Розділ VМІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Група 25Сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні матеріали, вапно та цемент*

Код 

Назва 

2502 00 00 00 

Пірит невипалений 

2503 00 

Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної: 

2503 00 10 00 

- сірка сира або нерафінована 

2503 00 90 00 

- інша 

2504 

Графіт природний: 

2504 10 00 00 

- у вигляді порошку або пластівців 

2504 90 00 00 

- інший 

2505 

Піски природні всіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26: 

2505 10 00 00 

- піски кремнеземні і піски кварцові  

2505 90 00 00 

- інший пісок  

2506 

Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

2506 10 00 00 

- кварц 

  

- кварцит: 

2506 21 00 00 

- - необроблений або начорно оброблений 

2506 29 00 00 

- - інший 

2507 00 

Каолін та інші глини каолінові, кальциновані або некальциновані:  

2507 00 20 00 

- каолін 

2507 00 80 00 

- інші глини каолінові  

2508 

Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт і силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові: 

2508 10 00 00 

- бентоніт 

2508 20 00 00 

- землі знебарвлювальні та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину) 

2508 30 00 00 

- глина вогнетривка 

2508 40 00 00 

- інші глини  

2508 50 00 00 

- андалузит, кіаніт і силіманіт 

2508 60 00 00 

- муліт 

2508 70 00 00 

- землі шамотні або динасові 

2509 00 00 00 

Крейда: 

2510 

Фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: 

2510 10 00 00 

- нерозмелені 

2510 20 00 00 

- розмелені 

2511 

Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816: 

2511 10 00 00 

- сульфат барію природний (барит) 

2511 20 00 00 

- карбонат барію природний (вітерит) 

2512 00 00 00 

Землі інфузорні (гірське борошно) кременисті (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні кременисті землі з питомою вагою 1 або менше, кальциновані або некальциновані  

2513 

Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені: 

  

- пемза: 

2513 11 00 00 

- - необроблена або в грудках неправильної форми, включаючи подрібнену пемзу (пемзовий гравій) 

2513 19 00 00 

- - інша 

2513 20 00 00 

- наждак, корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали 

2514 00 00 00 

Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

2515 

Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва з питомою вагою 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

  

- мармур і травертин: 

2515 11 00 00 

- - необроблені або начорно оброблені 

2515 12 

- - лише розрізані, розпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

2515 12 20 00 

- - - завтовшки не більш як 4 см 

2515 12 50 00 

- - - завтовшки понад , але не більш як 25 см 

2515 12 90 00 

- - - інші 

2515 20 00 00 

- екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва; алебастр 

2516 

Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів чи будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

  

- граніт: 

2516 11 00 00 

- - необроблений або начорно оброблений 

2516 12 

- - лише розрізаний, розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

2516 12 10 00 

- - - завтовшки не більш як  

2516 12 90 00 

- - - інший 

  

- пісковик: 

2516 21 00 00 

- - необроблений або начорно оброблений 

2516 22 00 00 

- - лише розрізаний, розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 

2516 90 00 00 

- інші камені для монументів чи будівництва 

2517 

Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів, із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені: 

2517 10 

- галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені: 

2517 10 10 00 

- - галька, гравій, щебінь 

2517 10 20 00 

- - вапняк, доломіт та інше каміння із вмістом вапняку, подрібнене 

2517 10 80 00 

- - інші 

2517 20 00 00 

- макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених у товарній підпозиції 2517 10 

2517 30 00 00 

- гудронований макадам (дорожнє покриття) 

  

- гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені: 

2517 41 00 00 

- - з мармуру 

2517 49 00 00 

- - інші 

2518 

Доломіт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломіт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш: 

2518 10 00 00 

- доломіт, некальцинований або неспечений  

2518 20 00 

- доломіт, кальцинований або спечений: 

2518 20 00 10 

- - із середнім діаметром частинок менш як 0,3 мм 

2518 20 00 90 

- - інший 

2518 30 00 00 

- доломітова набивна суміш 

2519 

Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: 

2519 10 00 00 

- карбонат магнію природний (магнезит) 

2519 90 

- інші: 

2519 90 10 00 

- - оксид магнію, крім кальцинованого природного карбонату магнію 

2519 90 30 00 

- - магнезія випалена (спечена) 

2519 90 90 00 

- - інші 

2520 

Гіпс; ангідрит; гіпсові в'яжучі (у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію), забарвлені чи незабарвлені, із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи уповільнювачів: 

2520 10 00 00 

- гіпс; ангідрит 

2520 20 

- гіпсові в'яжучі: 

2520 20 10 00 

- - будівельні 

2520 20 90 00 

- - інші 

2521 00 00 00 

Флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь, що використовують для виготовлення вапна або цементу 

2522 

Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду і гідроксиду кальцію, зазначених у товарній позиції 2825: 

2522 10 00 00 

- вапно негашене 

2522 20 00 00 

- вапно гашене 

2522 30 00 00 

- вапно гідравлічне 

2523 

Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів: 

2523 10 00 00 

- клінкери цементні 

  

- портландцемент: 

2523 21 00 00 

- - цемент білий, штучно забарвлений або незабарвлений 

2523 29 00 00 

- - інші 

2523 30 00 00 

- цемент глиноземистий 

2523 90 

- інші цементи гідравлічні: 

2523 90 10 00 

- - цемент із доменних шлаків 

2523 90 80 00 

- - інший 

2524 00 

Азбест: 

2524 00 30 00 

- волокна, пластівці або порошок 

2524 00 80 00 

- інший 

2525 

Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; відходи слюди: 

2525 10 00 00 

- слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми 

2525 20 00 00 

- слюда в порошку 

2525 30 00 00 

- відходи слюди 

2526 

Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк: 

2526 10 00 00 

- неподрібнений, нерозмелений 

2526 20 00 00 

- подрібнений або розмелений 

[2527] 

  

2528 

Борати природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних сольових розчинів і ропи; борна кислота природна із вмістом не більш як 85 мас.% H3BO3 у перерахунку на суху речовину: 

2528 10 00 00 

- борати натрію природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані) 

2528 90 00 00 

- інші 

2529 

Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат): 

2529 10 00 00 

- польовий шпат 

  

- флюорит (плавиковий шпат): 

2529 21 00 00 

- - із вмістом фтористого кальцію 97 мас. % або менше 

2529 22 00 00 

- - із вмістом фтористого кальцію більш як 97 мас. %  

2529 30 00 00 

- лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий  

2530 

Мінеральні речовини, не включені до інших товарних позицій: 

2530 10  

- вермикуліт, перліт і хлорити, неспінені: 

2530 10 10 00 

- - перліт 

2530 10 90 00 

- - вермикуліт і хлорити 

2530 20 00 00 

- кізерит, епсоміт (природні сульфати магнію) 

2530 90 

- інші: 

2530 90 20 00 

- - сепіоліт 

2530 90 98 00 

- - інші 

____________* Продукти даної групи можуть бути ввезені на територію України за наявності радіаційного сертифіката або протоколу радіаційної якості.

Група 26Руди, шлак і зола*

Код 

Назва 

2601 

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: 

  

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: 

2601 11 00  

- - неагломеровані: 

2601 11 00 10 

- - - концентрати залізні 

2601 11 00 90 

- - - інші 

2601 12 00  

- - агломеровані: 

2601 12 00 10 

- - - котуни з руди залізної 

2601 12 00 90 

- - - інші 

2601 20 00 00 

- випалений пірит 

2602 00 00 00 

Руди та концентрати марганцеві, включаючи марганцевисті залізні руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас. % або більше в перерахунку на сухий продукт 

2603 00 00 00 

Руди та концентрати мідні 

2604 00 00 00 

Руди та концентрати нікелеві 

2605 00 00 00 

Руди та концентрати кобальтові 

2606 00 00 00 

Руди та концентрати алюмінієві 

2607 00 00 00 

Руди та концентрати свинцеві 

2608 00 00 00 

Руди та концентрати цинкові 

2609 00 00 00 

Руди та концентрати олов'яні 

2610 00 00 00 

Руди та концентрати хромові 

2611 00 00 00 

Руди та концентрати вольфрамові 

2612 

Руди та концентрати уранові або торієві: 

2612 10 

- руди та концентрати уранові: 

2612 10 10 00 

- - руди уранові, смолка уранова та їх концентрати із вмістом урану більш як 5 мас.% 

2612 10 90 00 

- - інші 

2612 20 

- руди та концентрати торієві: 

2612 20 10 00 

- - монацит; ураноторіаніт, інші руди та концентрати торієві з вмістом торію більш як 20 мас. % 

2612 20 90 00 

- - інші 

2613 

Руди та концентрати молібденові: 

2613 10 00 00 

- випалені 

2613 90 00 00 

- інші 

2614 00 

Руди та концентрати титанові: 

2614 00 10 00 

- ільменіт та його концентрати 

2614 00 90 00 

- інші 

2615 

Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві або цирконієві: 

2615 10 00 00 

- руди та концентрати цирконієві 

2615 90 

- інші: 

2615 90 10 00 

- - руди та концентрати ніобієві або танталові 

2615 90 90 00 

- - руди та концентрати ванадієві 

2616 

Руди та концентрати дорогоцінних металів: 

2616 10 00 00 

- руди та концентрати срібні 

2616 90 00 00 

- інші 

2617 

Інші руди та концентрати: 

2617 10 00 00 

- руди та концентрати сурм'яні 

2617 90 00 00 

- інші 

2618 00 00 00 

Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється на стадії виробництва чорних металів 

2619 00 

Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та інші відходи виробництва чорних металів: 

2619 00 20 00 

- відходи, придатні для видобутку з них заліза або марганцю 

2619 00 40 00 

- шлак, придатний для видобутку з нього оксиду титану 

2619 00 80 00 

- інші 

2620 

Зола, шлак та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металів), що містять миш'як, метали або їх сполуки: 

  

- що містять переважно цинк: 

2620 11 00 00 

- - гартцинк (цинкозалізний сплав) 

2620 19 00 00 

- - інші 

  

- що містять переважно свинець: 

2620 21 00 00 

- - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші 

2620 29 00 00 

- - інші 

2620 30 00 00 

- що містять переважно мідь 

2620 40 00 00 

- що містять переважно алюміній 

2620 60 00 00 

- що містять миш'як, талій, ртуть або їх суміші, такі що використовуються для добування миш'яку або цих металів або для виробництва їх хімічних сполук 

  

- інші: 

2620 91 00 00 

- - що містять переважно сурму, берилій, кадмій, хром або їх суміші 

2620 99  

- - інші: 

2620 99 10 00 

- - - що містять переважно нікель 

2620 99 20 00 

- - - що містять переважно ніобій і тантал 

2620 99 40 00 

- - - що містять переважно олово  

2620 99 60 00 

- - - що містять переважно титан 

2620 99 95 00 

- - - інші 

2621 

Інші шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки від спалювання відходів міського господарства: 

2621 10 00 00 

- зола та залишки від спалювання відходів міського господарства 

2621 90 00 00 

- інші