КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 грудня 1998 р. N 2114
Київ
Про затвердження Порядку проведення розрахунків за
будівельні матеріали і вироби, поставлені для відновлення
зруйнованого та пошкодженого внаслідок стихійного лиха
житла у Закарпатській області

З метою прискорення робіт, пов'язаних з відновленням
зруйнованого та пошкодженого внаслідок стихійного лиха житла в
Закарпатській області, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству економіки і Міністерству фінансів за
обрахунками Закарпатської обласної державної адміністрації
передбачити у проекті Державного бюджету України на 1999 рік кошти
для проведення розрахунків за придбання будівельних матеріалів і
виробів для відновлення зруйнованого та пошкодженого внаслідок
стихійного лиха житла у Закарпатській області за рахунок
асигнувань, що передбачаються на фінансування централізованих
капітальних вкладень.
2. Дозволити Міністерству фінансів і Головному управлінню
Державного казначейства проводити у 1999 році взаємозаліки
фактичних витрат підприємств, що поставляють будівельні матеріали
і вироби для відновлення зруйнованого та пошкодженого внаслідок
стихійного лиха житла у Закарпатській області, в рахунок належних
державному бюджету платежів (сплата податків та інших обов'язкових
платежів), незалежно від терміну виникнення заборгованості, в
межах видатків, передбачуваних за рахунок відповідної статті
Державного бюджету України на 1999 рік.
3. Затвердити Порядок проведення розрахунків за будівельні
матеріали і вироби, поставлені для відновлення зруйнованого та
пошкодженого внаслідок стихійного лиха житла у Закарпатській
області (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1998 р. N 2114
ПОРЯДОК
проведення розрахунків за будівельні матеріали і
вироби, поставлені для відновлення зруйнованого та
пошкодженого внаслідок стихійного лиха житла у
Закарпатській області
1. Цей Порядок визначає механізм проведення розрахунків за
будівельні матеріали і вироби, поставлені для відновлення
зруйнованого та пошкодженого внаслідок стихійного лиха житла у
Закарпатській області.
2. Закарпатська облдержадміністрація на підставі розрахунку
потреби у будівельних матеріалах і виробах, необхідних для
відновлення зруйнованого та пошкодженого внаслідок стихійного лиха
житла, здійснює на конкурсній (тендерній) основі відбір
підприємств - постачальників будівельних матеріалів і виробів
відповідно до їх номенклатури та в межах затверджених нормативів
за цінами, які не перевищують середньозважені по галузі, включаючи
витрати, пов'язані із зберіганням і доставкою будівельних
матеріалів і виробів до забудовника. При проведенні конкурсу поряд
з іншими чинниками враховується територіальна розташованість
підприємств - постачальників.
За результатами конкурсу (тендеру) Закарпатська
облдержадміністрація укладає угоди з підприємствами -
постачальниками будівельних матеріалів і виробів із зазначенням їх
обсягів, термінів поставок та вартості. Один примірник кожної
укладеної угоди надсилається до Головного управління Державного
казначейства (управління Держказначейства у Закарпатській
області).
3. Передача Закарпатською облдержадміністрацією будівельних
матеріалів і виробів потерпілим громадянам проводиться згідно із
затвердженим нею переліком безоплатно.
4. Розрахунки з підприємствами-постачальниками за фактично
поставлені будівельні матеріали і вироби для відновлення
зруйнованого та пошкодженого внаслідок стихійного лиха житла і за
їх транспортування до місця, обумовленого угодою, здійснюються на
підставі поданого підприємствами-постачальниками акта про
отримання Закарпатською облдержадміністрацією будівельних
матеріалів і виробів шляхом проведення Головним управлінням
Державного казначейства (управлінням Держказначейства у
Закарпатській області) взаємозаліків витрат у рахунок сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету
незалежно від терміну виникнення заборгованості, в межах видатків,
передбачених відповідною статтею Державного бюджету України на
1999 рік.
Взаємозаліки проводяться згідно з тимчасовими методичними
вказівками, затвердженими наказом Мінфіну та Національного банку
від 23 вересня 1996 р. N 200/84 ( v0200201-96 ) (з наступними
змінами і доповненнями), за винятком вимог щодо терміну утворення
недоїмки із платежів до бюджету.
5. Оплата транспортування будівельних матеріалів і виробів
підприємствами-постачальниками до місця, обумовленого угодою,
провадиться за рахунок їх власних коштів і враховується при
проведенні взаємозаліку (за наявності відповідних документів).
У разі відсутності у підприємств-постачальників коштів для
оплати послуг з транспортування розрахунки за зазначеними
витратами можуть проводитися Закарпатською облдержадміністрацією
за рахунок цільових видатків Державного бюджету України на 1999 та
наступні роки, передбачуваних на ліквідацію наслідків стихійного
лиха у Закарпатській області, якщо це обумовлено угодою на
поставку матеріалів.
Розрахунки за послуги, пов'язані із транспортуванням
будівельних матеріалів і виробів для відновлення зруйнованого та
пошкодженого внаслідок стихійного лиха житла у Закарпатській
області, можуть проводитися також шляхом взаємозаліку
заборгованості транспортних організацій, які здійснюють
транспортування цих будівельних матеріалів і виробів, із сплати
податків і зборів (внесення обов'язкових платежів) до державного
бюджету в порядку, встановленому для підприємств - постачальників
будівельних матеріалів і виробів.