| приміщень |----------------------------------------------|

| |коефіці-|світловий | при | при лампах |

| |єнт при-|коефіцієнт |газорозряд-| розжарюван- |

| |родного | (СК) |них лампах | ня |

| |освіт- | | | |

| |лення | | | |

| |(КПО), | | | |

| | % | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

|1. Корівники: | | | | |

| а) приміщення для | | | | |

| прив'язного та без-| | | | |

| прив'язного утри- | | | | |

| мання тварин, з го-| | | | |

| дуванням в стійлах | 0,8-1,0|1:10-1:15 | 75 | 30 |

| | | | | |

| б) те саме, з году-| | | | |

| ванням на вигулах | 0,4-0,6|1:20-1:30 | 60 | 25 |

| | | | | |

| в) доїльні приміщен| | | | |

| ня і молочні | 0,5-0,6|1:15-1:20 | 300 | 150 |

|-------------------------------------------------------------------|

|2. Родильні відділен| | | | |

|ня, профілакторії | | | | |

|для телят, ізолятори| 0,8-1,0|1:10-1:15 | 150-100 | 100-50 |

|-------------------------------------------------------------------|

|3. Телятники | 0,5-0,8|1:10-1:15 | 75 | 30 |

|-------------------------------------------------------------------|

|4. Свинарники: | | | | |

| а) для маток, кну- | | | | |

| рів, відлучених | | | | |

| поросят та ремонтно| | | | |

| го молодняка |0,6-0,8 |1:10-1:15 | 75 | 30 |

| | | | | |

| б) для відгодівель-| | | | |

| ного молодняка |0,2-0,3 |1:20-1:30 | 50 | 20 |

|-------------------------------------------------------------------|

|5. Кошари |0,2-0,3 |1:20-1:30 | 40 | 20 |

|-------------------------------------------------------------------|

|6. Конюшні |0,2-0,3 |1:20-1:30 | 40 | 20 |

|-------------------------------------------------------------------|

|7. Пташники: | | | | |

| а) для підлогового | | | | |

| утримання птиці |0,3-0,4 |1:20-1:30 | 40 | 20 |

| | | | | |

| б) для кліткового | | | | |

| утримання птиці |0,4-0,5 |1:10-1:15 | 50 | 30 |

|-------------------------------------------------------------------|

|8. Інкубаторії |0,2-0,3 |1:10-1:15 | 40 | 20 |

|-------------------------------------------------------------------|

|9.Ветеринарні | | | | |

| будівлі: | | | | |

| | | | | |

| а) амбулаторії |0,8-1,0 |1:10-1:15 | 150-100 | 100-50 |

| | | | | |

| б) стаціонари та | | | | |

| ізолятори для | | | | |

| тварин |0,5-0,8 |1:10-1:15 | 75 | 30 |

---------------------------------------------------------------------

Продовження додатку 7

---------------------------------------------------------------------

| | Норми природного |Штучне освітлення в зоні |

|Назва будівель і | освітлення | розміщення тварин, ЛК |

| приміщень |----------------------------------------------|

| |коефіці-|світловий | при | при лампах |

| |єнт при-|коефіцієнт |газорозряд-| розжарюван- |

| |родного | (СК) |них лампах | ня |

| |освіт- | | | |

| |лення | | | |

| |(КПО), | | | |

| | % | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

|10.Кормоприготуваль-| | | | |

|ні будівлі та примі-| | | | |

|щення |0,3-0,4 |1:20-1:30 | 50 | 30 |

|-------------------------------------------------------------------|

|11. Санпропускники | | | | |

|для обслуговуючого | | | | |

|персоналу |0,5-0,6 |1:15-1:20 | 150-100 | 100-50 |

|-------------------------------------------------------------------|

|12. Складські примі-| | | | |

|щення для зберігання| | | | |

|кормів |0,1-0,2 |1:20-1:30 | 30 | 20 |

---------------------------------------------------------------------


Д о д а т о к 8

д о в і д к о в и й

ОСНОВНІ ДАНІ БУДІВЕЛЬНОЇ КЛІМАТОЛОГІЇ

І ГЕОФІЗИКИ ДЛЯ УМОВ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------------

| | о | |

| Області | Температура, С | |

| |--------------------------------------| |

| |Середньо-| Абсолютна |Середня | Річна |

| |річна |------------------|найбільш | кіль- |

| | | міні- | макси- |холодної | кість |

| | | мальна | мальна |п'ятиден-| опадів,|

| | | | | ки | мм |

|-----------------------------------------------------------------|

|Крим | 10,2 | -29 | 40 | -16 | 576 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Вінницька | 6,7 | -36 | 38 | -21 | 621 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Волинська | 7,2 | -34 | 38 | -20 | 666 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Дніпропетровська | 8,5 | -34 | 40 | -23 | 558 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Донецька | 7,5 | -37 | 40 | -23 | 524 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Житомирська | 6,8 | -35 | 38 | -22 | 666 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Закарпатська | 9,6 | -28 | 40 | -18 | 722 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Запорізька | 9 | -34 | 41 | -22 | 516 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Івано- | | | | | |

|Франківська | 7,3 | -34 | 37 | -20 | 683 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Київська | 7,2 | -32 | 39 | -22 | 685 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кіровоградська | 7,5 | -35 | 40 | -22 | 561 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Львівська | 6,7 | -33 | 37 | -19 | 798 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Луганська | 8 | -42 | 41 | -25 | 487 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Миколаївська | 9,8 | -30 | 40 | -20 | 499 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Одеська | 8,2 | -34 | 38 | -20 | 512 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Полтавська | 7 | -37 | 38 | -23 | 585 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Рівненська | 6,9 | -36 | 38 | -21 | 683 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сумська | 6 | -36 | 38 | -24 | 607 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Тернопільська | 6,9 | -34 | 37 | -21 | 678 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Харківська | 6,9 | -36 | 39 | -23 | 609 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Херсонська | 9,8 | -32 | 39 | -19 | 419 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Хмельницька | 6,8 | -32 | 36 | -21 | 654 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черкаська | 7,2 | -37 | 38 | -22 | 590 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Чернівецька | 7,8 | -32 | 38 | -20 | 712 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Чернігівська | 6,5 | -34 | 39 | -22 | 639 |

-------------------------------------------------------------------


З М І С Т

-------------------------------------------------------------------

1. Загальні положення ................................... 1

2. Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення ......... 2

3. Водопровід і каналізація ............................. 7

4. Системи мікроклімату і теплопостачання ............... 10

5. Освітленість приміщень ............................... 12

6. Електротехнічні пристрої ............................. 13

7. Організація будівельного виробництва ................. 13

8. Вимоги до експлуатації будівель і споруд ............. 15

9. Охорона навколишнього природного середовища .......... 16

Додаток 1. Довідковий. Питома площа окремих виробничих

будівель і споруд для тваринництва .................... 19

Додаток 2. Обов'язковий. Визначення розрахункової

витрати води для напування тварин з автонапувалок ..... 22

Додаток 3. Обов'язковий. Витрати води спеціальними

приладами і відсоток їх одночасної дії ................ 24

Додаток 4. Довідковий. Загальні усереднені питомі

витрати води для різних видів тварин .................. 25

Додаток 5. Рекомендований. Оптимальні параметри мікро-

клімату у виробничих будівлях для тваринництва ........ 27

Додаток 6. Рекомендований. Розрахункові параметри зов-

нішнього повітря для умов України ..................... 32

Додаток 7. Рекомендований. Параметри освітленості

приміщень в будівлях та спорудах для тваринництва...... 34

Додаток 8. Довідковий. Основні дані будівельної кліма-

тології і геофізики для умов України .................. 36