд 4.06.00 Геодезичний контроль за будівництвом 4.07.00 Проект виконання будівельних робіт Начальник Управління ліцензування та атестації О.П.Ситнік Додаток 3 до наказу Держархбудінспекції 26.05.2009 N 91 ПЕРЕЛІК РОБІТ, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідно до яких товариство з обмеженою відповідальністю "Будексперт 2008" не має право здійснювати експертизу 1.00.00 ВИШУКУВАННЯ 1.01.00 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ 1.01.01 Бурові роботи 1.01.02 Гірничі роботи 1.01.03 Геофізичні роботи 1.01.04 Польові дослідження властивостей ґрунтів 1.02.00 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНІЧНІ 1.02.01 Оцінка стійкості схилів 1.02.02 Оцінка характеристик штучно створених геотехнічних масивів 1.02.03 Випробування натурних, еталонних паль 1.03.00 ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ 1.03.01 Польові дослідно-фільтраційні роботи 1.03.02 Стаціонарні гідрогеологічні спостереження 1.03.03 Прогноз розвитку змін природно-техногенних умов 1.03.04 Проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для водозаборів з підземних джерел 1.04.00 ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ 1.04.01 Метеорологічні спостереження 1.04.02 Спостереження за режимом рік, морів та водосховищ 1.04.03 Дослідження селе- та лавинонебезпечних ділянок 1.05.00 ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ 1.05.01 Дослідження літосфери 1.05.01.01 оцінка стану забруднення ґрунтів і ґрунтових вод 1.05.01.02 прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів 1.05.02 Дослідження гідросфери 1.05.02.01 математичне моделювання із застосуванням ЕОМ 1.05.02.02 організація і ведення гідромоніторінгу 1.05.03 Дослідження атмосфери 1.05.03.01 оцінка складу атмосфери 1.05.03.02 оцінка шумового забруднення 1.06.00 ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.06.01 Властивостей ґрунтів 1.06.02 Властивостей води 1.06.02.01 скорочений хімічний аналіз 1.06.02.02 повний хімічний аналіз 1.07.00 СКЛАДАННЯ ЗВІТУ 2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ 2.01.00 РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 2.01.01 Схема планування 2.01.01.01 території України 2.01.01.02 територій Автономної республіки Крим, територій областей та їх груп 2.01.01.03 територій районів та їх груп 2.01.01.04 територій сільських Рад 2.01.02 Планування і забудова населених пунктів 2.01.02.01 міст з населенням понад 1 млн. жителів 2.01.02.02 міст з населенням до 1 млн. жителів 2.01.02.03 міст з населенням до 500 тис. жителів 2.01.02.04 міст з населенням до 250 тис. жителів 2.01.02.05 сільських поселень 2.01.02.06 житлових, рекреаційних, курортних районів, громадських центрів міст 2.01.02.07 виробничих територій: промислових, комунально-складських тощо 2.01.02.08 мікрорайонів, кварталів 2.01.02.09 благоустрій та озеленення територій 2.01.02.10 енергетичних 2.01.02.11 культурно-побутових та адміністративних 2.01.02.12 міського господарства 2.01.02.13 спеціального призначення 2.01.03 Інженерної інфраструктура населених пунктів 2.01.03.01 мереж водопостачання 2.01.03.02 мереж господарсько-побутової та зливової каналізації, попередньої очистки промислових стоків 2.01.03.03 мереж теплових 2.01.03.04 мереж газопостачання 2.01.03.05 мереж енергопостачання 2.01.03.06 мереж телевізійних 2.01.03.07 мереж зв'язку, радіофікації, телевізійної 2.01.03.08 інженерної підготовки територій 2.01.04 Інженерний захист територій, цивільна оборона 2.01.04.01 інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів 2.01.04.02 інженерно-технічних заходів забезпечення цивільної оборони 2.01.05 Транспортної інфраструктура населених пунктів 2.01.06 Охорони навколишнього середовища 2.02.00 МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 2.02.01 Розміщення окремих об'єктів 2.02.01.01 транспортних 2.02.01.02 виробничих, складських 2.02.01.03 енергетичних 2.02.01.04 культурно-побутових та адміністративних 2.02.01.05 міського господарства 2.02.01.06 спеціального призначення 2.02.02 Розвитку транспортних вузлів та комунікацій 2.02.02.01 залізничних 2.02.02.02 автомобільних 2.02.02.03 змішаних 2.02.02.04 метрополітену та інших видів швидкісного транспорту 2.02.02.05 міського транспорту 2.02.02.06 авіаційного 2.02.02.07 водного 2.02.02.08 трубопровідного 2.02.03 Розміщення та формування житлового району (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу) 2.03.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2.03.04 Будівель та споруд промислових підприємств 2.03.04.02 обладнаних мостовими кранами 2.03.07 Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення та правоохоронних органів 2.03.08 Об'єктів експериментального будівництва 2.03.08.01 будівельних і конструктивних систем 2.03.08.02 інженерних систем та мереж 2.03.08.03 енергозберігаючих технологій 2.03.09 Гірничих споруд 2.03.09.01 виробок підземних 2.03.09.02 виробок відкритих 2.03.10 Транспортних мереж, споруд та комплексів 2.03.10.01 залізниць державного значення 2.03.10.04 автомобільних доріг державного значення 2.03.10.07 мостів, шляхопроводів, переходів великих 2.03.10.08 мостів, шляхопроводів, переходів середніх 2.03.10.10 тунелів та метрополітенів 2.03.10.12 аеродромів та вертодромів 2.03.10.13 вертикальних (ліфти, ескалатори тощо) 2.03.10.14 конвеєрних, канатних тощо 2.03.10.15 пневматичних 2.03.11 Гідротехнічних споруд та комплексів 2.03.11.05 морського транспорту 2.03.11.07 суднобудівних та судноремонтних 2.03.12 Енергетичних споруд та комплексів 2.03.12.02 електростанцій атомних 2.03.12.03 електростанцій теплових 2.03.12.04 електростанцій гідравлічних 2.03.12.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії 2.03.12.07 спеціальних 2.03.13 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання 2.03.13.01 нафтопроводів та нафтопродуктів 2.03.13.02 газопроводів 2.03.13.03 нафтосховищ 2.03.13.04 газосховищ 2.03.15 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам'ятках культурної спадщини 2.03.15.01 національного значення 2.03.15.02 місцевого значення 2.06.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І СПОРУД 2.06.04 Газопостачання 2.06.04.03 тиском понад 0.6 Мпа 2.06.05 Електропостачання та електрообладнання 2.06.05.03 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 2.06.05.06 метрополітену та підземних споруд 3.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ 3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 3.01.02 Ґрунтових 3.01.02.02 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків 3.01.05 Фундаментів, що виконуються спеціальними способами 3.01.05.01 кесонів 3.01.05.02 опускних колодязів 3.01.05.03 ґрунтових паль 3.01.05.04 стіна у ґрунті 3.01.06 Металевих 3.01.06.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.06.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.06.07 прогоном понад 48 м 3.01.06.08 листових 3.01.06.09 структурних 3.01.06.10 вантових 3.01.06.11 алюмінієвих 3.01.06.12 гідротехнічних та підводних 3.01.07 Бетонних та залізобетонних монолітних 3.01.07.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.07.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.07.07 прогоном понад 24 м 3.01.07.08 не каркасного типу складних форм 3.01.07.09 гідротехнічних та підводних 3.01.08 Бетонних та залізобетонних збірних 3.01.08.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.08.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.08.08 панельних та об'ємно-блочних висотою більше 40 м 3.01.08.10 прогоном понад 24 м 3.01.08.11 не каркасного типу 3.01.08.12 гідротехнічних та підводних 3.01.09 Кам'яних та армокам'яних 3.01.09.03 з цегли, каменів, блоків висотою більше 40 м 3.01.13 Інженерних споруд 3.01.13.01 водоохолоджувачів 3.01.13.02 градирень 3.01.13.04 стволів промислових труб висотою понад 100 м 3.01.13.06 щоглових висотою понад 100 м 3.01.13.08 баштових висотою понад 100 м 3.01.13.12 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом до 50 000 куб.м 3.01.13.13 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом понад 50 000 куб.м 3.01.13.17 копрів вугільних та інші 3.01.14 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання 3.01.14.01 нафтопроводів та нафтопродуктів 3.01.14.02 газопроводів 3.01.14.03 нафто- та газосховищ 3.01.16 Гірничих споруд 3.01.16.01 відкритих виробок 3.01.16.02 підземних виробок 3.01.16.03 свердловин 3.03.00 РЕСТАВРАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 3.03.01 національного значення 3.03.02 місцевого значення 3.03.03 основ та фундаментів 3.03.04 система захисту від зволоження 3.03.05 дерев'яних виробів та конструкцій 3.03.06 мурувань та виробів з каменю 3.03.07 стародавніх мурувань, археологічних розкопів 3.03.08 металевих 3.03.09 дахів і покрівель 3.03.10 підлог 3.03.11 інтер'єрів 3.03.12 фасадів 3.03.13 позолоти 3.03.14 садово-паркових 3.03.15 монументальних 3.05.00 МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, СПОРУД, ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 3.05.04 Газопостачання 3.05.04.03 трубопроводів тиском понад 0.6 МПа 3.05.06 Електропостачання 3.05.06.03 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ 3.05.06.06 кабельних ліній напругою понад 35 кВ 3.05.06.08 трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 3.05.06.10 контактних мереж метрополітену 3.05.06.11 контактних мереж тягового залізничного транспорту 3.06.00 УЛАШТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 3.06.01 Залізничних колій 3.06.01.01 державного призначення 3.06.02 Покриттів доріг автомобільних 3.06.02.01 державного призначення 3.06.04 Мостів, шляхопроводів, переходів 3.06.04.01 великих 3.06.04.02 середніх 3.06.05 Посадочних смуг аеродромів та вертодромів 3.06.05.01 полотна земляного 3.06.05.02 покриттів 3.06.06 Тунелів та метрополітенів 3.06.08 Конвеєрного, канатного тощо 3.06.09 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо) 3.06.10 Пневматичних 4.00.00 ІНЖИНІРИНГОВІ РОБОТИ 4.01.00 Генеральний розробник у проектуванні 4.01.02.02 обладнаних мостовими кранами 4.01.03 магістральних трубопроводів та споруд 4.03.00 Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях) 4.03.01 несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд 4.03.02 мостів, шляхопроводів, переходів, тунелів 4.03.03 інженерних мереж та систем 4.03.04 підводної частини будівель і споруд 4.03.05 висотних споруд 4.03.06 магістральних трубопроводів 4.03.07 конструкцій будівель та споруд АЕС та інших об'єктів, пов'язаних із використанням радіоактивних матеріалів 4.03.08 пам'яток культурної спадщини 4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві 4.04.01.02 понад 9 поверхів 4.04.02.02 обладнаних мостовими кранами 4.04.05 магістральних трубопроводів та споруд 4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом 4.05.02 будов виробничого призначення 4.05.05 магістральних трубопроводів Начальник Управління ліцензування та атестації О.П.Ситнік