КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 1998 р. N 1621
Київ
Про заходи щодо виконання Указу
Президента України від 4 липня 1998 р. N 739

На виконання Указу Президента України від 4 липня 1998 р.
N 739 ( 739/98 ) "Про концесію на будівництво та експлуатацію
нової автомобільної дороги Львів - Краковець" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Визначити Міністерство транспорту концесодавцем на
будівництво і експлуатацію нової автомобільної дороги Львів -
Краковець.
2. Установити, що обов'язковими умовами для надання концесії
є:
договірний характер концесійної діяльності;
вибір концесіонера на конкурсній основі;
дотримання концесіонером чинних в Україні норм і правил
будівництва та експлуатації автомобільних доріг, охорона
рослинного та тваринного світу, атмосферного повітря у процесі
концесійної діяльності;
наявність неплатної автомобільної дороги для проїзду
транспортних засобів у напрямку Львів - Краковець.
3. Міністерству транспорту:
розробити та затвердити до 30 грудня 1998 р.
техніко-економічне обгрунтування будівництва нової автомобільної
дороги Львів - Краковець як платної;
оголосити і провести у першому півріччі 1999 р. концесійний
конкурс на будівництво та експлуатацію зазначеної дороги.
4. Міністерству транспорту, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів до 1 травня 1999 р. подати Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо розміру та порядку справляння
плати за проїзд автомобільного транспорту новою автомобільною
дорогою Львів - Краковець.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 34