Относительно перечисления массы лимитированных затрат у цены 1997 года


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/7-228 від 13.03.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20000313 vn7/7-228<br> <br> <br> Щодо перерахування маси лімітованих витрат в ціни 1997 року<br> <br> У зв'язку з численними запитами щодо визначення маси<br>лімітованих витрат при індексному перерахуванні зведених<br>кошторисних розрахунків, які затверджені в цінах попередніх років,<br>в ціни 1997 року Держбуд України роз'яснює.<br> У відповідності з п.3.3.12 "Порядку визначення вартості<br>будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери,<br>комунального призначення та благоустрою, а також реставрації<br>пам'яток архітектури і містобудування" (ДБН IV-16-98, частина II)<br>( <A HREF="43965">v0035241-98</A> ) лімітовані витрати (на будівництво тимчасових<br>будівель і споруд, на виконання робіт в зимовий час тощо), які<br>включаються в графи 4 і 5 глав 8 і 9 зведеного кошторисного<br>розрахунку, а також витрати, які включаються в графи 4 і 5 глави 1<br>зведеного кошторисного розрахунку, перераховуються в базисні ціни<br>1997 року, як і кошторисна вартість будівельних і монтажних робіт<br>по всіх об'єктах, спорудах і видах робіт, передбачених главами 1,<br>3-7 зведеного кошторисного розрахунку, із застосуванням середнього<br>індексу зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт,<br>обчисленого по основних об'єктах (<a name="G2"></a>глава 2 зведеного кошторисного<br>розрахунку), або на підставі відповідних індексів, що наведені в<br>додатках 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д.<br> При цьому, маса лімітованих витрат, які підлягають<br>перерахуванню, визначається за кошторисними нормами, що<br>встановлені до цін 1984 року.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br> України. "Ціноутворення у будівництві" - Збірник офіційних<br> документів та роз'яснень, N 3, березень 2000 р., К.: "ІНПРОЕКТ".<br>