"Об упорядочении предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионстроя и образования рабочей группы"(См. приказ Минрегионстроя Украины от 04.08.09г. N317)


Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг

в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи

Наказ від 27 липня 2009 р. № 304

З метою виконання Указу Президента України від 03.07.2009 № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 724 «Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру» та від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних, послуг», керуючись Положенням про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 750, наказую:

1. З 1 серпня 2009 року заборонити:

- делегувати владні повноваження Мінрегіонбуду та Держархбудінспекції суб’єктам господарювання (крім суб’єктів господарювання державної форми власності у випадках, визначених законом);

- справляти плату за надання послуг у відсотковому відношенні від кошторисної вартості об’єкта;

- вимагати отримання документів дозвільного характеру, необхідність яких не передбачена законом.

2. Утворити робочу групу з упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду (далі – Робоча група) у складі згідно з додатком.

3. Робочій групі:

- розглянути питання надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду, у тому числі підприємствами, установами, організаціями, віднесеними до сфери його управління, а також Держархбудінспекцією та її територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями – до 10.08.2009;

- підготувати керівництву Мінрегіонбуду пропозиції щодо упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду – до 15.08.2009.

4. Управлінню правової та законопроектної роботи (Ляшенко О.І.), Державній архітектурно-будівельної інспекції (Мухін В.Г.), Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М.В.), Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.), Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.):

4.1 Вжити заходів до скасування рішень Міністерства та Держархбудінспекції, згідно з якими суб’єктам господарювання були делеговані владні повноваження, – до 14.08.2009.

4.2 Підготувати в установленому порядку та в межах компетенції:

- проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження вартості державних платних, у тому числі адміністративних, послуг та скасувати рішення Міністерства і Держархбудінспекції, яким встановлено розміри плати за надання послуг (крім випадків, передбачених законом), - до 14.08.2009.

- на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що випливають з вищезазначених постанов Уряду, - до 14.08.2009.

4.3 Провести аналіз законодавчих актів та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення до них змін з метою недопущення встановлення підприємствам, установам та організаціям, що не мають статусу бюджетних установ, повноважень з надання державних, у тому числі адміністративних, послуг, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

5. Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М.В.), Управлінню правової та законопроектної роботи (Ляшенко О.І.), Державній архітектурно-будівельної інспекції (Мухін В.Г.), Фінансово-економічному департаменту (Касіяник А.В.):

5.1 Провести у місячний строк аналіз діяльності підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду, а також підприємств, установ, організацій Держархбудінспекції, її територіальних органів та:

- подати Державному комітетові статистики, Фондові державного майна, Державній податковій адміністрації, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Головному управлінню державної служби і Державному казначейству пропозиції про внесення змін до відповідних реєстрів, що ведуть зазначені органи, з метою їх актуалізації та відображення фактичної кількості підприємств, установ та організацій;

- розглянути питання про ліквідацію і реорганізацію підприємств, установ та організацій, діяльність яких не пов’язана з реалізацією завдань, покладених на Мінрегіонбуд та Держархбудінспекцію.

5.2 Вжити заходів до завершення процесу ліквідації підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду, а також підприємств, установ, організацій Держархбудінспекції та її територіальних органів, і стосовно яких прийнято таке рішення.

5.3 Подати у місячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України Методики визначення собівартості платних державних, у тому числі адміністративних, послуг пропозиції щодо затвердження розмірів плати за такі послуги відповідно до економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням.

5.4 Надати пропозиції щодо затвердження у місячний строк стандартів державних, у тому числі адміністративних, послуг та подати Міністерству економіки інформацію про їх затвердження.

5.5 Вжити заходів до припинення з 01.01.2010 надання державних, у тому числі адміністративних, послуг підприємствами, установами та організаціями, що не мають статусу бюджетних установ, якщо інше не передбачено законодавчими актами або міжнародними договорами.

5.6 Подати до 30.01.2010 Міністерству економіки України інформацію про стан виконання заходів, передбачених постановами Уряду з цих питань, для її узагальнення і надіслання Кабінетові Міністрів України до 15.02.2010 разом з пропозиціями щодо вдосконалення роботи з розвитку системи надання державних, у тому числі адміністративних, послуг.

5.7 Переглянути у двомісячний строк затверджені Кабінетом Міністрів України переліки платних послуг і внести пропозиції щодо їх розмежування на державні, адміністративні та господарські послуги.

6. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Мінрегіонбуду, Держархбудінспекції, підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства, взяти до відома та неухильного виконання Указ Президента України від 03.07.2009 № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 724 «Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру» та від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних, послуг», цей наказ Міністерства.

7. Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М.В.) забезпечити здійснення моніторингу виконання цього наказу Мінрегіонбуду та оперативно вносити на розгляд Міністра необхідні пропозиції для забезпечення його безумовного виконання.

8. Адміністративному департаменту (Герула Т.І.) забезпечити розміщення Указу Президента України від 03.07.2009 № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 724 «Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру» та від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних, послуг», цього наказу на офіційному сайті Міністерства (www.minregionbud.gov.ua).

9. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.05.2009 № 196 «Про відкриття підприємствами, установами та організаціями рахунків у органах Державного казначейства» та від 21.05.2009 № 198 «Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 18.05.2009 № 196 «Про відкриття підприємствами, установами та організаціями рахунків у органах Державного казначейства».

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ткачука А.Ф.

Міністр

Василь Куйбіда

Додаток

до наказу Мінрегіонбуду

27.07.2009 № 304

С К Л А Д

робочої групи з упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних,

послуг в системі Мінрегіонбуду

анатолій федорович

заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва, голова робочої групи

микола васильович

директор Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду, заступник голови робочої групи

Члени робочої групи:

мухін

василь георгійович

начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Мінрегіонбуду

тарас іванович

директор Адміністративного департаменту Мінрегіонбуду

касіяник

анатолій васильович

директор Фінансово-економічного департаменту Мінрегіонбуду

Мороз

Олександр Олександрович

заступник директора Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту - начальник Контрольно-ревізійного відділу Мінрегіонбуду

олександр михайлович

начальник Управління розробки та реалізації державних житлових програм Мінрегіонбуду

дмитро владиславович

начальник Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду

ольга іванівна

начальник Управління правової та законопроектної роботи Мінрегіонбуду

марина іллівна

заступник начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості будівництва – начальник Відділу ціноутворення та маркетингу Мінрегіонбуду

людмила миколаївна

Начальник Відділу наукового розвитку Мінрегіонбуду

Бірюкова

наталія олександрівна

головний спеціаліст Відділу аудиту та управління майном Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду, секретар робочої групи

Ковтун

Тетяна Владиславівна

директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Головного управління державної служби (за згодою)

Лепіска

Олена Володимирівна

заступник директора Департаменту дозвільної системи – начальник відділу координації діяльності дозвільних органів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (за згодою)

Чижевський

Олександр Павлович

директор державного підприємства «Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва «УкрНДІпроцивільсільбуд»

Крупка

Петро Віталійович

директор державного підприємства «Український інженерно-технічний будівельний центр»

Сафаров

Артур Аскарович

директор державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

Артанов

Олександр Йосипович

директор державного підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «БудЦентр»

Берендєєва

олена василівна

перший заступник директора державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи»

Директор Департаменту управління

майном, відомчого контролю і аудиту

М. Порайко