Решение КМР "О требованиях к застройщикам жилищного строительства относительно обеспечения населения местами сохранения собственного автотранспорта"


Про вимоги до забудовників житлового будівництва

щодо забезпечення населення місцями зберігання

власного автотранспорту

Рішення № 422/2998 від 26 травня 2005 року

Відповідно до статей 142,144 Конституції України, пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто-герой Київ", пунктів 34 та 42 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про основи містобудування". Закону України "Про планування і забудову територій", Закону України "Про архітектурну діяльність", державних будівельних норм України ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", з метою визначення відповідальності забудовників за створення місць постійного зберігання власного автотранспорту населення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на термін до 1 січня 2010 року диференційовані нормативи забезпечення населення місцями постійного зберігання власного автотранспорту під час проектування об'єктів нової (реконструкції) житлової забудови в залежності від місця розташування будівництва (реконструкції) споруд у м. Києві:

1.1. У межах центральної частини (центральної планувальної зони) м. Києва відповідно до Генерального плану розвитку м. Києва на період до 2020 року — не менше одного машино-місця на кожну квартиру.

1.2. За межами центральної частини міста (центральної планувальної зони) м. Києва відповідно до Генерального плану розвитку м. Києва на період до 2020 року — не менше одного машино-місця на кожні дві квартири.

2. Встановити, що інвестори, забудовники житлового будівництва в м. Києві відповідно до вимог, викладених у п.1 цього рішення, зобов'язані:

2.1. Передбачати у проектах будівництва житлових будинків влаштування місць постійного зберігання автотранспорту населення у підземних паркінгах (гаражних боксах), розташованих під житловими будинками, або брати пайову участь у будівництві відповідної кількості машино-місць в багатоповерхових спорудах паркінгів (гаражів), розташованих на спеціально відведених земельних ділянках, передбачених містобудівною документацією.

2.2. У разі неможливості продажу власникам квартир збудованих машино-місць забезпечувати їх використання для тимчасового паркування та зберігання автомобілів на умовах оренди.

3. У проектах реконструкції житлових будинків та гуртожитків передбачати місця для постійного зберігання автотранспорту громадян у паркінгах (гаражах) на визначених містобудівною документацією ділянках у кількості відповідно до цього рішення, а також із дотриманням вимог державних будівельних норм щодо довжини пішохідного підходу до гаражів (паркінгів) від місця проживання власників автотранспортних засобів.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) протягом місяця з дня прийняття цього рішення внести на розгляд Київради проекти:

4.1. Перспективної схеми розвитку транспорту в м. Києві.

4.2. Програми забезпечення населення місцями зберігання автотранспорту.

5. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) опублікувати це рішення разом зі схематичним планом центральної частини міста в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та архітектури.

Київський міський голова

О. Омельченко