Кодекс 8073-X. Кодекс Украины об административных правонарушениях (статьи 213 - 330)


<br> Кодекс України про адміністративні правопорушення<br> (статті 213 - 330)<br> <br> ( ст.1 - ст.212-2 ( <A HREF="126481">80731-10</A> )<br> <br> ( Про порядок застосування заходів адміністративного <br> стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон <br> N <A HREF="6355">2467-12</A> від 17.06.92 )<br> <br> <br> <a name="RIII"></a>Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО<br> АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ<br> <br> <a name="G16"></a>Глава 16<br> ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S213"></a>Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені<br> розглядати справи про адміністративні<br> правопорушення<br> <br> Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:<br> 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах<br>сільських, селищних, міських рад;<br> 2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;<br> ( Пункт третій статті 213 виключений на підставі Закону<br>N <A HREF="14177">244/94-ВР</A> від 15.11.94 ) 3) районними, районними у місті,<br>міськими чи міськрайонними, районними в містах комісіями в справах<br>неповнолітніх;<br> 4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними<br>судами (суддями);<br> 5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та<br>іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те<br>цим Кодексом.<br>( Стаття 213 із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="14177">244/94-ВР</A><br>від 15.11.94, N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <a name="S214"></a>Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених<br> розглядати справи про адміністративні<br> правопорушення <br> <br> Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,<br>селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні<br>правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання<br>інших органів (посадових осіб).<br> Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді<br>районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи<br>внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені<br>органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні<br>правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання.<br>( Стаття 214 із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="14177">244/94-ВР</A><br>від 15.11.94; N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <br> <a name="S215"></a>Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів,<br> уповноважених розглядати справи про<br> адміністративні правопорушення<br> <br> Адміністративні комісії утворюються відповідними органами<br>місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови,<br>відповідального секретаря, а також членів комісії. В<br>адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є<br>посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок<br>діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та<br>іншими законодавчими актами України.<br> Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у<br>містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її<br>виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.<br> Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених<br>розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також<br>порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами<br>України.<br>( Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N <A HREF="14177">244/94-ВР</A><br>від 15.11.94, в редакції Закону N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від<br>05.04.2001 )<br> <br> <a name="S216"></a>Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів<br> <br> Адміністративні комісії мають право розглядати справи про<br>адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини<br>членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних,<br>міських рад - при наявності не менш як двох третин від загального<br>складу виконавчого комітету.<br> Правомочність засідань інших колегіальних органів,<br>уповноважених розглядати справи про адміністративні<br>правопорушення, встановлюється законодавством України.<br>( Стаття 216 із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="14177">244/94-ВР</A><br>від 15.11.94, N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <a name="S217"></a>Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають<br> справи про адміністративні правопорушення<br> <br> посадові особи, уповноважені розглядати справи про<br>адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні<br>стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм<br>повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.<br> Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у<br>пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про<br>адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.<br>( Стаття 217 із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="14177">244/94-ВР</A><br>від 15.11.94, N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <br> <br> <a name="G17"></a>Глава 17<br> ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ<br> <br> <a name="S218"></a>Стаття 218. Адміністративні комісії<br> <br> Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад<br>розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені<br>статтями 45, 46, 92, 92-1, 99, 103-1 - 105, частинами першою,<br>третьою, четвертою і п'ятою статті 111 (за порушення, вчинені на<br>аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України,<br>поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках), статтею<br>136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями<br>138, 141, 142, 149-152, частиною першою статті 154, статтями<br>159, 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або<br>осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею<br>181-1, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1, 189,<br>189-1, 196, 212-1 цього Кодексу.<br> Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,<br>селищних рад розглядають справи про адміністративні<br>правопорушення, передбачені статтями 92, 92-1, статтею 99 (коли<br>правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104,<br>статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті),<br>статтями 141, 142, 150-152, 155, 156, 159, 179, статтею 180 (крім<br>справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють),<br>частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182,<br>статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.<br> ( Частину третю статті 218 виключено на підставі Закону<br>N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001 )<br>( Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N <A HREF="113907">316-11</A><br>від 29.05.85, N <A HREF="113912">1117-11</A> від 16.10.85, N <A HREF="111014">2010-11</A> від 03.04.86,<br>N <A HREF="1028">2444-11</A> від 27.06.86, N <A HREF="119637">3282-11</A> від 19.12.86, N <A HREF="1890">3690-11</A> від<br>12.03.87, N <A HREF="119636">4134-11</A> від 12.06.87, N <A HREF="1042">4135-11</A> від 12.06.87,<br>N <A HREF="964">4452-11</A> від 21.08.87, N <A HREF="1055">6976-11</A> від 14.12.88, N <A HREF="1891">7542-11</A> від<br>19.05.89, N <A HREF="2296">8711-11</A> від 19.01.90, N <A HREF="2297">8918-11</A> від 07.07.92,<br>N <A HREF="2972">1369-12</A> від 29.07.91; Законами N <A HREF="4334">2354-12</A> від 15.05.92, N <A HREF="6273">2547-12</A><br>від 07.07.92, N <A HREF="8345">2977-12</A> від 03.02.93, N <A HREF="9583">3785-12</A> від 23.12.93,<br>N <A HREF="12792">3888-12</A> від 23.12.94, N <A HREF="12790">3890-12</A> від 28.01.94, N <A HREF="12544">4044-12</A> від<br>25.02.94, N <A HREF="14945">84/94-ВР</A> від 05.07.94, N <A HREF="14366">209/94-ВР</A> від 14.10.94,<br>N <A HREF="17722">64/95-ВР</A> від 15.02.95, N <A HREF="17612">79/95-ВР</A> від 01.03.95, N <A HREF="20993">296/95-ВР</A> від<br>11.07.95, N <A HREF="24692">81/96-ВР</A> від 06.03.96, N <A HREF="24168">148/96-ВР</A> від 25.04.96,<br>N <A HREF="27960">386/96-ВР</A> від 01.10.96, <A HREF="27491">497/96-ВР</A> від 14.11.96, N <A HREF="38272">308/97-ВР</A> від<br>04.06.97; N 352-XIV ( <A HREF="50205">352-14</A> ) від 23.12.98, N 998-XIV ( <A HREF="58613">998-14</A> )<br>від 16.07.99, N 1969-III ( <A HREF="73782">1969-14</A> ) від 21.09.2000, N 2342-III<br>( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001, N 2360-III ( <A HREF="80142">2360-14</A> ) від<br>05.04.2001, N 2550-III ( <A HREF="82658">2550-14</A> ) від 21.06.2001, N 2888-III<br>( <A HREF="91800">2888-14</A> ) від 13.12.2001, N 548-IV ( <A HREF="126758">548-15</A> ) від 20.02.2003,<br>N 1745-IV ( <A HREF="168270">1745-15</A> ) від 03.06.2004 )<br> <br> <a name="S219"></a>Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських<br> рад<br> <br> Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад<br>розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені<br>статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином),<br>статтями 104, 141, 142, 152, 159, 179, статтею 180 (крім справ<br>щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною<br>четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,<br>186-1.<br>( Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N <A HREF="113907">316-11</A><br>від 29.05.85, N <A HREF="113912">1117-11</A> від 16.10.85, N <A HREF="111014">2010-11</A> від 03.04.86,<br>N <A HREF="1028">2444-11</A> від 27.06.86, N <A HREF="119637">3282-11</A> від 19.12.86, N <A HREF="1042">4135-11</A> від<br>12.06.87, N <A HREF="1055">6976-11</A> від 14.12.88; Законами N <A HREF="6273">2547-12</A> від 07.07.92,<br>N <A HREF="9583">3785-12</A> від 23.12.93, N <A HREF="14366">209/94-ВР</A> від 14.10.94, N <A HREF="24692">81/96-ВР</A> від<br>06.03.96, N <A HREF="24168">148/96-ВР</A> від 25.04.96, в редакції Закону N 2342-III<br>( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 1745-IV ( <A HREF="168270">1745-15</A> ) від 03.06.2004 )<br> <br> <a name="S220"></a>Стаття 220. ( Стаття 220 виключена на підставі Закону <br> N <A HREF="14177">244/94-ВР від 15.11.94 ) <br> Комісії в справах неповнолітніх</A><br> <br> Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні, районні у<br>містах комісії в справах неповнолітніх розглядають справи про<br>адміністративні правопорушення неповнолітніх, крім справ про<br>правопорушення, передбачені статтею 185 цього Кодексу. Справи про<br>правопорушення, передбачені статтями 51, 121-127, частинами першою<br>і другою статті 130, частинами першою і другою статті 131,<br>статтями 173, 174, 190-195 цього Кодексу, розглядаються ними лише<br>в тих випадках, коли орган (посадова особа), до якого надійшла<br>справа про зазначені правопорушення, передає справу на розгляд цих<br>комісій. Комісії в справах неповнолітніх розглядають також справи<br>щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють, про<br>адміністративні правопорушення, передбачені статтею 180, частинами<br>першою, третьою, четвертою і п'ятою статті 184 цього Кодексу.<br>( Стаття 220 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N <A HREF="113907">316-11</A><br>від 29.05.85, N <A HREF="1891">7542-11</A> від 19.05.89, N <A HREF="2972">1369-12</A> від 29.07.91 )<br> <br> ( Статтю 220-1 виключено на підставі Закону N 2342-III<br> ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <a name="S221"></a>Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні<br> суди (судді)<br> <br> Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних<br>судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,<br>передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1<br>- 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 51 - 51-2,<br>частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями 85-1,<br>88 - 88-2, 90, 91, 96-1, 98, 101-103, частиною першою статті<br>106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, статтями<br>121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132, частиною третьою<br>статті 133, статтею 146, частиною другою статті 154, статтею<br>155-1, частинами першою і третьою статті 156, статтями 157, 160,<br>160-2, 162, 164, 164-3, 164-5 - 164-13, 166-1 - 166-4, 166-7 -<br>166-9, 173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178,<br>частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою<br>статті 182, статтями 184 - 185-11, 186-2, 186-4 - 188-1, 188-13,<br><A HREF="48018">188-14</A>, 188-16, 188-17, 188-19, частиною першою статті 189-1,<br>статтями 190, 191, 193, 195-1 - 195-5, частиною першою статті 203,<br>статтями 204 - 206-1, 212-2, 212-3, 212-4, 212-5, 212-6 цього<br>Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення,<br>вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.<br>( Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N <A HREF="113907">316-11</A><br>від 29.05.85, N <A HREF="1028">2444-11</A> від 27.06.86, N <A HREF="964">4452-11</A> від 21.08.87, N<br><A HREF="1053">6347-11</A> від 03.08.88, N <A HREF="1055">6976-11</A> від 14.12.88, N <A HREF="1059">7445-11</A> від<br>27.04.89, N <A HREF="2295">8710-11</A> від 19.01.90, N <A HREF="2296">8711-11</A> від 19.01.90, N<br><A HREF="2297">8918-11</A> від 07.03.90, N <A HREF="2298">9082-11</A> від 20.04.90, N <A HREF="2299">9166-11</A> від<br>04.05.90, N <A HREF="3100">647-12</A> від 18.01.91, N <A HREF="3096">661-12</A> від 28.01.91, N <A HREF="2972">1369-12</A><br>від 29.07.91, N <A HREF="2970">1413-12</A> від 09.08.91; Законами N <A HREF="3011">1255-12</A> від<br>25.06.91, N <A HREF="108459">2857-12</A> від 15.12.92, N <A HREF="8339">2992-12</A> від 04.02.93, N<br><A HREF="8233">3039-12</A> від 03.03.93, N <A HREF="10328">3350-12</A> від 30.06.93, N <A HREF="9845">3582-12</A> від<br>11.11.93, N <A HREF="9583">3785-12</A> від 23.12.93, N <A HREF="12792">3888-12</A> від 28.01.94, N<br><A HREF="14508">179/94-ВР</A> від 22.09.94, N <A HREF="14177">244/94-ВР</A> від 15.11.94, N <A HREF="17932">8/95-ВР</A> від<br>19.01.95, N <A HREF="17722">64/95-ВР</A> від 15.02.95, N <A HREF="17288">123/95-ВР</A> від 05.04.95, N<br><A HREF="21323">210/95-ВР</A> від 02.06.95, N <A HREF="20298">358/95-ВР</A> від 05.10.95, N <A HREF="27960">386/96-ВР</A> від<br>01.10.96, N <A HREF="35726">666/97-ВР</A> від 21.11.97, N <A HREF="41764">210/98-ВР</A> від 24.03.98,<br>N 352-XIV ( <A HREF="50205">352-14</A> ) від 23.12.98, N 812-XIV ( <A HREF="57553">812-14</A> ) від<br>02.07.99, N 998-XIV ( <A HREF="58613">998-14</A> ) від 16.07.99, N 1080-XIV<br>( <A HREF="61308">1080-14</A> ) від 21.09.99, N 1381-XIV ( <A HREF="65716">1381-14</A> ) від 13.01.2000,<br>N 1587-III ( <A HREF="67710">1587-14</A> ) від 23.03.2000, N 1685-III ( <A HREF="68684">1685-14</A> ) від<br>20.04.2000, N 1744-III ( <A HREF="69347">1744-14</A> ) від 18.05.2000, N 1969-III<br>( <A HREF="73782">1969-14</A> ) від 21.09.2000, N 1986-III ( <A HREF="74028">1986-14</A> ) від<br>21.09.2000, N 2056-III ( <A HREF="72991">2056-14</A> ) від 19.10.2000, N 2114-III<br>( <A HREF="75535">2114-14</A> ) від 16.11.2000, N 2247-III ( <A HREF="77866">2247-14</A> ) від<br>18.01.2001, в редакції Закону N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від<br>05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-III<br>( <A HREF="80291">2350-14</A> ) від 05.04.2001, N 2359-III ( <A HREF="80242">2359-14</A> ) від<br>05.04.2001, N 2550-III ( <A HREF="82658">2550-14</A> ) від 21.06.2001, N 2703-III<br>( <A HREF="86699">2703-14</A> ) від 20.09.2001, N 2747-III ( <A HREF="87736">2747-14</A> ) від<br>04.10.2001, N 2787-III ( <A HREF="90326">2787-14</A> ) від 15.11.2001, N 2953-III<br>( <A HREF="93693">2953-14</A> ) від 17.01.2002, N 249-IV ( <A HREF="123128">249-15</A> ) від 28.11.2002 -<br>набирає чинності 11.06.2003 року, N 548-IV ( <A HREF="126758">548-15</A> ) від<br>20.02.2003, N 666-IV ( <A HREF="129956">666-15</A> ) від 03.04.2003, N 676-IV<br>( <A HREF="130408">676-15</A> ) від 03.04.2003, N 749-IV ( <A HREF="133120">749-15</A> ) від 15.05.2003,<br>N 759-IV ( <A HREF="135193">759-15</A> ) від 15.05.2003, N 1122-IV ( <A HREF="140612">1122-15</A> ) від<br>11.07.2003 ), N 1128-IV ( <A HREF="140912">1128-15</A> ) від 11.07.2003, N 1299-IV<br>( <A HREF="151081">1299-15</A> ) від 20.11.2003, N 1703-IV ( <A HREF="164705">1703-15</A> ) від 11.05.2004,<br>N 1745-IV ( <A HREF="168270">1745-15</A> ) від 03.06.2004 )<br> <br> <a name="S222"></a>Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)<br> <br> Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі<br>адміністративні правопорушення: про порушення громадського<br>порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього<br>руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил<br>користування засобами транспорту, правил, спрямованих на<br>забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про<br>незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших<br>паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, частина<br>друга статті 106-1, частини перша, друга, третя і четверта статті<br>109, статті 110, 111, частина третя статті 114, частина перша<br>статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша<br>і друга статті 119, статті 122-3, 124-1 - 128-1, частини перша і<br>друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта і<br>п'ята статті 133, частина друга статті 135, стаття 136 (за<br>винятком порушень на автомобільному транспорті), статті 137, 139,<br>140, 161, 164-4, 173, 176, 177, частини перша і друга статті 178,<br>статті 192, 194, 195, статті 197-201).<br> Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати<br>справи про адміністративні правопорушення і накладати<br>адміністративні стягнення мають право:<br> 1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною<br>першою статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою,<br>другою, третьою і четвертою статті 109, статтями 110, 111,<br>частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею<br>116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою<br>статті 119, частинами першою, другою і п'ятою статті 133, частиною<br>другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на<br>автомобільному транспорті), статтями 137, 161, статтями 164-4,<br>173, статтею 203 цього Кодексу, - начальники органів внутрішніх<br>справ та їх заступники, а статтями 176, 177, частинами першою і<br>другою статті 178, статтями 192, 194, 195, 197-201 цього Кодексу -<br>начальники або заступники начальників районних, міських, районних<br>у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;<br> за адміністративні правопорушення, передбачені частинами<br>першою, другою, третьою і четвертою статті 109, статтями 110,<br>111, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115,<br>статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і<br>другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім<br>того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення,<br>передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього<br>Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено<br>нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що<br>накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може<br>перевищувати чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів<br>громадян;<br> за адміністративні правопорушення, передбачені частиною<br>першою статті 44, статтями 176, 177 частинами першою і другою<br>статті 178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступники<br>начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів<br>внутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних у<br>містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень<br>міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а за<br>правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та<br>другою статті 178 цього Кодексу, - також дільничні інспектори<br>(старші дільничні інспектори) міліції;<br> ( Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 222<br>виключено на підставі Закону N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від<br>05.04.2001 )<br> 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями<br>121-1, 122-3, 124-1, частинами першою і другою статті 126,<br>частинами третьою і четвертою статті 127, статтями 128, 128-1,<br>частинами першою і другою статті 129, частиною четвертою статті<br>133, статтями 139, 140 цього Кодексу, - начальник або заступник<br>начальника відділення (відділу, управління, Головного управління)<br>Державної автомобільної інспекції, начальник або заступник<br>начальника відділу (управління, Головного управління) дорожньої<br>міліції, командир або заступник командира окремого підрозділу<br>дорожньо-патрульної служби. В разі відсутності у районному,<br>міському, районному у місті відділі внутрішніх справ відділення<br>(відділу) Державної автомобільної інспекції зазначені справи<br>розглядаються начальником або заступником начальника відділу<br>внутрішніх справ. У розгляді таких справ можуть брати участь<br>представники трудових колективів і громадських організацій;<br> 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею<br>125, частиною третьою статті 126, частинами першою і другою статті<br>127 цього Кодексу, - працівники Державної автомобільної інспекції,<br>які мають спеціальні звання.<br>( Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N <A HREF="113907">316-11</A><br>від 29.05.85, N <A HREF="113912">1117-11</A> від 16.10.85, N <A HREF="1028">2444-11</A> від 27.06.86, N<br><A HREF="119637">3282-11</A> від 19.12.86, N <A HREF="119636">4134-11</A> від 12.06.87, N <A HREF="1042">4135-11</A> від<br>12.06.87, N <A HREF="964">4452-11</A> від 21.08.87, N <A HREF="1891">7542-11</A> від 19.05.89, N<br><A HREF="2972">1369-12</A> від 29.07.91, N <A HREF="2866">1818-12</A> від 15.11.91; Законами N <A HREF="9583">3785-12</A><br>від 23.12.93, N <A HREF="12790">3890-12</A> від 28.01.94, N <A HREF="14783">155/94-ВР</A> від 29.07.94, N<br><A HREF="14177">244/94-ВР</A> від 15.11.94, N <A HREF="17722">64/95-ВР</A> від 15.02.95, N <A HREF="20993">296/95-ВР</A> від<br>11.07.95, N <A HREF="24168">148/96-ВР</A> від 25.04.96, N <A HREF="27944">398/96-ВР</A> від 02.10.96,<br>N <A HREF="33059">55/97-ВР</A> від 07.02.97, N 812-XIV ( <A HREF="57553">812-14</A> ) від 02.07.99,<br>N 1744-III ( <A HREF="69347">1744-14</A> ) від 18.05.2000, N 2247-III ( <A HREF="77866">2247-14</A> ) від<br>18.01.2001, N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001, N 2350-III<br>( <A HREF="80291">2350-14</A> ) від 05.04.2001, N 1299-IV ( <A HREF="151081">1299-15</A> ) від 20.11.2003 )<br> <br> <a name="S222-1"></a>Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України<br> <br> Органи Державної прикордонної служби України розглядають<br>справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням<br>прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний<br>кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства<br>правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її<br>територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна<br>перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу<br>(стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207).<br> <br> Від імені органів Державної прикордонної служби України<br>розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати<br>адміністративні стягнення мають право:<br> <br> начальники органів охорони державного кордону та Морської<br>охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;<br> <br> керівники підрозділів органів охорони державного кордону та<br>Морської охорони Державної прикордонної служби України, які<br>безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону<br>України.<br>( Кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із Законом N 812-XIV<br>( <A HREF="57553">812-14</A> ) від 02.07.99; в редакції Закону N 662-IV ( <A HREF="129920">662-15</A> ) від<br>03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року, із змінами,<br>внесеними згідно із Законом N 1299-IV ( <A HREF="151081">1299-15</A> ) від 20.11.2003 )<br> <br> <a name="S223"></a>Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду<br> <br> Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про<br>адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням<br>встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням<br>приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного<br>нагляду (статті 120, 175, 188-8).<br> Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати<br>справи про адміністративні правопорушення і накладати<br>адміністративні стягнення мають право:<br> 1) головні державні інспектори з пожежного нагляду<br>центрального та територіальних органів державного пожежного<br>нагляду та їх заступники - штраф на громадян до семи<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -<br>до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br> 1-1) старші державні інспектори з пожежного нагляду - штраф<br>на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян<br>і на посадових осіб - до дев'яти неоподатковуваних мінімумів<br>доходів громадян;<br> 2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих<br>органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з<br>пожежного нагляду центрального та територіальних органів<br>державного пожежного нагляду - штраф на громадян до шести<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -<br>до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br> 3) державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на<br>громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян<br>і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів<br>громадян.<br>( Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N <A HREF="119637">3282-11</A><br>від 19.12.86, Законом N <A HREF="33059">55/97-ВР</A> від 07.02.97, в редакції Закону<br>N <A HREF="35762">651/97-ВР</A> від 19.11.97, із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N 1155-IV ( <A HREF="144754">1155-15</A> ) від 11.09.2003 )<br> <br> <br> <a name="S224"></a>Стаття 224. Органи залізничного транспорту<br> <br> Органи залізничного транспорту розглядають справи про такі<br>адміністративні правопорушення: про порушення правил користування<br>засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки<br>руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на<br>залізничному транспорті, правил пожежної безпеки<br>на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті<br>120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини<br>перша і третя статті 135, стаття 136). <br> Від імені органів залізничного транспорту розглядати справи<br>про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні<br>стягнення мають право:<br> начальники станцій та їх заступники, начальники локомотивних<br>(вагонних) депо, начальники пасажирських поїздів<br>(механіки-бригадири пасажирських поїздів);<br> контролери-ревізори пасажирських поїздів,<br>ревізори-інструктори пасажирських поїздів, ревізори по контролю<br>доходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальники<br>дистанцій сигналізації та зв'язку;<br> начальник відділу Управління воєнізованої охорони<br>Міністерства транспорту України та його заступник, начальники<br>відділів (загонів, команд, пожежних поїздів) та їх заступники,<br>старші інструктори та інструктори по протипожежній профілактиці,<br>начальники відділень (караулів) команд, пожежних поїздів<br>воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, старші в місці<br>розташування станцій посадові особи воєнізованої охорони;<br> ( Абзац п'ятий частини другої статті 224 виключено на<br>підставі Закону N 352-XIV ( <A HREF="50205">352-14</A> ) від 23.12.98 ) головний<br>санітарний лікар залізничного транспорту та його заступник,<br>головні санітарні лікарі залізниць та їх заступники, головні<br>санітарні лікарі метрополітенів, головні санітарні лікарі<br>відділків залізниць, головні санітарні лікарі лінійних дільниць.<br> Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських<br>поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми<br>майстрами, начальниками відділень (караулів) команд, пожежних<br>поїздів воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів не може<br>перевищувати чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів<br>громадян.<br>( Стаття 224 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N <A HREF="119637">3282-11</A><br>від 19.12.86, Законами N <A HREF="33059">55/97-ВР</A> від 07.02.97, N 352-XIV<br>( <A HREF="50205">352-14</A> ) від 23.12.98, N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <a name="S225"></a>Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту<br> <br> Органи морського і річкового транспорту розглядають справи<br>про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил по<br>охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті, правил<br>користування засобами морського транспорту, правил по охороні<br>порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних<br>суднах, правил випуску судна в плавання або допуск до керування<br>судном осіб, які не мають відповідного документа, правил, що<br>забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних<br>шляхах, правил реєстрації торговельних суден, правил користування<br>річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для<br>стоянки маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському і<br>річковому транспорті, допуск до керування річковим або маломірним<br>судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, передачу керування<br>судном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування річковими<br>або маломірними суднами судноводіями у стані сп'яніння, у тому<br>числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими<br>засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння,<br>порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на<br>морському і річковому транспорті, перевезення ручної кладі понад<br>установлені норми на морському і річковому транспорті,<br>безквитковий проїзд на суднах водного транспорту, порушення<br>правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на<br>морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог<br>посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті<br>114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті<br>120, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті<br>130, стаття 131, частина друга статті 133, частина перша статті<br>134, абзац десятий статті 135, статті 136 і <A HREF="115275">188-15</A> цього Кодексу).<br> <br> Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати<br>справи про адміністративні правопорушення і накладати<br>адміністративні стягнення мають право:<br> <br> 1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею<br>114, частиною другою статті 133 цього Кодексу, - начальник<br>Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та<br>його заступники, капітан морського порту;<br> <br> 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115<br>цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції України з<br>безпеки судноплавства та його заступники, капітан морського порту,<br>капітан судна;<br> <br> 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями<br>116, 116-1, 116-2, 117, 118, частиною третьою статті 129,<br>частинами третьою і четвертою статті 130, статтею 131 цього<br>Кодексу, - начальник Головної державної інспекції України з<br>безпеки судноплавства та його заступники, капітан річкового порту;<br> <br> 4) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною<br>першою статті 116-3 цього Кодексу, - Головний державний реєстратор<br>флоту України та його заступники;<br> <br> 5) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною<br>другою статті 116-3 цього Кодексу, - Головний державний реєстратор<br>флоту України та його заступники, капітан порту;<br> <br> 6) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною<br>першою статті 120 цього Кодексу, - начальник Головної державної<br>інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники,<br>капітан порту, капітан судна;<br> <br> 7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною<br>першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, -<br>начальник порту та його заступники, начальник пристані і вокзалу,<br>капітан судна;<br> <br> 8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136<br>цього Кодексу, - начальник порту та його заступники, начальники<br>районів порту (виробничо-перевантажувального комплексу в порту),<br>начальник морського вокзалу та його заступники, капітан судна;<br> <br> 9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею<br><A HREF="115275">188-15</A> цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції<br>України з безпеки судноплавства та його заступники, Головний<br>державний реєстратор флоту України та його заступники.<br>( Стаття 225 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N <A HREF="119637">3282-11</A><br>від 19.12.86, Законами N <A HREF="33059">55/97-ВР</A> від 07.02.97, N 352-XIV<br>( <A HREF="50205">352-14</A> ) від 23.12.98, N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001, в<br>редакції Закону N 2686-III ( <A HREF="86698">2686-14</A> ) від 13.09.2001 )<br> <br> <br> ( Статтю 226 виключено на підставі Закону N 2686-III<br> ( <A HREF="86698">2686-14</A> ) від 13.09.2001 )<br> <br> <br> ( Статтю 227 виключено на підставі Закону N 2686-III<br> ( <A HREF="86698">2686-14</A> ) від 13.09.2001 )<br> <br> <br> <a name="S228"></a>Стаття 228. Органи повітряного транспорту<br> <br> Органи повітряного транспорту розглядають справи про такі<br>адміністративні правопорушення: про порушення правил користування<br>засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки<br>авіації, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів<br>на повітряному транспорті, правил пожежної безпеки на повітряному<br>транспорті, правил про міжнародні польоти (стаття 111 (крім<br>порушень, вчинених на аеродромах, не внесених до державного<br>реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на<br>посадкових майданчиках), частина перша статті 112, стаття 113,<br>частина друга статті 120, частина друга статті 135, стаття 137).<br> Від імені органів повітряного транспорту розглядати справи<br>про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні<br>стягнення мають право:<br> 1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 111<br>(крім порушень, вчинених на аеродромах, не внесених до державного<br>реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на<br>посадкових майданчиках), частиною першою статті 112, частиною<br>другою статті 120, частиною другою статті 135, статтею 137 цього<br>Кодексу:<br> керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у<br>галузі цивільної авіації України та його заступники, начальник<br>інспекції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у<br>галузі цивільної авіації України та його заступник, інспектори та<br>регіональні інспектори спеціально уповноваженого органу виконавчої<br>влади у галузі цивільної авіації України, керівники<br>авіапідприємств та аеропортів або їх заступники, начальники служб<br>організації перевезень авіапідприємств та аеропортів, командири<br>повітряних суден;<br> посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу<br>виконавчої влади в галузі транспорту, що виконують<br>контрольно-ревізійні функції;<br> ( Абзац четвертий пункту першого частини другої статті 228<br>виключено на підставі Закону N 352-XIV ( <A HREF="50205">352-14</A> ) від 23.12.98 )<br>начальник санітарно-епідеміологічного відділу, головний санітарний<br>лікар центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства<br>цивільної авіації СРСР, головний лікар санітарно-епідеміологічної<br>станції цивільної авіації;<br> начальники загонів і окремих команд воєнізованої охорони<br>авіапідприємств (аеропортів).<br> Розмір штрафу, що накладається посадовими особами спеціально<br>уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі<br>транспорту, що виконують контрольно-ревізійні функції,<br>начальниками служби організації перевезень авіапідприємств<br>(аеропортів), начальниками окремих команд воєнізованої охорони<br>авіапідприємств (аеропортів), не може перевищувати чотирьох<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br> 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 113<br>цього Кодексу, - керівник спеціально уповноваженого органу<br>виконавчої влади у галузі цивільної авіації України та його<br>заступники.<br>( Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N <A HREF="119637">3282-11</A><br>від 19.12.86, Законами N <A HREF="33059">55/97-ВР</A> від 07.02.97, N 352-XIV<br>( <A HREF="50205">352-14</A> ) від 23.12.98, N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001,<br>N 2360-III ( <A HREF="80142">2360-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <a name="S229"></a>Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та<br> електротранспорту<br> <br> Органи автомобільного транспорту та електротранспорту<br>(тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні<br>правопорушення, зв'язані з порушенням правил надання послуг<br>пасажирського автомобільного транспорту, правил користування<br>автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119,<br>частина п'ята статті 133, статті 133-1, 133-2, частина друга<br>статті 134, частина четверта статті 135).<br> Від імені органів автомобільного транспорту та<br>електротранспорту розглядати справи про адміністративні<br>правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:<br> 1) на автомобільному транспорті - директор Державного<br>департаменту автомобільного транспорту - штраф до ста<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники директора<br>Державного департаменту автомобільного транспорту, начальники<br>автотранспортних управлінь Міністерства транспорту України в<br>Автономній Республіці Крим та областях - штраф до ста<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники<br>начальників автотранспортних управлінь Міністерства транспорту<br>України в Автономній Республіці Крим та областях - штраф до<br>двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; контролери<br>автотранспортних управлінь Міністерства транспорту України в<br>Автономній Республіці Крим та областях - штраф до трьох<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br> 2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) -<br>начальники трамвайно-тролейбусних управлінь, начальники<br>трамвайно-тролейбусних депо, начальники служб руху і районів руху<br>трамвайно-тролейбусних управлінь, контролери<br>трамвайно-тролейбусних управлінь.<br>( Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N <A HREF="119637">3282-11</A><br>від 19.12.86, N <A HREF="1891">7542-11</A> від 19.05.89; Законами N <A HREF="9583">3785-12</A> від<br>23.12.93, N 2029-III ( <A HREF="74374">2029-14</A> ) від 05.10.2000 )<br> <br> <a name="S230"></a>Стаття 230. ( Стаття 230 виключена на підставі Закону <br> N <A HREF="17932">8/95-ВР від 19.01.95) <br> Правові і технічні інспектори праці<br> професійних спілок</A><br> <br> Правові і технічні інспектори праці професійних спілок<br>розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв'язані з<br>порушенням законодавства про працю і правил щодо охорони праці<br>(стаття 41).<br> Розглядати справи про адміністративні правопорушення і<br>накладати адміністративні стягнення мають право:<br> 1) за порушення законодавства про працю - правові інспектори<br>праці - штраф у розмірі до десяти карбованців і головні правові<br>інспектори праці - до п'ятдесяти карбованців;<br> 2) за порушення правил щодо охорони праці - технічні<br>інспектори праці - штраф у розмірі до десяти карбованців і головні<br>технічні інспектори праці - до п'ятдесяти карбованців.<br> <br> Стаття 230-1 Органи спеціально уповноваженого органу<br> виконавчої влади з державного нагляду за<br> додержанням законодавства про працю<br> <br> Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з<br>державного нагляду за додержанням законодавства про працю<br>розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з<br>невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або<br>створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6).<br> <br> Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої<br>влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю<br>розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати<br>адміністративні стягнення мають право:<br> <br> державні інспектори праці територіальних органів - штраф до<br>дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br> <br> Головний державний інспектор праці України, його заступники;<br>головні державні інспектори праці територіальних органів, їх<br>заступники; державні інспектори праці спеціально уповноваженого<br>органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням<br>законодавства про працю - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних<br>мінімумів доходів громадян.<br>( Кодекс доповнено статтею 230-1 згідно із Законом N <A HREF="35726">666/97-ВР</A><br>від 21.11.97, в редакції Закону N 1725-IV ( <A HREF="164832">1725-15</A> ) від<br>18.05.2004 )<br> <br> <a name="S231"></a>Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого органу<br> виконавчої влади у галузі охорони праці<br> <br> Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у<br>галузі охорони праці розглядають справи: про порушення<br>законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо<br>безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку<br>вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах,<br>підконтрольних органам спеціально уповноваженого органу виконавчої<br>влади у галузі охорони праці, про порушення законодавства про<br>надра, а також невиконання законних вимог органів спеціально<br>уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці<br>(частина друга статті 41 (за винятком порушень<br>санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм),<br>статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).<br> <br> Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої<br>влади у галузі охорони праці розглядати справи про адміністративні<br>правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:<br> <br> 1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів про<br>охорону праці, щодо безпечного ведення робіт у галузях<br>промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально<br>уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці, а<br>також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого<br>органу виконавчої влади у галузі охорони праці:<br> <br> державні інспектори - штраф до чотирьох неоподатковуваних<br>мінімумів доходів громадян;<br> <br> головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально<br>уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці та<br>їх заступники - штраф до шести неоподатковуваних мінімумів доходів<br>громадян;<br> <br> начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого<br>органу виконавчої влади у галузі охорони праці та їх заступники -<br>штраф до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br> <br> Керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у<br>галузі охорони праці та його заступники - штраф до десяти<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br> <br> 2) за порушення законодавства про надра, нормативних актів<br>про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у<br>галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам<br>спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони<br>праці, а також невиконання законних вимог органів спеціально<br>уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці:<br> <br> державні інспектори - штраф до шести неоподатковуваних<br>мінімумів доходів громадян;<br> <br> головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально<br>уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці та<br>їх заступники - штраф до дев'яти неоподатковуваних мінімумів<br>доходів громадян;<br> <br> начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого<br>органу виконавчої влади у галузі охорони праці та їх заступники -<br>штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br> <br> Керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у<br>галузі охорони праці та його заступники - штраф до чотирнадцяти<br>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.<br>( Стаття 231 із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="17932">8/95-ВР</A><br>від 19.01.95, N <A HREF="33059">55/97-ВР</A> від 07.02.9, N 352-XIV ( <A HREF="50205">352-14</A> ) від<br>23.12.98, в редакції Закону N 2342-III ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від<br>05.04.2001 )<br> <br> <br> <a name="S231-1"></a>Стаття 231-1. Органи державного геологічного контролю<br> <br> Органи державного геологічного контролю розглядають справи<br>про порушення законодавчих та інших нормативних актів, які<br>встановлюють порядок, правила і вимоги щодо проведення робіт по<br>геологічному вивченню надр України (статті 57, 58).<br> <br> Від імені органів державного геологічного контролю розглядати<br>справи про адміністративні правопорушення та накладати<br>адміністративні стягнення мають право:<br> <br> державні інспектори - штраф до десяти неоподатковуваних<br>мінімумів доходів громадян;<br> <br> головний державний інспектор державного геологічного контролю<br>та його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних<br>мінімумів доходів громадян.<br>( Кодекс доповнено статтею 231-1 згідно із Законом N 1379-XIV<br>( <A HREF="65429">1379-14</A> ) від 13.01.2000 )<br> <br> <a name="S232"></a>Стаття 232. ( Стаття 232 виключена на підставі Закону <br> N <A HREF="17932">8/95-ВР від 19.01.95 ) <br> Органи держатоменергонагляду</A><br> <br> Органи держатоменергонагляду розглядають справи про<br>адміністративні правопорушення, зв'язані з порушенням правил, норм<br>та інструкцій по безпечному веденню робіт на об'єктах,<br>підконтрольних органам держатоменергонагляду (стаття 95).<br> Від імені органів держатоменергонагляду розглядати справи про<br>адміністративні правопорушення і накладати адміністративні<br>стягнення мають право:<br> 1) начальники інспекцій держатоменергонагляду - штраф у<br>розмірі до тридцяти карбованців;<br> 2) начальники управлінь округів держатоменергонагляду та їх<br>заступники - штраф у розмірі до п'ятдесяти карбованців;<br> 3) Голова Державного комітету СРСР по нагляду за безпечним<br>веденням робіт в атомній енергетиці та його заступники - штраф у<br>розмірі до ста карбованців.<br> <br> ( Статтю 233 виключено на підставі Закону N 2342-III <br> ( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <br> ( Статтю 234 виключено на підставі Закону N 2415-III<br>( <A HREF="108092">2415-14</A> ) від 17.05.2001 )<br> <br> <br> <a name="S234-1"></a>Стаття 234-1. Органи державної контрольно-ревізійної<br> служби в Україні<br> <br> Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні<br>розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з<br>порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2),<br>порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення<br>бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття<br>166-6).<br> Від імені державної контрольно-ревізійної служби в Україні<br>розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати<br>адміністративні стягнення мають право: начальник Головного<br>контрольно-ревізійного управління України та його заступники,<br>начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній<br>Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх<br>заступники.<br>( Кодекс доповнено статтею 234-1 згідно із Законом N <A HREF="8378">2941а-12</A> від<br>26.01.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2372-III<br>( <A HREF="80143">2372-14</A> ) від 05.04.2001 )<br> <br> <a name="S234-2"></a>Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України<br> <br> Органи державної податкової служби України розглядають<br>справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням<br>від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням<br>порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського<br>обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 166-6).<br> Від імені органів державної податкової служби України<br>розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати<br>адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної<br>податкової інспекції України та його заступники, начальники<br>державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим,<br>областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники.<br>( Кодекс доповнено статтею 234-2 згідно із Законом N <A HREF="28809">323/96-ВР</A><br>від 12.07.96, із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="33252">23/97-ВР</A><br>від 23.01.97, N 1685-III ( <A HREF="68684">1685-14</A> ) від 20.04.2000, N 2342-III<br>( <A HREF="80258">2342-14</A> ) від 05.04.2001, N 2372-III ( <A HREF="80143">2372-14</A> ) від<br>05.04.2001, N 548-IV ( <A HREF="126758">548-15</A> ) від 20.02.2003 )<br> <br> <a name="S234-3"></a>Стаття 234-3. Національний банк України<br> <br> Національний банк України розглядає справи про<br>адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням<br>банківського законодавства, нормативно-правових актів<br>Національного банку України або здійсненням ризикових операцій,<br>які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку<br>(стаття 166-5), порушенням порядку подання фінансової звітності та<br>ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи<br>(стаття 166-6).<br> Від імені Національного банку України розглядати справи про<br>адміністративні правопорушення і накладати адміністративні<br>стягнення мають право Голова Національного банку України та його<br>заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку<br>України та їх заступники.<br>( Кодекс доповнено статтею 234-3 згідно із Законом N 1342-XIV<br>( <A HREF="63885">1342-14</A> ) від 22.12.99, із змінами, внесеними згідно із Законами<br>N 2372-III ( <A HREF="80143">2372-14</A> ) від 05.04.2001, N 2747-III ( <A HREF="87736">2747-14</A> ) від<br>04.10.2001 ) <br> <br> <a name="S235"></a>Стаття 235. Військові комісаріати<br> <br> Військові комісаріати розглядають справи про такі<br>адміністративні правопорушення: про порушення<br>військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про загальний<br>військовий обов'язок і військову службу, про умисне зіпсуття<br>обліково-військових документів чи втрату їх з необережності, про<br>неявку на виклик у військовий комісаріат, про неподання у<br>військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до<br>призовних дільниць, про прийняття на роботу військовозобов'язаних<br>і призовників, які не перебувають на військовому обліку, про<br>незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про<br>їх виклик у військові комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на<br>збірні пункти чи призовні дільниці, про несвоєчасне подання<br>документів, необхідних для ведення військового обліку<br>військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у<br>військові комісаріати, про неподання відомостей про<br>військовозобов'язаних і призовників (статті 210, 211 - 211-6).<br> Від імені військових комісаріатів розглядати справи про<br>адміністративні правопорушення і накладати адміністративні<br>стягнення мають право районні (міські) військові комісари.<br>( Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N <A HREF="111014">2010-11</A><br>від 03.04.86, N <A HREF="1891">7542-11</A> від 19.05.89, N <A HREF="2972">1369-12</A> від 29.07.91,<br>N <A HREF="2866">1818-12</A> від 15.11.91, в редакції Закону N <A HREF="38272">308/97-ВР</A> від<br>04.06.97 )<br> <br> <br> <a name="S235-1"></a>Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху<br> Військової служби правопорядку у Збройних<br> Силах України<br> <br> Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби<br>правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені<br>водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями,<br>військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та<br>працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових<br>обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою і другою<br>статті 121, статтею 121-1, частинами пертою, другою і третьою<br>статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123,<br>статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою<br>статті 133 цього Кодексу.<br> <br> Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху<br>Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати<br>справи про адміністративні правопорушення мають право посадові<br>особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової<br>служби правопорядку у Збройних Силах України.<br> <br> Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху<br>Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,<br>розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті<br>правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення<br>у вигляді попередження або передати матеріали про ці<br>правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення<br>питання про притягнення винних до відповідальності згідно з<br>Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( <A HREF="54334">551-14</A> ).<br> <br> Протоколи про вчинені водіями військових транспортних<br>засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час<br>проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під<br>час виконання ними службових обов'язків порушення правил<br>дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне<br>стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним<br>засобом, передаються військовим інспектором безпеки дорожнього<br>руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України до<br>суду.<br> <br> Матеріали про вчинені військовослужбовцями,<br>військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та<br>працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових<br>обов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126, 128,<br>128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цього<br>Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху<br>Військової служби правопорядку у Збройних Силах України<br>відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про<br>притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним<br>статутом Збройних Сил України ( <A HREF="54334">551-14</A> ).<br>( Кодекс доповнено статтею 235-1 згідно із Законом N 557-XIV<br>( <A HREF="53644">557-14</A> ) від 24.03.99, в редакції Закону N 743-IV ( <A HREF="133185">743-15</A> ) від<br>15.05.2003 )<br> <br> <br> <a name="S236"></a>Стаття 236. Органи, установи та заклади державної<br> санітарно-епідеміологічної служби<br> <br> Органи, установи та заклади державної<br>санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про<br>адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням державних<br>санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм<br>(стаття 42), а також про адміністративні правопорушення,<br>передбачені частиною другою статті 41, статтями 78, 80 - 83, 90-1,<br>95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних<br>і санітарно-протиепідемічних правил і норм), та статтею 188-11<br>цього Кодексу.<br> Від імені органів, установ і закладів державної<br>санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи про<br>адміністративні правопорушення і накладати адміністративні<br>стягнення в межах територій та об'єктів нагляду, визначених<br>законодавством, мають право:<br> 1) головний державний санітарний лікар України та його<br>заступники, головні державні санітарні лікарі Автономної<br>Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головні<br>державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного<br>транспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головні<br>державні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах,<br>лінійних підрозділів та об'єктів водного, залізничного,<br>повітряного транспорту, об'єктів, що мають особливий режим роботи,<br>Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ<br>України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки<br>України, з'єднань, частин та підрозділів і їх заступники;<br> 2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів, установ і<br>закладів державної санітарно-епідеміологічної служби - щодо<br>адміністративних правопорушень, передбачених частиною другою<br>статті 41, а також статтями 42, 78, 80 - 83, 95, 167, 168-1, 170<br>(коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних і<br>санітарно-протиепідемічних правил і норм).<br>( Стаття 236 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N <A HREF="119637">3282-11</A><br>від 19.12.86, Законами N <A HREF="24692">81/96-ВР</A> від 06.03.96, N <A HREF="33059">55/97-ВР</A> від<br>07.02.97; в редакції Закону N 352-XIV ( <A HREF="50205">352-14</A> ) від 23.12.98,<br>із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( <A HREF="76335">2171-14</A> )<br>від 21.12.2000, N 662-IV ( <A HREF="129920">662-15</A> ) від 03.04.2003 - набуває<br>чинності 01.08.2003 року ) <br> <br> <a name="S237"></a>Стаття 237. ( Статтю 237 виключено на підставі Закону <br> N 352-XIV ( <A HREF="50205">352-14 ) від 23.12.98 )<br> Медичні служби Міністерства оборони СРСР,<br> Міністерства внутрішніх справ СРСР і Комітету<br> державної безпеки СРСР, що здійснюють санітарний<br> нагляд </A><br> <br> Медичні служби Міністерства оборони СРСР, Міністерства<br>внутрішніх справ СРСР і Комітету державної безпеки СРСР, що<br>здійснюють санітарний нагляд, розглядають справи про<br>адміністративні правопорушення, зв'язані з порушенням<br>санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм<br>(в тому числі по охороні атмосферного повітря) відповідно на<br>об'єктах, розташованих на території військових містечок і<br>навчальних центрів Міністерства оборони СРСР, та на об'єктах,<br>підвідомчих Міністерству внутрішніх справ СРСР і Комітету<br>державної безпеки СРСР (стаття 42).<br> Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи<br>про адміністративні правопорушення і накладати адмініс