1) технологічна карта виробництва, складена виробником, поширюється на всі виробничі підприємства або лінії одного виробника;

2) виробником  встановлено  прямий зв’язок між контролем виробництва на підприємстві, початковим випробуванням і безперервним випробуванням під час внутрішнього аудиту;

3) виробником  призначено відповідальну особу, в чиї обов’язки входить забезпечення відповідності виробу на основі :

- запровадження послідовної системи контролю виробництва на підприємстві на всіх відповідних виробничих підприємствах або лініях;

13

- отримання виробником підтвердження того, що продукція має однакові характеристики та експлуатаційні характеристики;

- використання виробником схеми внутрішнього аудиту, в тому числі щодо відповідності продукції вимогам.

11.3.1.2 Дані за попередні роки

Можуть враховуватися випробування, що проводилися в попередні періоди відповідно до вимог цього стандарту (той самий виріб, та сама характеристика, виміряна тим самим методом випробування, та сама процедура відбору зразка й система підтвердження відповідності вимогам).

11.3.2 Початкове випробування належності продукції до категорії натрієво-кальцієвого силікатного скла, безкольорового або кольорового

Початкове випробування, метою якого є підтвердження відповідності продукції  визначенню натрієво-кальцієвого силікатного скла, має бути, наскільки можливо, економічно доцільним.

 З цією метою наявні звіти про відповідне випробування еквівалентні фактичному випробуванню й можуть використовуватися замість нього. Початкове випробування стосується параметрів продукції, наведених у таблиці 7.

 

Таблиця 7 - Параметри продукції, що перевіряються для підтвердження належності виробу до категорії натрієво-кальцієвого силікатного скла

 

Ч.ч.

Параметр продукції

1

Хімічний склад

2

Товщина

3

Пропускання світла (розмежування безкольорового скла від кольорового)

 

 11.3.3 Початкове випробування експлуатаційних властивостей характеристик

Всі характеристики, перераховані в 6.1-6.4, проходять початкові випробування відповідно до 11.3.1.

 

12  ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1  Контроль виробництва на підприємстві й перевірка зразків згідно зі встановленим планом випробувань

Продукція  відповідно до 11.1, 11.2а) і б) підлягає  постійному внутрішньому контролю за виробництвом, який здійснює виробник.

Усі елементи, вимоги й положення системи контролю якості, прийняті  виробником, систематично оформлюються документально, установлюються вимоги до журналів (протоколів) контролю, змісту й послідовності зазначувальних даних. Така система виробничого контролю повинна забезпечувати контроль якості й необхідні характеристики продукції, а також ефективну роботу системи виробничого контролю, що перевіряється.

Контроль виробництва на підприємстві здійснюється згідно з додатком А.

У додатку А також наведена звітна інформація про випробування, які виробник зобов’язаний проводити в межах контролю виробництва на підприємстві, а також у межах подальшого випробування зразків, відібраних на підприємстві згідно зі встановленим планом випробувань.

12.2 Початкова ревізія заводу та  контролю виробництва на підприємстві

У ході початкової ревізії заводу та контролю виробництва на підприємстві згідно з 11.1, 11.2 б)  розглядаються лише параметри, перераховані в таблиці 8, з урахуванням додатка А. 

14Таблиця 8 - Характеристики, що розглядаються в межах контролю виробництва на підприємстві

Ч.ч

Характеристика

Відповідний параметр, пов’язаний із характеристикою

Детальніше див.

 

а

 

Пожежобезпечність

Стан при запаленні ззовні

 

Перевірка вхідних матеріалів

Хімічний склад

Післявиробничий контроль продукції

Нанесення ярликів на продукцію, що виходить із підприємства

 

Додаток А

 

б

 

Вивільнення в атмосферу небезпечних речовин

 

 

Перевірка вхідних матеріалів

 

Те саме

 

в

 

Зломостійкість

Опір удару маятникового тіла

Опір раптовій зміні температури й різниці температур

Опір дії вітру, снігу, постійного навантаження і прикладеного навантаження на виріб зі скла

 

 

Перевірка вхідних матеріалів

Хімічний склад

Післявиробничий контроль продукції

Нанесення ярликів на продукцію, що виходить із підприємства

 

»

 

г

 

Зниження гучності звуку, що передається повітрям (коефіцієнт ослаблення звуку)

Теплові властивості

Випромінювальні властивості:

- пропускання й відбиття світла

- характеристики сонячної енергії

 

 

Те саме

»

 

12.3 Безперервний нагляд і оцінка контролю виробництва на підприємстві

У ході безперервного нагляду й оцінки контролю виробництва на підприємстві згідно з 11.2 в) розглядаються лише параметри, перераховані в таблиці 3, з урахуванням додатка А.

Частота проведення наглядової ревізії на нових виробничих підприємствах або підприємствах, які ще не мають системи контролю виробництва на підприємстві згідно з цим стандартом, становить два рази на рік.

Якщо  під час  оцінки не виявлено випадків значної невідповідності продукції вимогам цього документа і ревізія підтверджує  дотримання вимог протягом чотирьох оцінок поспіль, частоту проведення наглядових ревізій можна зменшити до одного разу на рік.

Якщо була виявлена значна невідповідність вимогам цього стандарту, перевірка проводиться повторно  через два місяці. Після цього частота проведення наглядових ревізій знову становить два рази на рік. Якщо в ході повторної перевірки  також виявлені випадки невідповідності вимогам, протягом двох місяців проводиться  повторна початкова ревізія заводу й контролю виробництва на підприємстві, а також наглядова ревізія. Якщо в ході цієї повторної початкової перевірки й наглядової ревізії також виявлена значна невідповідність вимогам, продукція вважається такою, яка не відповідає цьому стандарту.

12.4 Приймання партії продукції

     Приймання продукції рекомендується проводити партіями. До партії повинні включатися листи армованого скла відповідно до 4.2. Розмір партії не повинен перевищувати . При прийманні продукції застосовується двоступеневий контроль, для чого від партії відбирають листи скла згідно з таблицею 9.

15

Таблиця 9 – Обсяги відбору листів скла для приймання партії продукції

Обсяг партії

продукції, листів скла, шт.

Ступінь

контролю

Обсяг

відбору,

листів скла, шт.

Приймальне

число

Бракувальне

число

До 90 вкл.

Перший

Другий

3

3

0

1

2

2

Від 91 до 150 вкл.

Перший

Другий

5

5

0

1

2

2

Від 151 до 280 вкл.

Перший

Другий

8

8

0

1

2

2

Від 281 до 500 вкл.

Перший

Другий

13

13

1

2

3

4

Від 501 до 1200 вкл.

Перший

Другий

20

20

1

4

4

5

Від 1201 до 3200 вкл.

Перший

Другий

32

32

2

6

5

7

Від 3201 до 5000 вкл.

Перший

Другий

50

50

3

8

7

9

 

Партію продукції приймають, якщо кількість дефектних листів скла на першому ступені контролю  менша або дорівнює приймальному числу, і бракують без призначення другого ступеня контролю, якщо кількість дефектних  листів скла більша або дорівнює бракувальному числу.

Якщо кількість дефектних листів на першому ступені контролю більша приймального числа, але менша бракувального, виконують другий ступінь контролю.

Партію продукції приймають, якщо кількість дефектних листів скла на першому та другому ступенях контролю  менша або дорівнює приймальному числу двох ступенів, і бракують, якщо кількість дефектних  листів скла більша або дорівнює сумі бракувальних чисел.

Прямі кути контролюють  на п’яти листах від партії згідно з 5.1. Коефіцієнт направленого пропускання світла визначають на трьох листах  від партії згідно з 5.3.2 та відповідно до  таблиць А.1, А.2. Якщо відібрані зразки не відповідають даному стандарту за вимогами прямих кутів і коефіцієнту направленого пропускання світла,  виконують повторне випробування на подвійній кількості зразків продукції, відібраних від тієї ж партії. У разі незадовільних результатів повторної перевірки партія листів скла не підлягає прийманню.

Споживач має право здійснювати контрольну перевірку відповідності продукції вимогам цього стандарту, дотримуючись при цьому зазначених порядку відбору зразків і методів випробування.

 

13  ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

13.1 При розпакуванні транспортної тари, зберіганні продукції та під час експлуатації не допускається взаємний дотик між листами скла, а також дотик до твердих предметів.

13.2 При монтажі та експлуатації продукції не допускаються протирання скла  шорсткою тканиною і тканиною, що містить абразивні домішки, а також удари по склу.

13.3 Правила монтажу скла установлюють у нормативній  (проектній, конструкторській) документації на ці конструкції. Притискні елементи будівельної конструкції повинні забезпечувати рівномірне затискання армованого скла по всьому периметру. Між склом і рамкою будівельної конструкції повинна бути  прокладка. При монтажі необхідно дотримуватися орієнтації скла згідно з проектною документацією. Глибина закладення скла повинна бути не меншою і вказуватися в проектній документації.

16

13.4 Армоване скло залежно від умов експлуатації розраховують на навантаження  у відповідності з будівельними нормами і правилами  та за методиками, затвердженими в установленому порядку.

13.5 Застосування того або іншого типу армованого скла встановлюють  при проектуванні будівельної конструкції з урахуванням чинних будівельних норм і правил, навантажень, кліматичних умов тощо.

13.6 Характеристики скла на міцність, жорсткість, температурний вплив, безпечність  розраховують, виходячи з фізико-механічних показників, розмірів, умов експлуатації тощо за методиками, затвердженими в установленому порядку.

13.7 При виготовленні зі скла конкретних видів продукції вибір необхідних типів армованого листового скла здійснюють за нормативною (проектною, конструкторською) документацією на даний вид продукції.

 

14 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

14.1 Виробник (постачальник) продукції гарантує відповідність продукції вимогам цього стандарту при додержанні  споживачем правил її транспортування, упакування, зберігання, монтажу та експлуатації.

14.2 Гарантійний термін експлуатації  встановлюють у технічній документації, але не менше п’яти років від дня відвантаження.

17 

 

 

 

Додаток А

(обов’язковий)

Контроль виробництва на підприємстві

А.1 Вимоги до контролю виробництва на підприємстві

А.1.1 Загальні вимоги

Система контролю виробництва на підприємстві складається з процедур, регулярних ревізій і випробувань або оцінки, а також використання результатів для контролю вхідних матеріалів (сировини та інших) або компонентів, обладнання, виробничого процесу і продукції.

Примітка. Вважається, що вимогам цього розділу задовольняє система контролю виробництва на підприємстві згідно з ДСТУ ISO 9001, розроблена з урахуванням особливостей продукції цим вимогам відповідно до цього стандарту.

А.1.2 Організація

А.1.2.1 Відповідальність і сфера компетенції

Необхідно визначити відповідальність, сферу компетенції і взаємовідносини всього персоналу, який керує, виконує і перевіряє роботу, що впливає на відповідність вимогам цього стандарту, особливо персоналу, який має організаційні повноваження і в чию компетенцію входять:

а) заходи з попередження випадків невідповідності продукції вимогам;

б) виявлення і реєстрація випадків невідповідності продукції вимогам.

А.1.2.2 Представник керівництва з питань контролю виробництва на підприємстві

Виробник повинен призначити представника керівництва, в компетенцію та обов’язки якого незалежно від інших обов’язків має входити забезпечення запровадження і виконання вимог цього стандарту.