9 СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

На схемі розташування технічних засобів організації дорожнього руху вказують:

 • контур плану (у брівках) проектованої автомобільної дороги;
 • лінії дорожньої розмітки, їх позначення згідно з ДСТУ 2587 та довжину;
 • дорожні та сигнальні знаки згідно з ДСТУ 4241, ДСТУ 4100 з прив'язкою по напрямку кілометражу:

- дорожні огорожі;

 • напрямні пристрої;
 • дорожні світлофори;
 • штучні споруди;

- зведені таблиці дорожніх знаків, розмітки огорож та напрямних пристроїв.

Поздовжній та поперечний напрямки схеми розташування виконують у різних масштабах відповідно до таблиці 1.

До схеми розташування виконують специфікацію елементів технічних засобів організації дорожнього руху згідно з ДСТУ Б.А.2.4-10.

Приклад оформлення схеми розташування технічних засобів організації дорожнього руху наведений у додатку Н.

Схему організації дорожнього руху виконують окремими томами (за необхідності) або окремим розділом.

При реконструкції автомобільних доріг додається схема організації дорожнього руху в місці проведення робіт.

10 ЕСКІЗНІ КРЕСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИДІВ НЕТИПОВИХ ВИРОБІВ

 1. Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів виконують згідно з ДСТУ Б А.2.4-11 з урахуванням додаткових вимог даного стандарту.
 2. Ескізні креслення виконують на нескладні у виготовленні нетипові вироби (крім дорожнього обладнання індивідуального виготовлення), передбачені основним комплектом робочих креслень марки АД, за відсутності відповідної проектної документації масового або повторного використання, стандартів або інших документів на їх виготовлення.

10.3 У найменуванні нетипового виробу вказують літерно-числове позначення (в межах кожного виду виробу).

11 СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

11.1 Специфікацію обладнання, виробів та матеріалів (далі - специфікація) до основного комплекту робочих креслень марки АД виконують згідно з ДСТУ Б.А.2.4-10 з урахуванням вимог даного стандарту.

Специфікацію виконують за розділами:

 • вироби дорожні;
 • вироби водовідвідні, укріплювальні (підпірні) та захисні;
 • елементи благоустрою, озеленення, малі архітектурні форми (за необхідності).

Найменування кожного розділу записується у виді заголовка в графі 1 специфікації.

11.2 Передбачені робочими кресленнями дорожні вироби та матеріали записують у перший розділ по групах у такій послідовності:

-обладнання дорожнє (за необхідності);

 • елементи (вироби) дорожнього одягу (дорожні та тротуарні плити, бортові камені, арматурні вироби залізобетонних покриттів);
 • елементи (вироби) технічних засобів організації дорожнього руху (дорожні та сигнальні знаки, парапети, перила, бар'єрні конструкції);
 • інші вироби;
 • матеріали (асфальтобетон, щебінь, пісок, фарба, дошки тощо).

11.3 Елементи водовідвідних укріпних (підпірних), захисних виробів записують в другий розділ по групах в такій послідовності:

 • елементи (вироби) водовідвідних споруд;
 • трубопроводи дренажні з позначенням документа на труби;
 • елементи (вироби) укріплення укосів земляного полотна та водопровідних споруд;
 • снігозатримувальні елементи захисту автомобільної дороги;
 • матеріали тощо.

11.4 У специфікації приймають наступні одиниці вимірювання:

 • обладнання, вироби, малі архітектурні форми, елементи озеленення та лісопосадки - шт.;
 • дренажні трубопроводи - м;
 • асфальтобетон, чорний щебінь, метал - т;
 • інші матеріали - кг;
 • дренажні та гідроізоляційні матеріали - м2.

ДОДАТОК А

(довідковий)

Приклад оформлення плану автомобільних доріг загального користування

ДОДАТОК Б

(довідковий)

Приклад оформлення плану автомобільних доріг на забудованій території

Рисунок Б.1 - У проектних горизонталях

Рисунок Б.2 - У проектних відмітках

ДОДАТОК В

(довідковий)

Приклад заповнення відомості автомобільних доріг, під'їздів і проїздів

ДОДАТОК Г

(довідковий)

Приклад заповнення відомості елементів плану траси

Приклад заповнення відомості елементів плану траси

ДОДАТОК Д

(довідковий)

Приклад оформлення поздовжнього профілю автомобільної дороги загального користування

Рисунок Д.1 - При реконструкції

ДОДАТОК Е

(довідковий)

Приклад оформлення поздовжнього профілю водовідвідної канави

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

Приклад оформлення поперечного профілю земляного полотна автомобільної дороги загального користування

ДОДАТОК К

(довідковий)

Приклад оформлення поперечного профілю на забудованій території

ДОДАТОК Л

(довідковий)

Приклад оформлення типового поперечного профілю конструкцій земляного полотна автомобільної дороги

Приклад оформлення типового поперечного профілю конструкцій земляного полотна при реконструкції

ДОДАТОК М

(довідковий)

Приклад оформлення поперечного профілю конструкцій дорожнього одягу

Приклад оформлення поперечного профілю конструкції дорожнього одягу автомобільної дороги загального користування

ТИП А

Приклад оформлення конструкції дорожнього одягу автомобільної дороги

в межах забудованої території

ТИП Б

ДОДАТОК Н

(довідковий)

Приклад оформлення схеми розташування технічних засобів організації дорожнього руху

Приклад заповнення таблиці дорожніх знаків

Приклад заповнення таблиці дорожньої розмітки

Приклад заповнення таблиці дорожніх огорож та напрямних пристроїв

Код УДК 01.100.30, 93.080.10

Ключові слова: план автомобільної дороги, поздовжній профіль, поперечний профіль, конструкція дорожнього одягу, організація дорожнього руху, земляні роботи, водовідвідна канава, земляне полотно, проектна відмітка, боковик, інженерні комунікації, робочі відмітки.