Щодо можливості розташування в підвальній частині готелю, який будується …., пральні, сауни та дизельного генератора


Щодо можливості розташування в підвальній частині готелю, який будується …., пральні, сауни та дизельного генератора

У зв’язку з відсутністю в Україні спеціальних норм з проектування, будівництва та реконструкції сучасних готельних комплексів необхідно при проектуванні готелів керуватися СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" в частині житлових приміщень та ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будівлі і споруди" в частині приміщень громадського призначення та обслуговування. Як довідковим матеріалом рекомендується користуватися відміненим СНиП ІІ-79-78 "Гостиницы".

Відповідно до п. 3.32 та додатка М ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" не допускається розміщення вбудованих лазень сухого жару (саун) вище другого поверху, у підвальних поверхах, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, в яких перебуває понад 100 осіб.

Крім того, відповідно до п. 2.17 ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення" в громадських будинках та спорудах, а також адміністративних будинках промпідприємств допускається розміщення вбудованих і прибудованих приміщень із запасом рідкого палива з температурою спалаху вище 610 С, якщо будівельними нормами на окремі види будинків не передбачені обмеження, а також розміщення їх у підвальних і цокольних поверхах за умови виключення можливості підтоплення грунтовими і паводковими водами.

У житлових будинках, крім будинків для індивідуальних забудовників, розміщення вбудованих і прибудованих приміщень зазначеного типу не допускається. Згідно з таб. 14 п. 26 СНиП ІІ-79-78 "Гоcтиницы" розміщення пральні допускається тільки в готелях і мотелях вищого, І та ІІ розрядів.

На підставі наведеного Держбуд не може погодити розташування сауни в підвальній частині готелю. Розміщення в підвальній частині готелю пральні та дизельного генератора необхідно передбачати згідно з чинними вимогами норм та узгодити проектні рішення з державними наглядовими органами та експлуатуючими службами.

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №7, липень, 2005 р., К.: “Укрархбудінформ”