Наповнення лакувальної ванни повинно здійснюватися трубопроводом.

6.7.9. УНЛТ приблизно один раз на місяць повинна зупинятися для чищення і налагодження. Чищенню підлягають всі вали машини від залишків сухого лаку. Ванни для лаку очищають від осаду, промивають та висушують. Очищення установки повинно проводитись із застосуванням інструментів з гуми або кольорових металів, які не допускають іскроутворення.

6.7.10. УНЛТ повинні бути обладнані вуглекислотними системами пожежогасіння. У випадку спалахування лаку у ванні установки необхідно негайно відключити електрообладнання і всі вентиляційні системи та накрити її металевою кришкою, заповненою повстю, або гасити вуглекислотою.

6.7.11. Лакувальна ванна та коридорна сушильна піч лакувально-сушильного конвеєра для виготовлення трубок короткомірними відрізками (довжиною до ) повинні бути обладнані відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання пари та газів, які виділяються в процесі просочення, лакування та сушіння трубок.

6.7.12. Механізм переміщення каретки з пакетом рамок із заготовками трубок монорейкою повинен мати огородження попереджувального кольору згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81.

6.7.13. Для складування бухт довгомірних трубок та відрізків короткомірних трубок повинні передбачатися стелажі або спеціальні столи.

6.7.14. При виготовленні електроізоляційних гнучких трубок із пластмас необхідно дотримуватися вимог правил безпеки, наведених у підпунктах 6.6.8 - 6.6.13 пункту 6.6 цього розділу цих Правил.

6.7.15. Основне технологічне устаткування для виготовлення еластомірних трубок - черв'ячні машини, піч вулканізації з вмонтованим стрічковим транспортером - повинно розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного і безпечного обслуговування.

Технологічне устаткування повинно обладнуватися відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання газів, які виділяються у процесі вулканізації гумової суміші.

Частини черв'ячних машин, які обертаються, повинні мати огородження попереджувального кольору згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81.

6.7.16. Конструкція кріплення формуючої головки до корпуса циліндра черв'ячної машини повинна передбачати можливість легкого та швидкого її встановлення або знімання, а також міцність затягування з'єднувальних пристроїв.

З метою зменшення тепловиділення у виробничих приміщеннях та запобігання опікам працівників необхідно передбачати теплову ізоляцію нагрітих поверхонь печі вулканізації.

6.7.17. Бухти та пачки трубок повинні зберігатися на стелажах, розміщених на відстані не меншій ніж від обігрівальних пристроїв.

6.8. Вимоги безпеки під час проведення вогневих робіт

6.8.1. Організація та виконання вогневих робіт повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004, ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности", Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 N 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за N 541/5732 (далі - НПАОП 0.00-5.12-01).

6.8.2. Наказом по підприємству з виробництва ЕІМ повинні бути визначені постійні місця проведення вогневих робіт.

6.8.3. На виробництві ЕІМ повинен бути розроблений перелік дільниць, об'єктів, на яких вогневі роботи повинні проводитися згідно з НПАОП 0.00-5.12-01. Вогневі роботи на діючих вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах дозволяються у виняткових випадках, якщо ці роботи неможливо проводити у спеціально відведених для цієї мети постійних місцях, і проводяться вони з оформленням наряду-допуску на проведення цих робіт.

6.8.4. Під час зварювання та різання великих деталей, балок, ферм, станин тощо повинні вживатися заходи для запобігання падінню відрізаних частин на працівників. Різати листовий матеріал необхідно на столах розмірами, не меншими розмірів матеріалу, що розрізається.

6.8.5. Проходи між зварювальними трансформаторами, генераторами, а також проходи з кожного боку стола або стелажа мають забезпечувати зручність і безпечність транспортування виробів, виконання робіт та бути не меншими ніж .

6.8.6. Дільниці, де систематично проводять зварювання виробів масою понад , необхідно обладнувати підйомно-транспортними механізмами відповідної вантажопідйомності.

6.8.7. Зварювальні роботи в ємностях належать до категорії робіт із підвищеною небезпекою, на які повинен видаватись наряд-допуск.

6.8.8. Перед зварюванням ємностей (цистерни, резервуари тощо), в яких знаходилися рідке паливо і легкозаймисті рідини, повинно бути проведено ретельне їх очищення, промивання гарячою водою і каустичною содою, випарювання, сушка та вентилювання з наступним лабораторним аналізом повітряного середовища. Зварювання повинно проводитися обов'язково з відкритими лазами, люками, пробками тощо.

Зварювання всередині замкнутих просторів без вентиляції не дозволяється.

6.8.9. Не дозволяється проводити зварювання трубопроводів і резервуарів, що знаходяться під тиском, незалежно від того, яким газом або рідиною вони заповнені.

6.8.10. На місцях електрозварювальних робіт повинна бути постійна (природна або штучна) вентиляція, в разі роботи в приміщенні - витяжна вентиляція для запобігання отруєнню шкідливими газами, що утворюються під час зварювання металів.

6.8.11. Перед підключенням електрозварювальної установки необхідно провести її зовнішній огляд і переконатися у справності установки. Особливу увагу потрібно звернути на стан контактів та заземлювальних провідників, справність ізоляції робочих проводів, наявність і справність захисних засобів. У разі виявлення будь-яких несправностей зварювальну установку включати не дозволяється.

6.8.12. Довжина проводів від електромережі до зварювальної установки не повинна перевищувати . Ізоляція проводів повинна бути захищеною від механічних пошкоджень.

6.8.13. Переміщення електрозварювальної установки дозволяється тільки після відключення її від електромережі.

6.8.14. З'єднання зварювальних проводів слід виконувати гарячою пайкою, зварюванням або за допомогою гільз із гвинтовими затискачами. З'єднання скручуванням не дозволяється.

6.8.15. У кабінах для зварювання та на робочих місцях зварників повинні розміщуватися штативи для укладання на них тримачів електродів під час короткочасної перерви в роботі.

6.8.16. Для запобігання вибуху вентиль кисневого балона та кисневий редуктор необхідно ретельно оберігати від потрапляння на них легкозаймистих і горючих рідин (ЛЗР та ГР). Працювати руками, забрудненими ЛЗР та ГР, або застосовувати промаслені ганчірки для обтирання кисневих балонів не дозволяється.

6.8.17. Під час проведення електрозварювальних робіт необхідно використовувати флюси, електродний дріт, електродні покриття, захисні гази та зварювальні матеріали, які в процесі зварювання не виділяють шкідливих речовин або виділяють їх у кількості, що не перевищує граничнодопустимих концентрацій у повітрі робочої зони, встановлених ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

6.8.18. Метал у місцях зварювання повинен бути сухим, очищеним від бруду, мастил, окалини, іржі та фарби.

VII. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Територію підприємства з виготовлення ЕІМ необхідно облаштовувати згідно з вимогами Закону України "Про пожежну безпеку", СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий", затверджених постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.80 N 213, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 379/1404 (далі - ДСП 173-96), ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання", затверджених наказом Держбуду України від 23.04.2001 N 101, та інших нормативно-правових актів.

7.2. Розташування будівель і споруд, складських і робочих майданчиків на території підприємств з виготовлення ЕІМ повинно відповідати технологічному процесу виробництва, забезпечувати можливість організації вантажопотоків без перехрещення напрямків або зустрічного руху сировини, тари, матеріалів, готової продукції та відходів виробництва.

7.3. Технологічні установки на відкритих майданчиках та виробничі будівлі з агрегатами, що виділяють в атмосферу газ, дим, пил та шкідливі речовини, у разі різко вираженого переважного напрямку вітрів необхідно розташовувати відносно інших будівель з підвітряного боку.

Виробничі підприємства, які виділяють пил, дим, газ і шкідливі речовини, повинні бути відділені від житлових районів санітарно-захисними зонами.

Для підприємств з виготовлення ЕІМ санітарно-захисна зона повинна бути шириною не меншою ніж .

У санітарно-захисній зоні можуть бути розташовані пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), адміністративно-службові споруди, що передбачено ДСП 173-96, а також приміщення чергового персоналу та охорони даного підприємства за встановленим обліковим складом, стоянки громадського та індивідуального автомобільного транспорту.

Територія санітарно-захисної зони повинна бути упорядкованою та озелененою.

7.4. Територія підприємства повинна відповідати санітарним вимогам до стоку вод, сонячного випромінювання, природного провітрювання, сталого рівня ґрунтових вод і з урахуванням кліматичного районування.

7.5. Спосіб та місце прокладання кабелів і проводів на території підприємства повинні відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 N 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за N 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97), та НАПБ А.01.001-2004.

7.6. Резервуари, баки та інші ємкості для зберігання горючих речовин повинні бути розташовані на території підприємства відповідно до вимог діючих санітарних норм і правил та правил зберігання цих речовин.

7.7. Підземні резервуари, колодязі, люки, ями, канали повинні бути закриті міцними кришками на рівні з прилеглою територією, а під час виконання ремонтних робіт - огороджені. Незакриті заглиблення повинні мати огорожу висотою не меншою ніж .

7.8. Відкриті колодязі, заглиблені резервуари, інші тимчасові отвори повинні бути обов'язково огороджені бар'єром або поруччям по всьому периметру, а також позначені: вдень - переносною триногою з відповідним знаком, а вночі, крім того, ще й червоним ліхтарем. Працювати біля відчинених колодязів, заглиблених резервуарів, що не мають огорожі, не дозволяється.

7.9. З настанням темряви чи за недостатньої видимості місця руху людей і транспорту проведення робіт забезпечується штучним освітленням та світловими попереджувальними сигналами.

7.10. Відкриті склади і майданчики для зберігання ЛЗР та ГР у тарі слід розташовувати в місцях, що мають нижчу позначку відносно прилеглих будівель. У разі неможливості виконання цієї вимоги повинні передбачатися додаткові заходи (земляне обвалування, негорюча суцільна стінка заввишки не менше ніж ), що виключають можливість розливання ЛЗР та ГР під час аварії на території підприємства.

7.11. Рух транспорту і людей на території підприємства повинен відповідати вимогам Закону України "Про дорожній рух".

7.12. Мостові переходи, естакади і сходи на них, містки через канави і траншеї повинні мати поруччя висотою не меншою ніж . Підходи до них повинні бути вільними і з настанням темряви освітлюватись.

7.13. Під'їзні і внутрішні дороги підприємств з виготовлення ЕІМ повинні задовольняти вимоги ДБН В.2.3-4-2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31.10.2007 N 292, та СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт", затверджених постановою Державного комітету СРСР з будівництва та інвестицій від 28.11.91 N 18.

7.14. Територія підприємства повинна бути огородженою суцільною огорожею. В'їзні ворота повинні бути такої ширини та висоти, щоб при проходженні транспорту з вантажем максимального габариту відстань між воротами та транспортом була не меншою ніж .

7.15. Для руху транспорту та акумуляторних вагонеток (автокарів) між виробництвами та у межах виробництв повинні бути облаштовані дороги з твердим та рівним покриттям (асфальт, бетон тощо) і пішохідні доріжки та тротуари шириною не меншою ніж . Дороги і пішохідні доріжки необхідно систематично очищати від бруду та снігу, а в темну пору доби - освітлювати.

7.16. Дороги, проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежних джерел води, підходи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю і обладнання, засобів пожежогасіння та електроустановок повинні бути завжди вільними.

7.17. Перед в'їздом на територію підприємства повинна бути розміщена інформація (схеми, плани) про розташування виробничих підрозділів, доріг, пожежних гідрантів, водоймищ тощо.

На території підприємства на видному місці повинні бути встановлені таблички із зазначеними номерами телефонів аварійно-рятувальних служб міста із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння. Протипожежні засоби повинні утримуватися напоготові.

7.18. У разі закриття ділянок доріг або проїздів з метою ремонту або з інших причин необхідно негайно повідомити про це підрозділи пожежної охорони.

На період закриття доріг у відповідних місцях повинні бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ці ділянки.

7.19. Перехрещення проїздів для автотранспорту з залізничними коліями в одному рівні повинно влаштовуватися на горизонтальному відрізку шляху довжиною не меншою ніж в обидва боки від крайньої рейки, а підходи автопроїздів до перехрещення упродовж повинні мати тверде покриття та повздовжній ухил не більший ніж 30 %.