МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Л И С Т 09.07.2009 N 9/11-1001 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київським та Севастопольським міським державним адміністраціям Центральним органам виконавчої влади (за списком) ДП "Укрдержбудекспертиза" та його філіям Державній архітектурно-будівельній інспекції та її територіальним органам Про порядок проведення державної експертизи проектів будівництва Міністерство регіонального розвитку та будівництва України начисленні звернення учасників будівництва щодо порядку проведеннядержавної експертизи проектів будівництва, в зв'язку іззатвердженням Переліку об'єктів, для затвердження проектівбудівництва яких комплексний висновок державної експертизи не єобов'язковим (наказ Мінрегіонбуду від 08.04.2009 N 145( z0491-09 ), зареєстрований Міністерством юстиції 05.06.2009 заN 491/16507, що набрав чинності 22 червня поточного року),роз'яснює. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від31.10.2007 N 1269 ( 1269-2007-п ) "Про порядок затвердженняінвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їхдержавної експертизи" проекти будівництва незалежно від джерелфінансування підлягають обов'язковій комплексній державнійекспертизі, за винятком проектів будівництва об'єктів, длязатвердження яких згідно із переліком, затвердженимМінрегіонбудом, висновок комплексної державної експертизинеобов'язковий. По проектах будівництва об'єктів, наведених у Перелікуоб'єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплекснийвисновок державної експертизи не є обов'язковим ( z0491-09 )(далі - Перелік), обов'язково проводиться: - експертиза кошторисної документації об'єктів прифінансуванні будівництва за рахунок капітальних видатківдержавного бюджету ( 835-17 ). При здійсненні будівництва зарахунок видатків бюджету нижчого рівня та коштів державнихпідприємств така експертиза може здійснюватись за рішеннямрозпорядника коштів; - державна екологічна експертиза, державна експертиза зпитань санітарного та епідемічного благополуччя населення, охоронипраці, енергозбереження та енергоефективності, пожежної,техногенної, ядерної та радіаційної безпеки у випадках,передбачених законодавством. Відповідальність за дотримання законодавства з питаньздійснення державної експертизи несе замовник разом зпроектувальником. Належність конкретного об'єкта до Переліку ( z0491-09 )встановлюється безпосередньо учасниками будівництва безпідтвердження будь-якою довідкою. Розбіжності з питаньзастосування Переліку учасниками будівництва розглядаютьсяМінрегіонбудом в десятиденний термін. У зв'язку з набранням чинності Переліком лист Мінрегіонбудувід 08.02.2008 N 7/8-125 ( v-125661-08 ) вважати таким, що втративчинність. Міністр В.Куйбіда