"__" ______ 20__ р. N _____ 

Керівнику
______________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, фізичної особи - підприємця)  ПОДАННЯ
про невідповідність займаній посаді працівників електротехнічного або теплотехнічного профілю

Особа, відповідальна за електричне господарство (теплове господарство) (її заступники) підпорядкованого Вам _________________________________________________________________,
                                                           (повне найменування суб'єкта господарської діяльності, фізичної особи-підприємця)
що знаходиться _______________________________________________________________________,
                                                                                                   (місцезнаходження)
_________________________________    __________________________________________________
                                    (посада)                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

порушила вимоги норм, правил і стандартів в галузі електроенергетики та/або сфері теплопостачання, які зазначені в Акті від __________ 20__ р. N __________, а саме: ______________________________________________________________________________________
                                                                   (перелік порушень чинного законодавства)
______________________________________________________________________________________

На підставі викладеного, керуючись вимогами Законів України "Про електроенергетику" та "Про теплопостачання", підпунктом 5.2.18 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017, або вимогами підпункту 5.1.3 та підпункту 5.2.11 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 197/13464,
                           (непотрібне викреслити)

вимагаю:

1. Розглянути Подання та вжити заходів щодо усунення зазначеного вище порушення вимог норм, правил і стандартів у галузі електроенергетики, сфері теплопостачання,
                                                       (необхідне підкреслити)
причин цього порушення і умов, що йому сприяють.

2. Особа, відповідальна за електричне господарство (теплове господарство), ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
не відповідає займаній посаді та має бути усунена від виконання обов'язків відповідального за електричне господарство (теплове господарство).
                              (необхідне підкреслити)

3. Вимоги Подання мають бути виконані у місячний термін.
Про виконання Подання повідомити інспекцію Держенергонагляду
______________________________________________________________________________________
                                                       (найменування структурного підрозділу Держенергонагляду)
за адресою _____________________________________________ до ____________ 20__ р.

Державний інспектор (старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду                                           __________________   ________________
                                                                                                                                      (підпис)                        (прізвище, ініціали) Відмітка про реєстрацію Подання в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата _______ вхідний номер реєстрації ______

Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Подання суб'єкта господарювання поштою

Подання відправлено із супроводжувальним листом від "___" _______ 20__ р. N ____
через поштове відділення N _____ _____________________ ________________
                                                                                                        (дата)                         (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Подання отримано _____________ _______________
                                                          (дата)               (підпис інспектора) 
 

Додаток 10
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів __________________________________
__________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N _____

Населений пункт ______________________________________________________________________
                                                                                     (населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною (нами), державним інспектором (старшим державним інспектором (ами) з енергетичного нагляду _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), у період з "__" ______ 20__ р. по "__" ________ 20__ р. проведено захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об'єктах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (назва суб'єкта господарювання та/або його підрозділів, їх місцезнаходження)

                                у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
тип заходу позаплановий
вид заходу перевірка
предмет державного нагляду перевірка виконання вимог_____________________________________
                                                                                                                                          (Припису, Розпорядження, Подання)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (дата та номер видачі Припису, Розпорядження, Подання)

Форма власності суб'єкта господарювання ________________________________________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)


Продовження Акта перевірки N _______ від _____________ 


При цьому встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________Акт на ______ аркушах склав (ли) державний інспектор (и) /старший державний інспектор (и)/ з енергетичного нагляду

___________________________
підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) Уповноважена особа суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) З Актом ознайомлений і отримав керівник суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис, печатка) 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали) 
Відмітка про реєстрацію Акта в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата ______ вхідний номер реєстрації ______

Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Акта суб'єкта господарювання поштою

Акт відправлено через поштове відділення N _____ _____________ ________________
                                                                                                                                  (дата)                 (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом
господарювання Акта _______ ________________
                                                       (дата)                 (підпис)  


Додаток 11
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів __________________________________
__________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

ПРОТОКОЛ N _____

Населений пункт ______________________________________________________________________
                                                                                          (населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною (нами), державним інспектором (старшим державним інспектором (ами) з енергетичного нагляду ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", статті 9 Закону України "Про електроенергетику" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), у період з "__" _________ 20__ р. по "__" ________ 20__ р. проведено захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об'єктах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (назва суб'єкта господарювання та/або його підрозділів, їх місцезнаходження)
у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
тип заходу позаплановий
вид заходу перевірка
предмет державного нагляду перевірка виконання вимог_____________________________________
                                                                                                                  (Припису, Розпорядження, Подання)
_____________________________________________________________________________________
                                                          (дата та номер видачі Припису, Розпорядження, Подання)
Форма власності суб'єкта господарювання _________________________________________________
Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Продовження Протоколу N _____ від ______________ При цьому встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ Протокол на ______ аркушах склав (ли) державний інспектор(и) /старший державний інспектор(и)/ з енергетичного нагляду

___________________________
(підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) Уповноважена особа суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) З Протоколом ознайомлений і отримав керівник суб'єкта господарювання