Додаток Е

(рекомендований)

Умови застосування поздовжньої та поперечної схем поливу

Таблиця E.I

Уклон поливних

борозен

Ступінь проникності грунту


сильний

середній

слабкий

0,0500-0,0250

+

______

-

+

______

-

+

______

-

0,0250-0,0075

+

______

-

+

______

-

+

______

-

0,0075-0,0025

+

______

-

+

______

+

-

______

+

0,0025-0,0010

+

______

-

-

______

+

-

______

+

менше 0,0010

+

______

-

-

______

+

-

______

+

Примітка 1. Ступінь водопроникності характеризується питомим вбиранням води, л/с на 100 м

борозни, визначений при водно-фізичних вишукуваннях на типових

ділянках: сильний - 0,4-0,2; середній - 0,2-0,1; слабкий - 0,1.

Примітка 2. Над рискою знак "плюс" означає необхідність застосування поздовжньої схеми

поливу, знак "мінус" - недоцільність застосування даної схеми. Під рискою -

аналогічно для поперечної схеми.


Додаток Ж

(рекомендований)

Види поливів

Форма 1

Таблиця Ж.1 - Полив при перемінній витраті води в борозну

Ступінь водо­-


Уклон поливних борозен, і

проникності грунту

Показник

0,05-0,03

0,02

0,01

0,005

0,003-0,002

менше 0,001

Сильний

1

50

80

110

200

250

200


q1

0,30

0,48

0,63

1,20

2,00

1,60


q2

0,20

0,32

0,42

0,80

1,00

0,80

Середній

1

90

140

190

320

350

300


q1

0,14

0.21

0,30

0,48

0,70

0,60


q2

0,09

0,14

0,19

0,32

0,35

0,30

Слабкий

1

150

200

250

400

450

400


q1

0,07

0,09

0,12

0,18

0,28

0,24


q2

0,05

0,06

0,08

0,12

0,14

0,12


Позначення, прийняті в таблиці:

q1 — добігаюча струмина, л/с;

q2 — дозволожуюча струмина, л/с;

при і = 0,005 - 0,004


при і = 0,003

/ - довжина борозни, м.

Примітка. Ступінь водопроникності визначається згідно з приміткою 1 додатка Е.

Рекомендована ширина міжрядь, b:

при і > 0,005, b = 0,6 м;

при і < 0,005, b = 0,9 м.


Форма 2

Таблиця Ж.2 - Полив при постійній витраті води у борозну

Ступінь водопроник­ності грунту

Показник

Уклон поливних борозен, і

(усталене питоме вбирання), л/с на 100 м


0,05-0,03

0,02

0,01

0,005

0,003-0,002

менше 0,001

Сильний

1

50

80

110

180

200

150


q

0,22

0,35

0,50

0,80

0,90

0,70

Середній

1

110

135

160

260

300

250


q

0,13

0,15

0,18

0,30

0,35

0,30

Слабкий

1

150

180

210

350

400

350


q

0,05

0,06

0,08

0,12

0,15

0,12

Примітка 1. Ступінь водопроникності визначається згідно з приміткою 1 додатка Е.

Примітка 2. Рекомендована ширина міжрядь, b:

при і ≤ 0,005, b = 0,9 м;

при і > 0,005, b = 0,6 м.


Форма З Таблиця Ж.З - Полив по вузьких коротких смугах

Грунти

Уклон полив­-

Довжина

Питома витрата поливної


ної ділянки

смуги, м

струмини, л/с на 1 м ширини
смуги

Супіски та легкі суглинки

0,002-0,005

60

3-4


0,005-0,007

70

2,5-3,5


0,007-0,015

80

2,5-3,5

Середні суглинки

0,002-0,005

70

2,5-3,5


0,005-0,007

90

2,0-3,0


0,007-0,015

120

1,8-2,8

Важкі суглинки

0,002-0,005

80

2,0-2,5


0,005-0,007

100

2,0-2,5


0,007-0,015

150

1,5-2,0

Глини

0,002-0,005

90

2,0-2,5


0,005-0,007

120

2,0-2,5


0.007-0,015

200

1,5-2,0


Форма 4

Таблиця Ж.4 - Полив по вузьких довгих смугах


Ступінь водопроникності грунту (середній за 1-у го­дину вбирання), см/год


Уклон полив­ної ділянкиДовжина смуги, м


Питома витрата поливної струмини, л/с на 1 м ширини смуги

Сильний (більше 18)

0,002-0,004

150-200

12-10


0,004-0,007

200-250

10-8


0,007-0,010

250-300

8-6

Середній (9-18)

0,002-0,004

200-250

10-8


0,004-0,007

250-300

8-6


0,007-0,010

300-350

6-5

Слабкий (менше 9)

0,002-0,004

250-300

8-6


0,004-0,007

300-350

6-5


0,007-0,010

350-400

5-4


Додаток И

(довідковий)

Коефіцієнти використання робочого часу

Таблиця И.1 - Коефіцієнти використання робочого часу доби kday дощувальних машин

кругової дії

Модифікація

Поливна

kday

Модифікація

Поливна

kday

машини

норма, м3/га


машини

норма, м3/га


ДМУ-А362-50

300

0,855

ДМУ-Б434-90

300

0,836


400

0,855


400

0,836


500

0,855


500

0,836


600

0,855


600

0,836


800

0,855


800

0,836

ДМУ-А417-55

300

0,841

ДМУ-А337-65

300

0,866


400

0,841


400

0,866


500

0,841


500

0,866


600

0,841


600

0,866


800

0,841


800

0,866

ДМУ-Б379-75

300

0,848

ДМУ-Б463-90

300

0,831


400

0,848


400

0,831


500

0,848


500

0,831


600

0,848


600

0,831


800

0,848


800

0,831

ДМУ-Б409-80

300

0,842

ДМУ-Б488-90

300

0,828


400

0,842


400

0,828


500

0,842


500

0,828


600

0,842


600

0,828


800

0,842


800

0,828

ДМУ-Б518-90

300

0,822

ДМУ-Б572-90

300

0,817


400

0,822


400

0,817


500

0,822


500

0,817


600

0,822


600

0,817


800

0,822


800

0,817

ДМУ-Б542-90

300

0,819

ДМУ-А392-50

300

0,845


400

0,819


400

0,845


500

0,819


500

0,845


600

0,819


600

0,845


800

0,819


800

0,845


Таблиця И.2 - Коефіцієнти використання робочого часу зміни kс та доби kday дощуваль­них

машин "Волжанка" і "Днепр"


Поливна норма,

м3га

kc

kday при ціло- добовій робо­ті машини

Поливна норма,

м3/га

kday при цілодо­бовій роботі машини

ДКШ-64 " Волжанка"

ДФ-120 " Днепр "

200

0,670

0,630

200

0,635

0,605

300

0,750

0,700

300

0,700

0,665

400

0,790

0,740

400

0,740

0,705

500

0,815

0,765

500

0,765

0,730

600

0,830

0,780

600

0,780

0,745

800

0,850

0,795

800

0,805

0,770

1000

0,860

0,805

1000

0,820

0,780

Примітка. Коефіцієнт kday враховує втрати рабочого часу на зміни позиції машини, вирівнювання водопровідного поясу, усунення дрібних поломів та можливі втрати часу із-за подачі води насосною станцією, а також втрати, що виникають з інших причин.


Таблиця И.З - Коефіцієнти використання робочого часу доби kday дощувальних машин

ДДА-100МА

У метрах


kday при цілодобовій роботі машини при довжині гону

Довжина б'єфа

200

300

400

500

600

700

800

900

ДДА-100МА

150-200

0,577

0,646

0,687

0,714

0,733

0,747

0,759

0,768

200 - 300

0,638

0,696

0,728

0,749

0,765

0,775

0,784

0,790

300 - 400

0,687

0,733

0,759

0,775

0,787

0,794

0,801

0,807

400 - 600

0,728

0,765

0,784

0,796

0,804

0,810

0,814

0,818

600-1000

0,769

0,793

0,807

0,814

0,820

0,824

0,827

0,830