Поруччя висотою не менше 1 м, із середньою смугою і суцільним нижнім бортом висотою 0,15 м, повинні бути встановлені на будівлях, незалежно від їх висоти і нахилу покрівлі.

 1. 6.1.10     Сигнально-попереджувальне зафарблення елементів будівельних конструкцій, небезпечних щодо аварій і нещасних випадків, небезпечних елементів виробничого устаткування і внутрішньоцехового транспорту, пристроїв і засобів пожежогасіння і забезпечення безпеки, а також колірне оброблення знаків безпеки в виробничих приміщеннях і на території підприємства повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76.
  1. 6.1.11     На вході до приміщення повинна бути вивішена табличка з позначенням його категорії щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки у відповідності з ОНТП 24-86 і класу зони згідно ПУЕ.
   1. 6.1.12     У зовнішніх дверних і технологічних отворах виробничих приміщень для попередження утворення в холодну пору року туману і конденсату на поверхні стін і устаткування, а також для захисту працюючих від впливу різкого зниження температури і протягів повинні бути влаштовані тамбур-шлюзи або повітряно-теплові завіси.
   2. 6.1.13     Кожне виробниче приміщення повинно мати не менше одного основного проходу шириною не менше 1,5 м, зв’язаного з виходом і сходовими клітками.
   3. 6.1.14     В приміщеннях, де розміщуються вибухопожежонебезпечні виробництва (категорій А і Б), а також в приміщеннях, де виробничий процес здійснюється під тиском, забороняється вбудовувати ремонтно-механічні майстерні, загальнозаводські лабораторії та інші приміщення, безпосередньо не пов’язані з технологічним процесом.
   4. 6.1.15     Приміщення категорій А і Б слід, якщо це допускається вимогами технології, розміщувати біля зовнішніх стін, а в багатоповерхових будівлях - на верхніх поверхах.

Розміщення приміщень категорій А і Б в підвальних і цокольних поверхах не допускається.

 1. 6.1.16     В приміщеннях категорій А і Б слід передбачати зовнішні огороджуючі конструкції, що легко скидуються. Для конструкції, що легко скидуються, як правило, необхідно використовувати засклення вікон і ліхтарів. Площу конструкцій, що легко скидуються, слід визначати розрахунком. При відсутності розрахункових даних площа легкоскидуваних конструкцій повинна складати не менше 0,05 м2 на 1 м3 об’єму приміщення категорії А і не менше 0,03 м2 - приміщення категорії Б.

Окрім того, в усіх міжповерхових перекриттях приміщень з вибухонебезпечним виробництвом необхідно передбачати аераційно-вибухові отвори, площа яких повинна мати не менше 15 % від площі підлоги.

 1. 6.1.17     При розміщенні в одній будівлі або приміщенні технологічних процесів з різною вибухопожежною і пожежною небезпекою необхідно розташовувати в окремих приміщеннях і вііділяти одне від другого протипожежними (незгораючими) перетинками і перекриттями згідно СНиП 2.09.02-85.

Виходи із таких приміщень в коридор або інше приміщення повинні здійснюватися через тамбур-шлюзи з постійним підпором свіжого повітря, яке подається від незалежної вентустановки.

Усі двері виходів (переходів) повинні бути такими, що зачиняються самі.

 1. 6.1.18     Перед ліфтами в приміщеннях категорій А і Б на всіх поверхах слід передбачати тамбур-шлюзи з постійним підпором повітря 20 КПа (0,2 кГс/м2). Двері тамбур-шлюзів з боку шахт ліфтів повинні бути виконані з негорючих матеріалів, без скління. В машинних відділеннях ліфтів будівель категорій А і Б слід передбачати постійний підпір повітря 20 КПа (0,2 кГс/м2).
  1. 6.1.19     Розміщення витратних складів сировини та напівфабрикатів у виробничих будівлях у кількості, встановленій нормами технологічного проектування для забезпечення безперервного технологічного процесу, але не більше змінної потреби, допускається безпосередньо у виробничих приміщеннях відкрито або за сітчатим огородженням.
   1. 6.1.20     Віконні отвори, які не призначені для вентиляції і димовидалення, слід заповнювати заскленими рамами, що не відчиняються, або профільним склом; для віконних прорізів з подвійним засклінням слід передбачати у внутрішніх рамах відкривні стулки для протирання скла.
   2. 6.1.21     Каналізаційні трапи повинні влаштовуватись в усіх виробничих цехах і відділеннях.

Підлога повинна мати ухил 2 % в бік каналізаційних трапів; трапи повинні мати грати і гідравлічні затвори. Трапи необхідно розміщувати біля випусків стоків від устаткування, але не менше одного трапу на 100 м2 підлоги.

Злив стічних вод від устаткування до каналізації повинен здійснюватись закритим способом з розривом струменя. Скидання стічних вод на підлогу виробничого приміщення, а також влаштування відкритого жолобу для їх стікання до каналізації не допускається.

 1. 6.1.22     Люки, приямки, оглядові колодязі, стічні жолоби і канали повинні бути водонепроникними, зручними для очистки і закриті кришками урівні з підлогою. Кришки повинні мати пристрої для безпечного відкривання. Перед їх відкриванням необхідно встановлювати бар’єрні огородження висотою не менше 1,0 м і обшивкою знизу висотою не менше 0,15 м з освітленням в темний час доби.
  1. 6.1.23     Підлога, площадки та сходи цехів необхідно утримувати у чистоті, не допускати утворення на них слизьких поверхонь від пролитих мастильних і рослинних масел, жирів, води та інших речовин.

Приямки, траншеї і отвори у полах повинні бути закриті.

 1. 6.1.24     Двері між приміщеннями повинні бути вогнестійкими і відкриватися в сторону менш небезпечного приміщення, при цьому вони повинні бути споряджені доводчиками, пружинами або іншими засобами для самозачинення.
  1. 6.1.25     Усі виходи із приміщень повинні мати надписи “Вихід” і не повинні запиратися.
   1. 6.1.26     Вікна і фрамуги світлових ліхтарів в приміщеннях із вибухонебезпечними виробництвами повинні відчинятися назовні.
   2. 6.1.27     Забороняється захаращувати приміщення, робочі місця, проходи до машин та апаратів, тамбури і сходи.
   3. 6.1.28     Виробничі відходи і використані обтиральні матеріали, в міру накопичення, необхідно прибирати в металеві ящики з кришками, що щільно закриваються, і після закінчення зміни видаляти з виробничих приміщень.
  2. 6.2     Складські будівлі
   1. 6.2.1     Склади (навіси, естакади, відкриті складські майданчики) загального призначення (готової продукції, сировини, напівфабрикатів і матеріалів) повинні відповідати вимогам СНиП 2.II.01-85, СНиП 2.01.02-85, Правил пожежної безпеки в Україні і цих Правил
   2. 6.2.2     Склади для зберігання балонiв, заповнених газами, повиннi вiдповiдати вимогам Правил будови та безпечної експлуатацiї посудин, які працюють пiд тиском, та Правил безпеки в газовому господарствi.
   3. 6.2.3     Тара для збереження речовин і матеріалів повинна відповідати вимогам нормативних документів.
   4. 6.2.4     Кислоти і луги повинні зберігатися на складах в окремому приміщенні, у відповідності із діючими нормами та правилами. Поли складських приміщень і площадок для кислот і лугів повинні бути виготовлені із матеріалів, стійких до дії на них кислот та лугів (із кислотостійкої плитки, винилпластових та інших матеріалів). Зберігати кислоти і луги в підвальних і напівпідвальних приміщеннях забороняється.
   5. 6.2.5     Склад хімматеріалів повинен бути забезпечений засобами для нейтралізації лугу чи кислоти, що потрапили на тіло або вилились.
   6. 6.2.6     Складські приміщення, в залежності від площі обігу матеріалів, повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння у відповідності з нормами.
 2. 7     ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ
  1. 7.1     Загальні вимоги
   1. 7.1.1     Будова, монтаж, обслуговування та експлуатація устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.2.124-90.
   2. 7.1.2     Будова, виготовлення, монтаж, приймання, експлуатація, ремонт посудин та апаратів, які працюють під тиском понад 0,07 МПа, повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском.
   3. 7.1.3     Компресорне устаткування повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.016-81 та Правил будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітроводів та газопроводів.
   4. 7.1.4     Будова, встановлення та експлуатація кранів усіх типів, грузових електричних візків, ручних та електричних талів, лебідок, зйомних вантажозахватних органів та пристроїв повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
   5. 7.1.5     Ліфти, скіпові та ліфтові підйомники повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів.
   6. 7.1.6     Вимоги цих Правил не звільнюють замовника устаткування та машин, а також їх розробника від забезпечення додаткових вимог безпеки, обумовлених особливостями призначення, експлуатації та конструкції устаткування, а також не звільнюють підприємства-споживачі від обов’язків забезпечення заходів безпеки праці, що вимагають умови роботи.
   7. 7.1.7     Вимоги та заходи безпеки, що визначаються особливостями будови та умовами роботи машин та устаткування, систем та елементів конструкції, а також концентрації виділяїмих парів, аерозолів та інших шкідливих речовин, що виділяються, рівні шуму, вібрації у числовому виразі повинні вказуватись у стандарті, технічних умовах на машину, устаткування у розділі “Вимоги безпеки”.

В експлуатаційній документації апаратів та машин, що працюють з виділенням шкідливих газів, парів, пилу та що мають відсмоктувачі безпосередньо в конструкції, повинні міститись вказівки щодо необхідного об’єму повітря, що відсмоктується від них.

 1. 7.1.8     Деталі та складальні одиниці, куповані вироби або такі, що запозичуються для застосування у виробничому устаткуванні, повинні відповідати вимогам цих Правил.
  1. 7.1.9     Устаткування повинно мати паспорти та інвентарні номери. У відповідності з інвентарними номерами устаткування заноситься до спеціальних журналів обліку та періодичних оглядів.
   1. 7.1.10     Системи управління виробничим устаткуванням повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.064-81, мати чіткі позначки згідно з ГОСТ 12.4.040-78 або надписи, які пояснюють їх функціональне призначення.

Конструкція і розміщення систем управління повинні виключати можливість невимушеного і самодовільного включення та виключення.

 1. 7.1.11     Системи управління виробничим обладнанням, яке обслуговується одночасно декількома особами, повинні мати блокуючі пристрої, забезпечуючі необхідну послідовність дій.
  1. 7.1.12     Кнопка аварійного вимкнення повинна бути виступаючою, виконаною збільшеного розміру у порівнянні з розмірами інших кнопок, червоного кольору з грибовидним товкачем. Над кнопкою повинен бути надпис “Аварійне вимкнення”.
   1. 7.1.13     Запірна та регулююча арматура трубопроводів повинна бути доступною для обслуговування. У випадку розташування арматури вище, 1,7 м для її обслуговування повинні передбачатися спеціальні пристосовування або майданчики, а також спеціальні ручні приводи, що дозволяють обслуговувати арматуру безпосередньо із робочої зони.
   2. 7.1.14     Контакти апаратів вмикання і вимикання (кнопок, перемикачів і т.ін.) і устаткування повинні бути захищені від попадання на них пилу, впливу масел і других рідин, що використовуються на виробництві.
   3. 7.1.15     Всі частини, що рухаються, обертаються та виступаючі частини обладнання і допоміжних механізмів, повинні бути надійно огороджені або розміщені так, щоб виключалась можливість травмування обслуговуючого персоналу.
  2. 7.2     Загальні вимоги до конструкції обладнання.
   1. 7.2.1     Виробниче обладнання та його покриття виконуються згідно з РТМ 27-72-15-82 “Машини та обладнання харчове. Порядок використання матеріалів, синтетичних та інших метеріалів, контактуючих з харчовими продуктами і середовищами”.
   2. 7.2.2     В конструкціях обладнання повинно бути враховано:
 • -     вимоги міжгалузевих Правил з охорони праці і цих Правил;
 • -     вимоги санітарних правил організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устаткування;
 • -     особливості транспортування устаткування до місця установлення;
 • -     вимоги безпеки щодо виконання такелажних та монтажних робіт з урахуванням використання підйомно-транспортного устаткування та пристосувань для монтажу.
  1. 7.2.3     Апарати, паропроводи, трубопроводи гарячої води і технологічні труботроводи з температурою зовнішньої стінки вище 45 °С підлягають обов¢язковій зовнішній теплоізоляції.

Застосування горючих теплоізоляційних матеріалів не допускається.

 1. 7.2.4     Устаткування або частини його, що є джерелами виділення вологи, газів та пилу, повинно бути у конструктивному відношенні укритим та герметизованим; герметичність у місцях вводу в апарати та машини і виводу з них рухомих деталей, обертових валів і т.ін. повинна забезпечуватись за допомогою ущільнювачів.

У разі недостатньої герметизації устаткування необхідно встановити вбудовані місцеві відсмоктувачі або пристрої для уловлювання та видалення шкід ливих речовин з очищенням повітря, що викидається до атмосфери. За можливості ці процеси повинні бути автоматизованими та здійснюватись без безпосередньої участі у них людей.

 1. 7.2.5     Вбудовані до устаткування аспіраційні та витяжні вентиляційні системи повинні бути зблоковані з пусковими пристроями устаткування.
  1. 7.2.6     Виробниче устаткування, для якого причиною небезпеки можуть бути перевантаження, порушення послідовності роботи механізмів, спад напруги в електричній мережі, а також тиску у пневмо або гідросистемі нижче допустимих граничних значень, повинне мати відповідні запобіжні пристрої та блокування.
   1. 7.2.7     Система мащення складальних одиниць та механізмів, розташованих у важкодоступних та небезпечних місцях устаткування, повинна бути автоматичною або дистанційною.
   2. 7.2.8     Конструкція машин, апаратів, посудин повинна виключати попадання рідин до робочої зони при їх заповненні, добавленні компонентів, рухові робочих органів та оброблюваного продукту.
   3. 7.2.9     Робочі органи з небезпечним інерційним рухом повинні мати автоматичне гальмування в усіх випадках зупинки устаткування.
   4. 7.2.10     Переміщення та транспортування устаткування повинні бути механізовані.
   5. 7.2.11     Конструкція устаткування повинна забезпечити повне видалення продукту, безрозбірне миття та санітарну обробку устаткування.