КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2000 р. N 1893
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2000 р. N 1323 ( 1323-2000-п ) "Про розподіл державних
централізованих капітальних вкладень і державних капітальних
вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми,
газифікацію сільських населених пунктів та переліки об'єктів, що
фінансуються за їх рахунок у 2000 році, і пільгового
довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст.
1486, N 43, ст. 1841, N 45, ст. 1934), із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2000 р. N 1881
( 1881-2000-п ), такі зміни:
у додатку 1:
у позиції "Мінпаливенерго" цифри "64966" замінити цифрами
"63466";
у позиції "Державне управління справами" цифри "31311"
замінити цифрами "32811";
у додатку 2:
у позиції "Мінпаливенерго" цифри "64966" замінити цифрами
"63466";
у позиції "Морський нафтоперевалочний комплекс "Південний" у
районі м. Одеси та з'єднувальний нафтопровід НПК "Південний" -
Західна Україна" цифри "32666" замінити цифрами "31166";
у позиції "Державне управління справами" цифри "31311"
замінити цифрами "32811".

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21