ДСТУ Б В.2.7-30-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

МАТЕРІАЛИ НЕРУДНІ ДЛЯ ЩЕБЕНЕВИХ І ГРАВІЙНИХ ОСНОВ ТА

ПОКРИТТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Технічні умови

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування

і архітектури

Київ-1996

ДСТУ Б В.2.7-30-95

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

Державним шляховим науково-дослідним інститутом (ДержшляхНДІ)

Української державної корпорації "Укравтодор"

(І.З.Духовний, к.т.н.; О.Є.Стефанович, к.т.н.; В.М. Нагайчук, к.т.н.; І.Л.Савенко, В.М.Катукова, В.В.Рудий)

2 ВНЕСЕНО

Українською державною корпорацією "Укравтодор"

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Держкоммістобудування України від 14.09.95 N188

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

З введенням в дію даного стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 25607-83 "Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий

автомобильных дорог. Технические условия"

ДСТУ Б В.2.7-30-95

Зміст

С.

1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання 2

3 Визначення 3

4 Технічні вимоги 3

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища 10

6 Правила приймання 10

7 Методи контролю 12

8 Транспортування і зберігання 13

9 Гарантії виробника 13

10 Додаток А 14

11 Додаток Б 15

12 Додаток В 16

ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг

Технічні умови

Строительные материалы

Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия

Buildings materials.

Rock products for crushed stone and gravel bases and surfacings of automobile roads

Specifications

Чинний від 1996 -01-01

1 Галузь використання

Стандарт поширюється на кам'яні матеріали із скельових гірських порід, в тому числі таких, що утворюються попутно на каменепереробних, гірничо-збагачувальних. гірничо-переробних, гірничо-видобувних та металургійних підприємствах (щебінь, гравій, пісок та суміші з них), які призначаються для покриттів щебеневих і гравійних. основ та додаткових шарів дорожніх одягів, влаштованих за способом заклинювання або з готових сумішей без застосування в'яжучих матеріалів.

Застосування матеріалів, що виготовляються за даним стандартом, регламентується вимогами будівельних норм і правил на проектування та будівництво автомобільних доріг, в тому числі міських доріг, доріг промислових і сільськогосподарських підприємств.

Вимоги розділів 4...8 та додатків А, Б, В, які наведені у цьому стандарті, є обов'язковими, а вимоги розділів 1...3, 9 - рекомендованими.

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.2

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б.В.2.7-32-95

ГОСТ 12.1.005-76

ГОСТ 12.1.007-76

ГОСТ 3344-83

ГОСТ 5180-84

ГОСТ 8267-82

ГОСТ 8268-82

ГОСТ 8269-87

ГОСТ 8735-87

ГОСТ 10260-82

ГОСТ 22733-77

ГОСТ 24104-88

ГОСТ 25584-90

РБН 356-91

РСТ УССР 5028-90

ТУ У 34 50774.152-94

ТУ 16 681 032-84

Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования

Вредные вещества. Классификация и общие требования

безопасности

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.

Технические условия

Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

Щебень из природного камня для строительных работ.

Технические условия

Гравий для строительных работ. Технические условия

Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

Песок для строительных работ. Методы испытаний

Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

Положения про радіаційний контроль на об’єктах будівництва та підприємствах будіндустрії та будматеріалов

Материалы из малопрочных известняков юга Украины для дорожных работ. Технические условия

Материал із гранітної жорстви Українського кристалічного масиву для дорожніх робіт. Технічні умови

Электрошкаф сушильный

ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.3

3 Визначення

У цьому стандарті наведені такі визначення:

3.1 Щебінь - продукт штучного або природного подрібнення гірських порід або шлаку з розміром частинок від 5 до .

3.2 Щебенево-піщана суміш (далі - готова суміш) - матеріал у вигляді природно або штучно складеної суміші щебеню з піском із вмістом частинок щебеню від 20 до 90 %.

3.3 Гравійно-піщана суміш (далі - готова суміш) - матеріал у вигляді природно або штучно складеної суміші гравію з піском з вмістом гравійних частинок від 20 до 90 %.

4 Технічні вимоги

4.1 Щебінь та готові суміші для будівництва покриттів та основ дорожнього одягу, а також піщані та інші готові суміші для додаткових шарів повинні відповідати умовам цього стандарту.

4.1.1 Готові суміші для будівництва покриттів та основ належить оцінювати за такими показниками якості:

- зерновий склад;

- насипна густина;

- пластичність;

- радіаційно-гігієнічна оцінка.

Щебінь, щебінь із гравію та гравій, які входять до складу готових сумішей, слід оцінювати за такими показниками якості:

- міцність при стиску в циліндрі і стиранні в поличному барабані;

- морозостійкість;

- водостійкість;

- вміст подрібнених зерен у щебені з гравію:

- стійкість структури проти розпаду (тільки для щебеню із порід, що попутно видобуваються, та відходів гірничо-збагачувальних і металургійних підприємств).

4.1.2 Щебінь і щебінь із гравію для влаштування покриттів і основ способом заклинювання необхідно оцінювати за показниками якості, які наведені в 4.1.1. Крім того. слід включити такі показники:

- форму зерен;

- вміст пиловидних і глинистих частинок, в тому числі глини в грудках.

4.1.3 Суміші для додаткових шарів основ слід оцінювати за показниками якості, які наведені в п.4.1.1 (за винятком зернового складу), а також додатково за величиною коефіцієнта фільтрації.

Щебінь, щебінь із гравію і гравій, які входять до складу сумішей для додаткових шарів, слід оцінювати за показниками якості, які наведені в 4.1.1 та 4.1.2.

4.1.4 Пісок, який входить до складу готових сумішей має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95.

4.2 Вимоги до щебеню, щебеню із гравію для будівництва основ та покриттів за способом заклинювання

4.2.1 Зерновий склад щебеню Зерновий склад щебеню та щебеню із гравію характеризується:

- найбільшим (D) та найменшим (d) номінальними розмірами зерен фракцій або сумішей фракцій, мм;

- величиною повних залишків на контрольних ситах.

ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.4

Щебінь поставляють у вигляді основних фракцій, які характеризуються відповідним найменшим та найбільшим номінальними розмірами зерен:

- від 5(3) до включ.

- -"- 10 -"- -"-

- -"- 20 -"- -"-

- -"- 40 -"- -"-

- -"- 70 -"- -"-

- -"- 120 -"- -"-

Щебінь фракцій розміром від 70 до та від 120 до дозволяється випускати та поставляти за погодженням сторін.

За погодженням сторін дозволяється також випускати та поставляти щебінь у вигляді суміші фракцій розміром від 20 до , від 40 до , від 40 до та від 70 до .

Значення повних залишків на контрольних ситах має відповідати вимогам таблиці 1.

Таблиця 1

У відсотках

Діаметр отворів контрольних сит,мм

d

0,5(D+d)

D

1,25 D

Повні залишки на ситах

Від 90 до 100

Від 30 до 80

до 10

до 0,5

У щебені фракцій від 5(3) до , від 10 до , від 20 до і суміші фракцій від 5(3) до , від 5(3) до , від 10 до і від 20 до допускається вміст зерен розміром більше D і менше d до 20 % за масою щебеню. Вміст у щебені зерен розміром менше 0,5d не повинен бути більше 10 % за масою.

Щебінь, який поставляється у вигляді суміші фракцій з розміром зерен від 5(3) до , від 5(10) до та від 70 до , повинен мати значення повних залишків на контрольних ситах 0,5(d+D) від 30 до 80 %; для суміші фракцій з розміром зерен від 20 до , від 40 до та від 40 до значення повних залишків на контрольних ситах 0,5(d+D) від 30 до 70 %; для щебеню фракцій 70- та 120- - від 40 до 80 % за масою.

Щебінь і гравій не повинні мати зерен розміром:

- понад 1,25D - у фракціях та сумішах фракцій від 120 до , від 70 до , від 40 до , від 70 до , від 40 до і від 40 до70 мм;

- понад 1,5 D - у фракціях та сумішах фракцій від 20 до , від 20 до і від 5(10) до ;

- понад 2D - у фракціях від 10 до . від 5(3) до і від 5(3) до .

Максимальний розмір зерен піщаних сумішей не повинен перевищувати (2D).

4.2.2 Міцність

Міцність щебеню характеризується маркою за дробильністю, яка визначається подрібненням при стиску (роздавлюванні) у циліндрі (таблиці 2,3,4). Крім того, щебінь характеризується стиранням у поличному барабані (таблиця 5).

Марка щебеню для будівництва шарів дорожнього одягу способом заклинювання має бути не нижче 600 для осадових порід, а щебеню із вивержених та метаморфічних гірських порід - не нижче 800.

При визначенні марки щебеню випробування стиском (роздавлювання) у циліндрі можна проводити як у сухому, так і у насиченому водою стані.

ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.5

Таблиця 2 Марка щебеню із осадових та метаморфічних порід

У відсотках

Марка щебеню за

Втрата за масою при випробуванні щебеню

міцністю

у сухому стані

у насиченому водою стані

1200

До 11 включ.

До 11 включ.

1000

Понад 11 до 13 включ.

Понад 11 до 13 включ.

800

" 13 " 15 "

" 13 " 15 "

600

" 15 " 19 "

" 15 " 20 "

400

" 19 " 24 "

" 20 " 28 "

300

" 24 " 28 "

" 28 " 38 "

200

" 28 " 35 "

" 38 " 54 "

Таблиця 3 Марка щебеню із магматичних порід

У відсотках

Марка щебеню за

Втрата за масою при випробуванні щебеню

міцністю

з інтрузивних порід

з ефузивних порід

1400

До 12 включ.

До 9 включ.

1200

Понад 12 до 16 включ.

Понад 9 до 11 включ.

1000

" 16 " 20 "

" 11 " 13 "

800

" 20 " 25 "

" 13 " 15 "

600

" 25 " 34 "

" 15 " 20 "

Таблиця 4

У відсотках

Марка щебеню із гравію за дробильністю

Втрата за масою при випробуванні щебеню

Др8

До 10 включ.

Др12

Понад 10 до 14 включ.

Др 16

" 14 " 18 "

Др 24

" 18 " 26 "

Примітка. Вказаним у таблиці маркам щебеню відповідають такі значення інтервалів міцності при стиску порід, з яких складаються зерна щебеню: Др 8 – 100 МПа, Др 12 – від 80 до 100 МПа, Др 16 – від 60 до 80 МПа, Др 24 – від 40 до 60 МПа.

Марка щебеню і щебеню із гравію за стиранням, що встановлюється у результаті випробувань його в поличному барабані, має відповідати вимогам, що наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

У відсотках

Марка щебеню за стиранням

Висота за масою при випробуванні щебеню

И - І

До 25 включ.

И – ІІ

Понад 25 до 35 включ.

И – ІІІ

" 35 " 45 "

И - ІV

" 45 " 60 "

ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.6

4.2.3 Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм

До зерен пластинчастої та голчастої форм відносять зерна, товщина або ширина яких менше за довжину у три і більше разів. За формою зерен щебінь поділяють на 3 групи, що мають відповідати вимогам, які наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

У відсотках

Форма зерен

Вміст зерен пластинчатої (лещадної) та голчастої форм за масою

Кубоподібна

До 15 включ.

Поліпшена

Понад 15 до 25 включ.

Звичайна

" 25 " 35 "

Примітка 1. За узгодженням сторін допускається випуск щебеню, який вміщує до 65% зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм.

Примітка 2. В щебені з природного каменю марок 300 і нижче, а також в щебені з гравію чарки Др 24 вміст зерен пластинчастої (лещадної) і голчастої форм не нормується.