МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.05.2009 р. N 279/13/84-09

Відділ організації заробітної плати та удосконалення законодавства з оплати праці Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув <...> лист і повідомляє.

Відповідно до частини третьої статті 56 Кодексу законів про працю України робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Тобто робота на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня не тягне за собою скорочення їх щорічної відпустки. Якщо на підприємстві тривалість відпустки становить 24 календарних дні працівникам, які працюють на умовах неповного робочого дня або тижня, відпустка надається повної тривалості (24 календарних дні).

Згідно з частиною другою статті 56 КЗпП України оплата праці у випадку роботи на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток провадяться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок).

Пунктом 7 Порядку передбачено, що нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (стаття 73 КЗпП України). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

При цьому слід враховувати положення абзацу 6 пункту 2 Порядку, а саме, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Зазначена норма, зокрема, стосується випадків, коли працівники з незалежних від них причин працювали в режимі неповного робочого тижня (наказом по підприємству працівники відділу, цеху тощо були переведені на роботу на умовах неповного робочого тижня в зв'язку з неможливістю забезпечити їх роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня).

Отже, у випадку коли працівник з незалежних від нього причин (наказом по підприємству працівники відділу, цеху тощо були переведені на роботу на умовах неповного робочого тижня в зв'язку з неможливістю забезпечити їх роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня) працював в режимі неповного робочого тижня, середньоденна заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого фактично відпрацьованого періоду, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (стаття 73 КЗпП України), а також на кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював, при скороченому робочому тижні. Вихідні дні із розрахунку вилучати не потрібно, оскільки відпустки надаються в календарних днях і оплачуються календарні дні відпустки. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки (роз'яснення Мінпраці від 21.07.97 р. N 04-3022).

 

Начальник відділу 

Н. Синько 

 

* * *

ЛИСТ

<...>

Від читачів із різних регіонів України надходять запитання щодо обчислення середньої заробітної плати для нарахування відпусткових, якщо працівник підприємства протягом розрахункового періоду працював неповний робочий тиждень.

Редакція <...> звертається з проханням надати роз'яснення щодо порядку обчислення розміру середньої заробітної плати для нарахування відпусткових працівникам підприємства, які протягом розрахункового періоду працювали неповний робочий тиждень, для однакового розуміння усіма зацікавленими працівниками підприємств та фахівцями відповідних міністерств і відомств і покращення порозуміння та партнерських взаємовідносин між ними.

Суть питання

У зв'язку зі зменшенням обсягів виробництва згідно з наказом по підприємству працівники в січні - березні 2009 року були переведені на неповний робочий тиждень. Про переведення на такий режим роботи вони були попереджені за два місяці до його впровадження (у жовтні 2008 р.).

Як правильно обчислити середню заробітну плату для оплати цим працівникам днів щорічної відпустки у червні 2009 року та наступних місяцях?