НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД

ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД

ДБН В.2.6-14-97

Том 1, 2 і 3

! До документу внесені поправки:

1) згідно з листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року N 4/2-135

(БІС N 2, 2002)

2) згідно з листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року N 4/2-135

(уточнена редакція) (БІС N 3, 2002)

3) згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року N 4/2-240

(БІС N 3, 2002)

Зміна № 1 до ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд" (том 1. Проектування. Розділ 3).

Затверджена та введена в дію наказом

Держбуду України від 01.10.99 р. N 237.

Дата введення 2000-01-01

Пункт 3.15 доповнити приміткою 5 такого змісту:

"При переобладнанні існуючого горища на мансардний поверх допускається застосування даху з організованим зовнішнім водостоком на будинках при висоті карнизу понад 18 м за умови обов'язкового розроблення проектних рішень, що забезпечують стійкість конструктивних елементів даху до вітрового навантаження, а також запобігання зсувам снігу з покриття і утворенню полою на карнизах і у водостічних трубах".

Пункт 3.28. Таблицю 5 доповнити приміткою 6 такого змісту:

"У дахах класу ГД-1 допускається застосування дерев'яних кроквяних систем (ОП 6), що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами, на будинках з поверховістю 1... 9 поверхів і при влаштуванні на таких системах покрівель із негорючих матеріалів

Изменение № 1 к ДБН В.2.6-14-97 "Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений" (том 1. Проектирование. Раздел 3).

Утверждено и введено в действие приказом

Госстроя Украины от 01.10.99 г. № 237.

Дата введения 2000-01-01

Пункт 3.15 дополнить примечанием 5 такого содержания:

"При переоборудовании существующего чердака на мансардный этаж допускается применение крыши с организованным наружным водоотводом на зданиях при высоте карниза свыше 18 м при условии обязательной разработки проектных решений, обеспечивающих устойчивость конструктивных элементов крыши к ветровой нагрузке, а также предупреждение сползания снега с покрытия и образование наледей на карнизах и в водосточных трубах".

Пункт 3.28. Таблицу 5 дополнить примечанием 6 такого содержания:

"В крышах класса ГД-1 допускается применение деревянных стропильных систем (ОП 6), подвергнутых глубокой пропитке огнезащитными составами, на зданиях с этажностью 1... 9 этажей и при устройстве на таких системах кровель из негорючих материалов".

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд", затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року.

! Дію зміни призупинено згідно наказу Держбуду України №3 від 24.01.03.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Том 1, пункт 1.5, таблиця 1. Вилучити з таблиці пункт 4.

Том 1, пункт 2.5. Таблицю 2 викласти в новій редакції:

Тип теплоізоляції

Матеріал теплоізоляції

Міцність на стиск, МПа

Об'ємна маса, кг/м3

Т-1

Плити теплоізоляційні з пінопласту па основі резольних фенолформальдегідних смол (ГОСТ 20916-87) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,15-0,2

100

Т-2

Плити пінополістирольні (ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-05761614.033-2000 зі Зміною № 1) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,1-0,15

50-150

Т-3

Плити пінополістирольні екструзійні (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,06-0,1

50-150

Т-4

Плити із пінополіуретану (ТУ У 16457623.002-97) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,15-0,2

50-100

Т-5

Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому (ДСТУ Б В.2.7-99-2000) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,06-0,1

150-250

Т-6

Плити теплоізоляційні мінераловатні спеціального призначення (ТУ У В.2.7-01235001-01-98) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,06-0,1

150-250

Т-7

Плити перлітофосфогелеві з армуючим покриттям із паперу (ТУ 21 України 512-92) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,2-0,3

200-300

Т-8

Плити перлітобентонітові теплоізоляційні (ДСТУ Б В.2.7-15-95) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,06-0,1

250-600

Т-9

Плити деревно-волокнисті (ГОСТ 4598-86), цементно-стружкові (ГОСТ 26816-86) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,5-1,0

200-600

Т-10

Плити з арболіту (ГОСТ 19222-84) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,4-0,8

200-600

Т-11

Плити з піноскла

0,4-0,8

125-150

Т-12

Плити із ніздрюватих бетонів теплоізоляційні (ТУ 234 УССР 386-91) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

0,6-1,2

300-600

Т-13

Плити теплоізоляційні з легких бетонів (ДСТУ Б В.2.7-18-95)та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги

1,0

600

Т-14

Легкі теплоізоляційні бетони монолітної укладки (ДСТУ Б В.2.7-18-95)

0,5

600

Т-15

Гравій керамзитовий (ДСТБ В.2.7-17-95)

-

200-400

Том 1, розділ 2, підрозділ "Проектування паро- і теплоізоляції". Примітки до таблиці 2 викласти пунктами 2.5 а, 2.5 б, 2.5 в, 2.5 г:

"2.5а При виборі типу теплоізоляції слід керуватися даними про пожежонебезпечні властивості утеплювачів, наведених у технічних умовах на ці матеріали. Використання утеплювачів без протоколів випробувань їх на горючість та межу розповсюдження вогню не допускається.

Застосування утеплювачів без висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи не допускається.

2.5б Міцність на стиск матеріалу теплоізоляцій типу Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 і Т-6 визначається при 10 %- ій деформації.

2.5в Плити утеплювача в матеріалі теплоізоляції типу Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 і Т-7 для виключення ушкоджень і зволоження рекомендується заздалегідь обклеювати руберойдом;

обов'язкового попереднього обклеювання руберойдом потребують плити утеплювача типу Т-2 (із пінополістиролу) у випадку безпосереднього наклеювання по них покрівельного шару на гарячих мастиках або мастиках, які містять в своєму складі розчинники.

2.5г Безпосереднє укладання покрівельних килимів на поверхню плитних утеплювачів (Т-3, Т-5, Т-б, Т-8) міцністю на стиск меншою 0,1 МПа з привантажувальною засипкою не допускається; приклейку покрівельного килима до утеплювача в цьому випадку слід застосовувати в комбінації з механічним закріпленням".

Том 1. Пункт 2.18 викласти в новій редакції:

"2.18 Проектування покрівельних килимів необхідно здійснювати в ув'язці з довговічністю (строком служби) будівель, похилом покриттів, видом і якістю покрівельних матеріалів, а також в залежності від основи, на яку вони вкладаються і захисних покриттів, які забезпечують надійність їх експлуатації.

З урахуванням цих вимог необхідний конструктивний склад (типи покрівель) в прив'язці до видів покрівель слід призначати згідно з даними таблиці 4 з використанням матеріалів, приведених в примітці 1 до цієї таблиці, та їх вітчизняних і зарубіжних аналогів. Аналоги повинні бути підтверджені відповідними стандартами, ТУ або сертифікатами".

Том 1, розділ 2. Підрозділ "Проектування покрівельних килимів" доповнити пунктами 2.18а, 2.186, 2.18.в, 2.18.г, 2.18д:

"2.18а Одношарові покрівельні килими допускається влаштовувати: із руберойдів (на похилах 2,5% і більше) з розривною силою при розтягуванні не менше 600Н, товщиною бітумно-полімерної покривної маси не менше 4 мм, теплостійкістю не нижче 120 С і гнучкістю на закругленні радіусом 15 мм не вище мінус 20 С; із плівкових полімерних матеріалів (на похилах 0-15%). При цьому:

а) на будівлях зі строком служби 50 і більше років застосовувати:

- руберойди, армовані тканим поліестером і комбінованою сердцевиною із тканого поліестера і скловолокна, і покривною масою із дистильованого бітуму, модифікованого поліолефіном або стирол-бутадієн-стирольним каучуком;

- плівкові матеріали із вулканізованої гуми з розривною силою при розтягуванні не менше 50 Н/мм (на товщину в 1 мм*)) і подовженням при розриві не менше 500%;

б) на будівлях зі строком служби 30<50 років застосовувати:

- руберойди, армовані як тканим, так і нетканим поліестером і покривною масою із дистильованого бітуму, модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом;

- плівкові матеріали із вулканізованої гуми з розривною силою при розтягуванні не менше 30 Н/мм (на товщину в 1 мм) і подовженням при розриві не менше 300%;

*) при випробуванні згідно ДСТУ Б В.2.7-83-99

Таблиця 4 - Типи покрівель суміщених дахів

Види покрівель

Рулонні

Похил покрівель

0<2.5%

2.5<7.5%

7.5<15%

15<25%

Типи покрівель

К-Р1

К-Р2

К-Р3

К-Р4

К-Р5

Захисні

шари

2 шар

А

А

В

В

С

С

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 шар

П2

П2

Е

Е

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Покрівельний килим

3-й

шар

рулонний

11

11

11

2

5

3

5

7

8

мастиковий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-й

шар

рулонний

112

11

112

11

111

11

1

21

12

13

2

31

13

51

51

14

15

15

3

5

6

мастиковий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-й

шар

рулонний

112

11

111

12

111

12

11

11

121

12

13

21

11

121

13

131

141

14

15

15

11

3

12

51

61

14

14

мастиковий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Розділяючі

(підстиля-

ючі) шари

3 шар

П2

П2

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

П1

Г

Г

Г

Г

Г

Г

2 шар

П3

П3

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

г

г

Г

Г

Г

Г

-

-

-

-

-

-

1 шар

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Основа під покрівлю

01-03

01

01-04

01-03

Підстиляючий (клеючий) шар

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Основа під покрівлю

05

05 (мк)

Розділяючий шар

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основа під покрівлю

05 (мк)