Виконання світлофора

Призначення світлофора

Перевага щодо розміщування світлофора за варіантами

а

б

в

г

д

є

ж

з

і

Т1.1 — Т1.3

ОсновнийДублівний

1—

26

—1

—2

—3

——

—4

—5

——

Т1.4 — Т1.6

ОсновнийДублівний

1—

2—

——

——

——

—1

——

——

—2

Т1.7 — Т1.9

ОсновнийДублівний

6—

——

1—

2—

31

——

42

53

——

Т1.10 — Т1.12

ОсновнийДублівний

1—

2—

——

——

——

——

—1

—2

——

Т1.13 — Т1.15

ОсновнийДублівний

1—

2—

—1

—2

—3

——

—4

—5

——

Т1.16, Т1.17

ОсновнийДублівний

——

11

——

——

——

——

——

——

——

Т2.1 — Т2.3

ОсновнийДублівний

1*—

21*

——

——

——

——

——

——

——

Т2.4 — Т2.6, Т2.10 — Т2.12

ОсновнийДублівний

1—

21

——

——

——

——

——

——

——

Т2.7 — Т2.9, Т2.13 — Т2.15

ОсновнийДублівний

——

31**

1—

2—

——

——

——

——

——

Т.2.16 — Т.2.18

ОсновнийДублівний

1—

22

—1

——

——

——

——

——

——

Т.3.1, Т.3.2, Т.3.4

Основний

1

2

3

Т.3.3

Основний

1

Т.4.1, Т.4.2

Див. 7.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.5.1, Т.5.2

Основний

1***

2

Т.6.1 — Т.6.5 Т.7.1 — Т.7.4

Основний

1****

2

* Варіант використовують за відсутності на даному підході до перехрестя світлофорів виконань Т2.4 — Т2.6. ** Можна застосовувати лише використовуючи варіанти в та г розміщення основного світлофора. *** Регулюючи рух трамваїв, що їдуть відособленою колією, дозволено розміщувати між коліями. **** Дозволено встановлювати один світлофор типу 7 на центральному острівці або підвішувати його над центром перехрестя.

7.23 Якщо режим роботи світлофорного об'єкта передбачає різну тривалість та/або послідовність сигналів для окремих смуг руху, світлофори типу 2 як правило встановлюють над кожною відповідною смугою (див. рисунок 4).

Світлофори типу 2 треба обладнувати табличкою білого кольору із зображенням чорної стрілки (стрілок), що вказує напрямок (напрямки) руху, який регульований даним світлофором. Табличка повинна мати форму квадрата із стороною 400 мм (див. рисунок 2).

Рисунок 4

7.24 Транспортні світлофори типу 3 треба розміщувати під відповідними світлофорами виконань Т1.1—Т1.12.

Використовуючи світлофори типу 3 для регулювання руху велосипедистів їх треба встановлювати праворуч від велосипедної доріжки на відстані від 0,4 до 1,5 м обладнуючи табличкою білого кольору з чорним символом велосипеда, згідно з ДСТУ 4100. Табличка повинна мати форму квадрата із стороною 200 мм.

7.25 Транспортні світлофори типу 4 треба встановлювати на початку регульованої смуги над нею й повторювати таким чином, щоб відстань між цими світлофорами забезпечувала видимість водіями транспортних засобів не менше двох послідовно встановлених світлофорів.

7.26 Пішохідні світлофори треба розміщувати на тротуарах з обох сторін проїзної частини. За наявності острівця безпеки або розділової смуги — і на них, якщо кількість смуг руху в одному напрямку більша чотирьох.

7.27 Транспортні світлофори типів 1 та 2 потрібно дублювати, якщо рух, що регулюється цими світлофорами, здійснюється двома і більше смугами і в конкретних умовах неможливо забезпечити виконання вимог для розпізнання сигналів відповідно до 7.20.

За наявності світлофорів типу 3 світлофори виконань Т1.1 — Т1.9 не дублюються.

Транспортні світлофори типу 2, розташовані над проїзною частиною (смугою руху) не дублюються.

7.28 Усі світлофори, встановлені на одному світлофорному об'єкті (крім світлофорів типу 4), повинні працювати у взаємозалежних режимах.

Кожний світлофорний об'єкт, що входить у систему координованого регулювання рухом, повинен мати можливість працювати в індивідуальному автоматичному режимі, незалежно від роботи інших світлофорних об'єктів.

7.29 Під час роботи світлофорів треба дотримуватися такої послідовності вмикання сигналів:

  • у транспортних світлофорах типів 1 — 3 — червоний — червоний з жовтим — зелений — жовтий — червоний ... Дозволено застосовувати послідовності: червоний — зелений — жовтий — червоний ..., червоний — жовтий — зелений — жовтий — червоний ...;
  • у транспортних світлофорах типу 4 — послідовне вмикання червоного й зеленого сигналів відповідно до робочого режиму об'єкта. Світлофори типу 4 можна доповнювати жовтим сигналом у вигляді стрілки й мати таку послідовність: червоний — зелений — жовтий — червоний ...;
  • у транспортних світлофорах типу 5 — відповідно до режиму роботи світлофорного об'єкта та напрямом руху транспортних засобів громадського користування;
  • у транспортних світлофорах типів 6 і 7 — поперемінно вмикання двох миготливих сигналів (миготіння одного сигналу в світлофорах виконань Т6.3, Т6.4, Т7.3, Т7.4); у світлофорі виконання Т6.5 при закритому залізничному переїзді — поперемінно вмикання двох миготливих червоних сигналів, при відкритому — миготіння одного місячно-білого сигналу;частота миготіння сигналів— 1 с;
  • у пішохідних світлофорах, встановлених на пішохідних переходах, де пропускання транспортних та пішохідних потоків здійснюється в різні такти регулювання (безконфліктне регулювання) — почергове вмикання червоного та зеленого сигналів відповідно до робочого режиму об'єкта. До того ж вмикання зеленого сигналу, який дозволяє рух пішохідного потоку через проїзну частину, повинно бути лише після ввімкнення червоного сигналу для транспортного потоку, який рухався нею. У пішохідних світлофорах, що їх встановлюють на пішохідних переходах, де пропускання транспортних і пішохідних потоків здійснюється одночасно відповідно до Правил дорожнього руху (конфліктне регулювання) — почерговим вмиканням червоного й зеленого сигналів відповідно до робочого режиму об'єкта.

7.30 Режим роботи світлофорної сигналізації з використовуванням транспортних світлофорів типів 1—З і пішохідних світлофорів повинен передбачати миготіння зеленого сигналу протягом 3 с безпосередньо перед вимкненням, а також нижнього місячно-білого сигналу у світлофорах типу 5.

Частота миготіння сигналів — 1 с.

7.31 Проміжок часу, необхідний для перетинання пішоходами проїзної частини (tпіш), розраховують за формулою:

tпіш = B / Vпіш + 5 , (4)

а його структура має такі проміжки часу циклу світлофорного регулювання:

tпіш = tзел + tзм + tпр , звідки tзел = tпіш - tзм – tпр , (5)

де В - ширина проїзної частини у місці переходу (м);

Vпіш — швидкість пішоходів на переході (1,3 м/с);

tпіш — тривалість зеленого сигналу для пішоходів;

tзм — тривалість миготіння зеленого сигналу (3 с);

tпр — проміжок часу перехідного інтервалу між закінченням миготіння зеленого сигналу для пішоходів та початком зеленого сигналу конфліктного напрямку, але не повинна перевищувати 5 с (тобто повинна мати одне із таких значень: 3; 4 або 5 с).

7.32 Якщо вводити в режим світлофорного регулювання складний перехідний інтервал або окрему фазу регулювання з "раннім відсіканням", то дублівні світлофори для напрямку, який "відсікають" встановлювати не треба (див. рисунок 5).

7.33 Під час регулювання руху транспортними світлофорами виконань Т1.4 — Т1.15 не можна допускати постійної дії якої-небудь комбінації сигналів (наприклад, червоного з сигналом додаткової секції).

7.34 Режим роботи світлофорного об'єкта повинен передбачати переведення роботи транспортних світлофорів типів 1 — 3 у режим жовтого миготіння в період різкого і тривалого спадання інтенсивності руху, якщо це не суперечить вимогам безпеки руху, і в інших випадках.

Рисунок 5

ДСТУ 4092-2002

ДОДАТОК А(обов`язковий)

ТИПИ ТА ВИКОНАННЯ

ТРАНСПОРТНІ СВІТЛОФОРИТип 1.

Тип 2.

Тип 3.

Тип 4.

Тип 5.

Тип 6.

Тип 7.

ПІШОХІДНІ СВІТЛОФОРИ

ДСТУ 4092-2002

ДОДАТОК Б(обов`язковий)

ЗОБРАЖЕННЯ СИМВОЛІВ СВІТЛОФОРІВ НА МАСШТАБНІЙ СІТЦІ

Транспортні світлофори

Пішохідні світлофори