Относительно осуществления физическим лицом - субъектом предприятнцицької деятельности архитектурно-строительного проектирования


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА<br> Л И С Т<br> 15.01.2003 N 4-452-2128/240<br> <br> Щодо здійснення фізичною особою -<br> суб'єктом підприємнцицької діяльності<br> архітектурно-будівельного проектування<br> <br> Державний комітет України з питань регуляторної політики та<br>підприємництва розглянув <...> лист <...> та повідомляє наступне.<br> Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про ліцензування<br>певних видів господарської діяльності" ( <A HREF="69650">1775-14</A> ) (далі - Закон)<br>підлягає ліцензуванню будівельна діяльність (вишукувальні та<br>проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих<br>конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних<br>мереж) <...>.<br> На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних<br>видів господарської діяльності" ( <A HREF="69650">1775-14</A> ) та постанови Кабінету<br>Міністрів України від 11 липня 2001 року N 832 ( <A HREF="82888">832-2001-п</A> ) "Про<br>внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14<br>листопада 2000 року N 1698" спільним наказом Державного комітету<br>України з питань регуляторної політики та підприємництва та<br>Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики<br>України від 13.09.2001 р. N 112/182 ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ) затверджено<br>Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні<br>та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та<br>огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і<br>транспортних мереж) та Перелік видів робіт провадження будівельної<br>діяльності (реєстрація в Міністерстві юстиції України від 8<br>листопада 2001 року N 939/6130) (далі - Ліцензійні умови).<br> Розділом 3 Ліцензійних умов ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ) установлено<br>організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги до суб'єктів<br>господарювання, які здійснюють діяльність з виконання проектних<br>робіт для будівництва.<br> Таким чином, провадження суб'єктом господарювання, зокрема,<br>фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності,<br>архітектурно-будівельного проектування можливо за наявності<br>відповідної ліцензії та виконання вимог вищезазначених ліцензійних<br>умов.<br> <br> Заступник голови С.Третьяков<br> <br> "Податки та бухгалтерський облік",<br> N 28, 7 квітня 2003 р.<br> <br>