З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами виконання зазначених робіт ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Не заперечую проти розміщення інформації (назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження) про видачу ліцензії нашому підприємству в засобах масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.07 № 1396), а саме:

копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

перелік робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які заявник має намір виконувати;

дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;*

відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт за формою згідно з додатком 2;

висновок установи, організації, уповноваженої Держархбудінспекцією на проведення експертизи.

Заявник

_____ _______ _________

(посада особи, яка склала заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)

«_____» ___________ 200_ р.

МП

* заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

***

Додаток 2

Відомості про суб’єкта будівельної діяльності

(заповнюється у довільній формі)

№№

п/п

Відомості

Основні показники

та характеристики

Виробничо-технічна база

Приміщення

Засоби виробництва

Оргтехніка та програмне забезпечення

Склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем*

Керівники, професіонали, фахівці

Робітники

Технологія виробництва

Інформаційно-правове та нормативно-технічне забезпечення**

Контроль якості виконання робіт ***

* Відповідно до випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

** Вказуються види та способи інформаційно-нормативного та нормативно-технічного забезпечення

*** Вказуються назва та реквізити документів організації, якими регулюється проведення контролю якості виконання робіт

Керівник підприємства( Прізвище, ініціали)

М.П.

***

Додаток 3

ПЕРЕЛІК

робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, висновок щодо яких надає ліцензійна комісія Державної архітектурно-будівельної інспекції

1.00.00

ВИШУКУВАННЯ

2.00.00

проектні роботи

2.01.00

Розроблення містобудівної документації

2.02.00

МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

2.03.00

архітектурне та Будівельне проектування

2.03.01.05

до 24 поверхів включно

2.03.02

Громадських будівель та споруд

2.03.02.02

5 поверхів і більше

2.03.03

Багатофункціональних будівель і комплексів

2.03.03.02

5 поверхів і більше

2.03.04

Будівель та споруд промислових підприємств

2.03.04.02

обладнаних мостовими кранами

2.03.05

Інженерних споруд

2.03.07

Спеціальних будівель i споруд військового, оборонного призначення та правоохоронних органів

2.03.08

Об’єктів експериментального будівництва

2.03.09

Гірничих споруд

2.03.10

Транспортних мереж, споруд та комплексів

2.03.10.01

залізниць державного значення

2.03.10.04

автомобільних доріг державного значення

2.03.10.07

мостів, шляхопроводів, переходів великих

2.03.10.08

мостів, шляхопроводів, переходів середніх

2.03.10.10

тунелів та метрополітенів

2.03.10.12

аеродромів та вертодромів

2.03.10.13

вертикальних (ліфти, ескалатори тощо)

2.03.10.14

конвеєрних, канатних тощо

2.03.10.15

пневматичних

2.03.11

Гідротехнічних споруд та комплексів

2.03.12

Енергетичних споруд та комплексів

2.03.12.02

електростанцій атомних

2.03.12.03

електростанцій теплових

2.03.12.04

електростанцій гідравлічних

2.03.12.05

електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії

2.03.12.07

спеціальних

2.03.13

Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання

2.03.15

Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини

2.03.15.01

національного значення

2.03.15.02

місцевого значення

2.06.00

Проектування зовнішнІх інженерних мереж, систем І споруд

2.06.04

Газопостачання

2.06.04.03

тиском понад 0.6 Мпа

2.06.05

Електропостачання та електрообладнання

2.06.05.03

ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ

2.10.00

Рівні відповідальності НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, Види та умови будівництва ОБ’ЄКТА ПРоЕКТУВАННЯ

2.10.01

Рівні відповідальності

2.04.01.01

І – підвищений

3.00.00

БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

3.01.00

ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

3.01.02

Ґрунтових

3.01.02.02

шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків

3.01.05

Фундаментів, що виконуються спеціальними способами

3.01.05.01

кесонів

3.01.05.02

опускних колодязів

3.01.05.03

ґрунтових паль

3.01.05.04

стіна у ґрунті

3.01.06

Металевих

3.01.06.04

каркасів висотою більше 40м

3.01.06.05

виробничих, що обладнані мостовими кранами

3.01.06.07

прогоном понад 48м

3.01.06.08

листових

3.01.06.09

структурних

3.01.06.10

вантових

3.01.06.11

алюмінієвих

3.01.06.12

гідротехнічних та підводних

3.01.07

Бетонних та залізобетонних монолітних

3.01.07.04

каркасів висотою більше 40м

3.01.07.05

виробничих, що обладнані мостовими кранами

3.01.07.07

прогоном понад 24м

3.01.07.08

не каркасного типу складних форм

3.01.07.09

гідротехнічних та підводних

3.01.08

Бетонних та залізобетонних збірних

3.01.08.04

каркасів висотою більше 40м

3.01.08.05

виробничих, що обладнані мостовими кранами

3.01.08.08

панельних та об’ємно – блочних висотою більше 40м

3.01.08.10

прогоном понад 24м

3.01.08.11

не каркасного типу

3.01.08.12

гідротехнічних та підводних

3.01.09

Кам’яних та армокам`яних

3.01.09.03

з цегли, каменів, блоків висотою більше 40м

3.01.13

Інженерних споруд

3.01.13.01

водоохолоджувачів

3.01.13.02

градирень

3.01.13.04

стволів промислових труб висотою понад

3.01.13.06

щоглових висотою понад

3.01.13.08

баштових висотою понад

3.01.13.12

ємкісних, що працюють під тиском, об’ємом до

3.01.13.13

ємкісних, що працюють під тиском, об’ємом понад

3.01.13.17

копрів вугільних та інші

3.01.14

Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання

3.01.14.01

нафтопроводів та нафтопродуктів

3.01.14.02

газопроводів

3.01.14.03

нафто та газосховищ

3.01.15

Гідротехнічних споруд і систем

3.01.15.02

гребель, дамб ґрунтових з напором понад

3.01.15.04

гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором понад

3.01.15.09

пiдводно-технiчних

3.01.15.12

гідронамивних

3.01.16

Гірничих споруд

3.01.16.01

відкритих виробок

3.01.16.02

підземних виробок

3.01.16.03

свердловин

3.03.00

РЕСТАВРАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

3.05.00

Монтаж зовнішніх інженерних МЕРЕЖ, систем, споруд, приладів І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ

3.05.04

Газопостачання

3.05.04.03

трубопроводів тиском понад 0.6 МПа

3.05.06

Електропостачання

3.05.06.03

лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ

3.05.06.06

кабельних ліній напругою понад 35 кВ

3.05.06.08

трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ

3.05.06.10

контактних мереж метрополітену

3.05.06.11

контактних мереж тягового залізничного транспорту

3.06.00

УЛАШТУВАННЯ транспортних споруд

3.06.01

Залізничних колій

3.06.01.01

державного призначення

3.06.02

Покриттів доріг автомобільних

3.06.02.01

державного призначення

3.06.04

Мостів, шляхопроводів, переходів

3.06.04.01

великих

3.06.04.02

середніх

3.06.05

Посадочних смуг аеродромів та вертодромів

3.06.06

Тунелів та метрополітенів

3.06.08

Конвеєрного, канатного тощо

3.06.09

Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)

3.06.10

Пневматичних

4.00.00

інжинірингові роботи

4.01.00

Генеральний розробник у проектуванні (згідно п.2.03, 2.06)

4.03.00

Обстеження i оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів i характеристик матерiалiв i конструкцій iз застосуванням спецiального устаткування, приладiв та апаратури на об`єктах i в лабораторіях)

4.04.00

Генеральний підрядник у будівництві

4.04.01.02

понад 9 поверхів

4.04.02.02

обладнаних мостовими кранами

4.04.05

магістральних трубопроводів та споруд

4.05.00

Технічний нагляд за будівництвом

4.05.02

будов виробничого призначення

4.05.05

магістральних трубопроводів