6.2.5.2. Електропроводка (крім проводів датчиків антиблокувальної гальмівної системи), розміщена позаду кабіни водія, повинна бути захищена від ударів, стирання та зносу при звичайних умовах експлуатації транспортного засобу. Приклади захисту електропроводів наведені в додатку 5 до цих Правил.

6.2.5.3. Забороняється використання освітлювальних пристроїв (ламп розжарювання), що мають нарізні цоколі.

6.2.5.4. Електричні з'єднання між автомобілями та причепами повинні мати ступінь захисту IP54 відповідно до міжнародного стандарту МЕК 529 та конструкцію, яка унеможливлює випадкове роз'єднання.

6.3. Гальмівна система

6.3.1. Загальні положення

Автотранспортні засоби та причепи, призначені для перевезення небезпечних вантажів, крім технічних положень, зазначених у цих Правилах, мають відповідати всім відповідним технічним вимогам ДСТУ UN/ECE R 13-09: 2002 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій M, N і O стосовно гальмування" (міжнародних Правил N 13 ЄЕК) з дотриманням зазначених у ньому термінів застосування.

6.3.2. Антиблокувальна гальмівна система

6.3.2.1. Автотранспортні засоби з максимальною вагою понад 16 т або допущені до буксирування причепа максимальною вагою понад 10 т обладнуються антиблокувальною гальмівною системою категорії 1 відповідно до ДСТУ UN/ECE R 13-09: 2002 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій M, N і O стосовно гальмування" (додатка 13 до міжнародних Правил N 13 ЄЕК).

6.3.2.2. Причепи максимальною вагою понад 10 т повинні бути обладнані антиблокувальною гальмівною системою категорії A згідно з ДСТУ UN/ECE R 13-09: 2002 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій M, N і O стосовно гальмування" (додатком 13 до міжнародних Правил N 13 ЄЕК).

6.3.2.3. Антиблокувальна гальмівна система повинна запобігати блокуванню коліс транспортного засобу, що рухається зі швидкістю понад 15 км/год. Ця вимога не застосовується до тієї частини гальмівної системи, що керується зносостійкою гальмівною системою, яка функціонує за рахунок гальмування двигуном.

6.3.2.4. У разі відмови антиблокувальної системи комплексні чи комбіновані сповільнювачі, що використовуються у зносостійкій гальмівній системі, повинні автоматично вимикатися.

6.3.3. Зносостійка гальмівна система

6.3.3.1. Зносостійка гальмівна система призначена для обмеження швидкості транспортного засобу на довгому спуску без використання робочої, аварійної чи стоянкової гальмівної системи. Вона може виконуватись у вигляді одного пристрою або комбінації кількох пристроїв, які можуть керуватися автономно.

6.3.3.2. Автотранспортні засоби, що мають максимальну вагу понад 16 т, або такі, що допущені до буксирування причепа максимальною вагою понад 10 т, повинні бути обладнані зносостійкою гальмівною системою, яка відповідає таким вимогам:

а) зносостійка гальмівна система повинна бути розрахована на кілька стадій ефективності, у тому числі нижню, розраховану на порожній транспортний засіб. Якщо зносостійка гальмівна система автотранспортного засобу функціонує за рахунок гальмування двигуном, то вважається, що різні передавальні числа забезпечують різні стадії ефективності;

б) експлуатаційні характеристики зносостійкої гальмівної системи повинні відповідати вимогам ДСТУ UN/ECE R 13-09: 2002 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій M, N і O стосовно гальмування" (додатка 5 до міжнародних Правил N 13 ЄЕК) (випробування типу II A) для транспортного засобу, дозволена максимальна маса якого складається із власної максимальної ваги в завантаженому стані та ваги причепа в завантаженому стані і при цьому не перевищує 44 т. Якщо експлуатаційні характеристики зносостійкої гальмівної системи транспортного засобу не відповідають цим вимогам, він може зчеплюватись тільки з причепом, на якому встановлена така система, та за умови обладнання пристроєм керування зносостійкою гальмівною системою причепа.

6.3.3.3. Зносостійка гальмівна система, якою обладнуються причепи, повинна відповідати вимогам ДСТУ UN/ECE R 13-09: 2002 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій M, N і O стосовно гальмування" (додатка 5 до міжнародних Правил N 13 ЄЕК) та вимогам цих Правил.

6.3.4. Аварійна гальмівна система причепа

6.3.4.1. Причіп обладнується ефективною системою гальмування чи його утримання в разі розриву зчеплення.

6.3.4.2. Причіп обладнується ефективним гальмівним пристроєм, який діє на всі колеса, приводиться в дію за допомогою робочих гальм транспортного засобу-тягача та забезпечує автоматичну зупинку причепа в разі розриву зчеплення.

6.4. Запобігання небезпеці виникнення пожежі

6.4.1. Кабіна транспортного засобу

6.4.1.1. Для виготовлення кабіни водія повинні використовуватися слабозаймисті матеріали.

6.4.1.2. Якщо кабіна водія виготовлена із займистих матеріалів, позаду неї встановлюється екран з металу чи іншого незаймистого матеріалу, ширина якого повинна бути не менше ширини цистерни. Усі вікна в задній стінці кабіни чи в екрані повинні бути герметично зачинені та виготовлені з вогнетривкого безосколкового скла з вогнетривкими рамами. Крім цього, між цистерною і кабіною чи екраном має залишатись понад 150 мм вільного простору.

6.4.2. Паливні баки

Паливні баки транспортного засобу розміщуються так, щоб у разі будь-якого витоку паливо стікало на землю, не потрапляючи на нагріті частини транспортного засобу чи вантаж.

Паливні баки з бензином обладнуються ефективною полум'явідбивною заслінкою, яка захищає отвір наливної горловини, або пристроєм, що герметично зачиняє горловину бака.

6.4.3. Двигун

Двигун транспортного засобу обладнується та розміщується таким чином, щоб не створювати небезпеки для вантажу внаслідок перегріву чи займання. У варіанті транспортних засобів EX/II та EX/III використовується двигун із займанням від стиску.

6.4.4. Система випуску відпрацьованих газів

Усі елементи системи випуску відпрацьованих газів розміщуються чи захищаються так, щоб не створювати небезпеки для вантажу внаслідок перегріву чи займання. Частини системи випуску відпрацьованих газів, розміщені безпосередньо під паливним баком (дизельне паливо), повинні віддалятися від нього мінімум на 100 мм або відокремлюватись теплозахисним екраном.

6.4.5. Зносостійка гальмівна система

Транспортні засоби, обладнані зносостійкою гальмівною системою, розміщеною за задньою стінкою кабіни водія та здатною нагріватись при експлуатації, обладнуються надійно закріпленим теплозахисним екраном, який встановлюється між цією системою та цистерною або вантажем таким чином, щоб не відбувалось будь-якого нагріву стінки цистерни або вантажу. Крім того, цей теплозахисний екран повинен захищати гальмівну систему від будь-якого, у тому числі аварійного, витоку або викиду речовини, що перевозиться.

6.4.6. Опалювальні пристрої

6.4.6.1. Опалювальні пристрої та їх система випуску відпрацьованих газів мають конструюватись, розміщуватись, захищатись чи закриватись у такий спосіб, щоб уникнути будь-якої небезпеки перегріву та займання вантажу. Ця вимога вважається виконаною, якщо паливний резервуар і система випуску відпрацьованих газів цих пристроїв задовольняють вимоги, установлені для паливних баків і систем випуску відпрацьованих газів транспортних засобів.

6.4.6.2. Опалювальні пристрої повинні відключатись:

а) вручну - з кабіни водія;

б) після вимкнення двигуна транспортного засобу (у цьому разі опалювальний пристрій може бути знову ввімкнений вручну водієм);

в) після приведення в дію на транспортному засобі насоса для завантаження (розвантаження) небезпечних вантажів.

6.4.6.3. Допускається робота опалювальних пристроїв у режимі інерції після їх відключення. Після вимкнення двигуна або ввімкнення насоса подача повітря в камеру згоряння повинна бути припинена за допомогою відповідних засобів після циклу роботи в режимі інерції протягом не більше 40 с. Дозволяється використовувати лише ті опалювальні пристрої, теплообмінник яких витримує скорочений цикл роботи в режимі інерції протягом 40 с при звичайних умовах їх експлуатації.

6.4.6.4. Опалювальні пристрої повинні вмикатися тільки вручну.

6.4.6.5. Використання опалювальних пристроїв, що працюють на газоподібному паливі, забороняється.

6.4.7. Пристрій обмеження швидкості

Механічні транспортні засоби, які здійснюють міжнародні перевезення та дозволена максимальна маса яких становить понад 12 т, обладнуються пристроєм обмеження швидкості до 90 км/год. відповідно до положень міжнародних Правил N 89 ЄЕК "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження: I. Транспортних засобів стосовно обмеження їх максимальної швидкості; II. Транспортних засобів стосовно встановлення пристроїв обмеження швидкості (ПОШ) офіційно затвердженого типу; III. Пристроїв обмеження швидкості (ПОШ)".

6.4.8. Пристрої зчеплення причепів

Пристрої зчеплення причепів з автотягачами повинні відповідати вимогам ДСТУ UN/ECE R 55-00: 2002 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження механічних деталей зчіпних пристроїв составів транспортних засобів" (міжнародних Правил N 55 ЄЕК).

6.5. Додаткові вимоги до транспортних засобів EX/II та EX/III

6.5.1. Матеріали, що використовуються в конструкції кузовів транспортних засобів

У конструкції кузовів забороняється використовувати матеріали, здатні утворювати небезпечні сполуки з вибуховими речовинами та виробами, що перевозяться.

6.5.2. Опалювальні пристрої, призначені для обігріву вантажного відділення транспортних засобів

6.5.2.1. Опалювальні пристрої повинні відповідати вимогам пунктів 6.4.6.1, 6.4.6.4, 6.4.6.5 цих Правил та таким вимогам:

а) вимикач може бути встановлений за межами кабіни водія в легкодоступному місці;

б) пристрої можуть вимикатись із зовнішнього боку вантажного відділення;

в) теплообмінник за звичайних умов експлуатації може мати цикл роботи в режимі інерції понад 40 с.

6.5.2.2. Не дозволяється встановлювати опалювальні пристрої в кузовах транспортних засобів. Паливні баки, джерела живлення, повітрозабірники та вихлопні труби, що використовуються для функціонування опалювального пристрою, не повинні встановлюватись у вантажному відділенні, отвір для випуску нагрітого повітря не повинен перекриватися вантажем, упаковки не повинні нагріватися вище 50° C.

6.5.3. Транспортні засоби EX/II

Транспортні засоби EX/II проектуються та виготовляються так, щоб захистити вибухові речовини та вироби від впливу кліматичних умов. Вони можуть бути закритого типу або криті брезентом чи іншим аналогічним матеріалом. Матеріал покриття повинен не промокати, бути міцним до розриву, важкозаймистим і під час перевезення натягнутим таким чином, щоб перекривати борти з усіх боків не менш ніж на 200 мм і утримуватись у такому положенні за допомогою запірного пристрою. Вантажне відділення закритих транспортних засобів не повинно мати вікон, а всі отвори повинні мати щільні двері або кришки, що зачиняються.

6.5.4. Транспортні засоби EX/III

Транспортні засоби повинні бути закритого типу. Поверхні, що стикаються з вантажем, включаючи передню стінку, виготовляються суцільними. Ізоляційні властивості та жароміцність кузова мають бути аналогічними ізоляційним властивостям та жароміцності перегородки, яка складається із зовнішньої металевої стінки та вогнетривкої деревини завтовшки 10 мм. В іншому разі кузов конструюється таким чином, щоб протягом 15 хвилин від початку пожежі, яка може статися під час експлуатації транспортного засобу, полум'я не проникло через його стінки та внутрішня поверхня кузова не нагрілась вище 120° C. Усі двері обладнуються запірними пристроями та конструюються в такий спосіб, щоб забезпечити їх закриття з перекриванням один одного.

6.5.5. Вантажне відділення та двигун

Двигун транспортного засобу повинен знаходитись попереду вантажного відділення. Розміщення двигуна під вантажним відділенням допускається за умови, що тепло при його роботі не створює небезпеки для вантажу та не нагріває внутрішню поверхню вантажного відділення вище 80° C.

6.5.6. Вантажне відділення та інші елементи конструкції транспортних засобів

Конструкція транспортних засобів EX/II та EX/III повинна забезпечувати захист внутрішньої поверхні вантажного відділення від нагріву вище 80° C.

6.5.7. Електрообладнання

Номінальна напруга не повинна перевищувати 24В. Електрообладнання, розміщене у вантажному відділенні, повинно бути пилонепроникним (зі ступенем захисту IP54 або рівноцінним ступенем захисту). У разі перевезення небезпечних вантажів 1-го класу небезпеки групи сумісності J, воно повинно мати ступінь захисту не менше IP65 (наприклад, вибухонебезпечна оболонка EExd).

6.6. Додаткові вимоги, що стосуються конструкції кузовів транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів в упаковках (окрім транспортних засобів EX/II та EX/III), а також для перевезення небезпечних твердих речовин навалом (насипом)

6.6.1. Опалювальні пристрої, призначені для обігріву вантажного відділення транспортних засобів, мають відповідати таким вимогам:

а) вимикач може бути встановлений за межами кабіни водія в легкодоступному місці;

б) пристрої можуть вимикатись із зовнішнього боку вантажного відділення;

в) теплообмінник за звичайних умов експлуатації може мати цикл роботи в режимі інерції понад 40 с.

6.6.2. На транспортних засобах, призначених для перевезення небезпечних вантажів, для яких застосовуються знаки небезпеки зразків 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 або 5.2, паливні баки, джерела живлення, повітрозабірники та вихлопні труби, що використовуються для функціонування опалювального пристрою, не повинні встановлюватись у вантажному відділенні. Забороняється перекривати вантажем отвір для випуску нагрітого повітря. Опалювальні пристрої, встановлені у вантажних відділеннях, повинні мати таку конструкцію, яка б унеможливлювала займання вантажу та його нагрів вище 50° C.

6.7. Додаткові вимоги до транспортних засобів типів FL, OX та AT

6.7.1. Вимоги, що стосуються цистерн

Вбудовані цистерни, знімні цистерни, контейнери-цистерни, переносні цистерни, елементи транспортних засобів-батарей, багатоелементних газових контейнерів мають відповідати відповідним вимогам частини 6 додатка A до ДОПНВ та вимогам інших нормативних документів.