Напруга, %

Рисунок 1 - Класифікація 1 вихідних динамічних робочих характеристик

Номінальна

величина

-30%

-60

-80

-100

Час, мс 1000

Рисунок 2 - Класифікація 2 вихідних динамічних робочих характеристик

АБЖ, що відповідає рисункам 1 і 2, підходить для більшості типів навантаження.

Примітка. Відхилення від граничних напруг для ступенів навантаження відповідно до рисунка 1 і 2 допустиме, якщо допустиме відхилення навантаження дозволено та погоджено з покупцем.

Якщо межі вихідної динамічної характеристики перевищено, а навантажувальна характеристика відповідає їм, то максимально рекомендовані відхилення показано на рисунку 3.

Напруга, %

Рисунок 3 - Класифікація 3 вихідних динамічних робочих характеристик

Примітка. Рисунок 3 підходить тільки для навантажень, що витримують широкий діапазон допустимих відхилень напруги та період нульової напруги тривалістю до 10 мс (наприклад, імпульсні джерела електроживлення).

 1. Вихідна характеристика та синусоїдна вихідна напруга

Сигнал вихідної напруги синусоїдний як у нормальному режимі, так і в режимі роботи на накопиченій енергії, із коефіцієнтом нелінійних спотворень D і окремими гармоніками, що перебувають у межах, зазначених у таблиці 2 (5.2.1).

Граничні значення напруги за динамічних умов (див. 6.3.6 - 6.3.8) не повинні перевищувати межі зміни для низької напруги та перенапруги в перехідному процесі, як зазначено на рисунках 1, 2 чи 3.

Як виняток, за еталонного нелінійного навантаження виробник повинен зазначити будь-які обмеження у вихідних характеристиках, щоб залишатися в межах, зазначених у таблиці 2 (5.2.1).

 1. Вихідні характеристики та несинусоїдна вихідна напруга

Якщо параметри сигналу вихідної напруги перевищують граничні значення, зазначені в таблиці 2 (5.3.1) у будь-якому робочому режимі, а устаткування навантаження допускає такі сигнали вихідної напруги, застосовують такі обмеження:

а)час наростання напруги du/dt вимірюють між значеннями 0,1Up і 0,9U p (див. рисунок 4); в) пікова напруга U p

dt

T

t

Up ,

о.е.

1,0

0,9

0,1

0

-1,0

Рисунок 4 - Приклад сигналу несинусоїдальної вихідної напруги

За номінальної активної вихідної потужності мінімальними вимогам є:

 1. d/dt < 10 В/мкс
 2. Up max = номінальна вихідна напруга х V2.

Up повинно досягати максимального значення за подвійної номінальної вихідної напруги.

Примітка. Дані виробника устаткування навантаження за такого типу сигналу вихідної напруги слід застосовувати для роботи тривалістю понад 15 хв.

 1. Номінальні вихідні величини та характеристики

Виробник чи постачальник у всіх режимах роботи повинен визначити такі номінальні величини й характеристики (якщо їх застосовують):

а)номінальна вихідна напруга;

 1. допустимі відхилення вихідної напруги;
 2. кількість фаз;
 3. номінальний вихідний струм для визначеного коефіцієнта потужності навантаження чи для діапазону коефіцієнта потужності за лінійного навантаження;
 4. номінальний вихідний струм за визначеного коефіцієнту потужності чи навантаження для діапазону коефіцієнта потужності за нелінійного навантаження;
 5. номінальна частота й область її допустимих значень;
 6. максимальний відносний уміст гармонік вихідної напруги за номінального лінійного та нелінійного навантаження;
 7. максимальний діапазон синхронізованих частот і максимальна фазова похибка для синхронізації інвертора АБЖ з обвідним колом чи обвідними колами;
 8. номінальна частота інвертора АБЖ чи діапазон частот, не синхронізованих з обвідним колом;

j) швидкість зміни частоти під час синхронізації;

k) допустимий небаланс навантаження (тільки для багатофазних установок);

і)співвідношення між несиметрією навантаження та напруги;

m) допустимий кут зрушення фаз між напругами фаза-фаза та фаза - нейтраль (тільки для багатофазних установок);

n) допустимий діапазон коефіцієнта потужності навантаження;

o)зміна вихідної напруги протягом перехідного процесу (середньоквадратичне значення, інтеграл за часом) і час відновлення для східчастої зміни струму навантаження за лінійного та нелінійного навантажень (див. додаток Е);

p) коефіцієнт корисної дії АБЖ за номінального навантаження;

q) здатність усунення неполадок на виході АБЖ: номінальна здатність усунення пошкодження повинна бути забезпечена пристроєм максимального захисту навантаження, із яким АБЖ може координувати роботу у випадку аварійних ситуацій, поки підтримується безперебійне електропостачання;

r) перевантажувальна здатність : перевантаження визначається відношенням струму перевантаження до номінального вихідного струму, що може подаватися до АБЖ протягом визначеного часу без перевищення встановлених обмежень при запропонованих умовах роботи. Перевантажувальна здатність дійсна після усталеної роботи, коли номінальне навантаження приводиться до теплової рівноваги. Слід визначити коефіцієнт потужності навантаження.

Примітка. Ці цифри дійсні за напруги акумуляторної батареї, що змінюється, якщо не зазначено інших умов.

s) визначення обмеження струму: якщо в АБЖ є обмеження струму кола, то повинна бути представлена залежність напруги від струму.

 1. Одиночний АБЖ і паралельний АБЖ з обвідним колом

Номінальні характеристики повинні відповідати 5.3.2 і на додаток для перемикального пристрою має бути представлене таке:

а)номінальна характеристика напруги перемикального пристрою;

 1. номінальна характеристика неперервного струму;
 2. коефіцієнт потужності навантаження;
 3. номінальна характеристика часу переривання;
 4. загальний час переходу системи та час переривання, (якщо вони є);
 5. вихідна здатність усунення пошкодження АБЖ на обвідному колі (див. 5.3.2q);
 6. зміна вихідної напруги протягом перехідного процесу та час відновлення переходу номінального навантаження як для лінійного так і нелінійного навантажень.
  1. Вимоги до робочих характеристик, які визначає покупець

Покупець повинен визначити вимоги до таких робочих характеристик, якщо вони відрізняються від 5.3.2 і 5.3.3.

 1. східчасте максимальне навантаження та діаграма навантаження в часі;
 2. навантаження, незбалансоване між фазами відповідно до 5.3.2k;
 3. навантаження, що особливо спричинюють струми гармонік;
 4. навантаження, що зумовлюють протікання постійного струму, наприклад, напівхвиля;
 5. необхідні умови заземлення вихідної нейтралі;
 6. характеристики захисних пристроїв, із якими має бути погоджено вихідну потужність АБЖ;
 7. тип навантаження чи навантажень для підключення (лінійне чи нелінійне) та її окремі номінальні характеристики;
 8. відносний уміст гармонік на виході.
 9. Спеціальні вимоги до робочих характеристик

Спеціальні вимоги до робочих характеристик, наведених нижче, повинен визначити покупець:

 1. стабілізація вихідної напруги та допустимий кут фази (для трифазних АБЖ);
 2. стабільність частоти;
 3. синхронізація та швидкість зміни частоти під час синхронізації;
 4. коефіцієнт корисної дії;
 5. розподіл навантаження;
 6. можливість майбутнього розширення;
 7. ступінь резервування;
 8. захист від перенапруги на виході.
  1. Характеристики проміжного кола постійного струму АБЖ та/чи кола акумуляторної ба

тареї

Виробник чи постачальник повинен визначити такі номінальні величини та характеристики, (якщо вони застосовні):

 1. номінальна напруга постійного струму;
 2. номінальний постійний струм;
 3. параметри ізоляції кола постійного струму від входу та/чи виходу;
 4. умови заземлення кола постійного струму;
 5. тип акумуляторних батарей (для вбудованих);
 6. кількість акумуляторних батарей та їхня характеристика номінальної ємності (для вбудованих);
 7. час роботи на накопиченій енергії (тільки для вбудованих акумуляторних батарей);
 8. час відновлення енергії (тільки для вбудованих акумуляторних батарей);
 9. номінальна напруга постійного струму для заряджання акумуляторної батареї й область її допустимих значень;

j) граничне значення зарядного струму чи його діапазон; k) імпульсний струм чи напруга акумуляторної батареї;

і)низька напруга та/чи перенапруга зарядних захисних рівнів акумуляторної батареї; m) режим зарядження акумуляторної батареї, тобто стала напруга, постійний струм, здатність підвищення чи вирівнювання, заряджання з двома станами;

n) номінальні характеристики захисного пристрою акумуляторної батареї, його тип і кількість;

 1. вимоги до захисту акумуляторної батареї (дистанційна акумуляторна батарея);

р) рекомендації щодо зниження падіння напруги в кабелі до акумуляторної батареї (дистанційна акумуляторна батарея).

 1. Комутаційні пристрої АБЖ, номінальні значення та робочі характеристики
  1. Загальні положення

Для комутаційних пристроїв АБЖ, що не є складниками АБЖ, таких як перемикальні пристрої та з’єднувальні перемикачі, виробник чи покупець повинні визначити такі величини та характеристики:

а)нормальні робочі умови; в) неперервний режим.

Номінальні значення характеристик комутаційних пристроїв, що є складниками АБЖ, повинні відповідати вимогам до АБЖ і їх не зазначають окремо.

 1. Комутаційні пристрої АБЖ

Слід визначити такі номінальні величини (якщо вони підходять):

 1. напруга та область її допустимих значень;
 2. кількість полюсів/кількість фаз;
 3. неперервність струму;
 4. вмикальна здатність, за короткого замикання;
 5. розмикальна здатність, за короткого замикання;
 6. перевантажувальна здатність по струму (див. 5.3.2r);
 7. час включення;
 8. час відключення;
 9. пікова періодична напруга мережі у вимкненому стані;

j) пікова неперіодична напруга мережі у вимкненому стані;

k) струм витікання;

і)максимально допустима швидкість збільшення напруги у вимкненому стані; m) втрати за номінального навантаження (якщо їх не включено в сумарні втрати АБЖ); n) ізолювальна здатність;

o)обмеження коефіцієнта потужності навантаження; р) частота й область її допустимих значень; q) швидкість наростання струму під час замикання.

Примітка. Для АБЖ із комутаційними пристроями номінальні величини та характеристики має бути визначено для кожного комплекту вхідних клем. Додатково має бути зазначено максимальний час передавання для обох напрямків.

 1. Резервовані та паралельні системи АБЖ (див. додаток А)
  1. АБЖ із виділеним резервом
   1. АБЖ без обвідного кола

Слід зазначити таке:

 1. загальна кількість модулів АБЖ, а також кількість паралельних модулів АБЄ (якщо є);
 2. номінальні й експлуатаційні характеристики АБЖ відповідно до 5.2, 5.3 і 5.4;
 3. утрати в комутаційних пристроях АБЖ має бути включено в загальний ККД;
 4. номінальні характеристики комутаційних пристроїв АБЖ згідно 5.3.3 (обвідне коло).
  1. АБЖ з обвідним колом

Для АБЖ з обвідним колом повинні бути наведено ті ж позиції, що й у 5.6.1.1, а також номінальні характеристики обвідного кола, як зазначено в 5.3.3.

 1. АБЖ із паралельним резервом
  1. АБЖ без обвідного кола

Слід зазначити таке:

 1. загальна кількість паралельних модулів АБЖ;
 2. кількість паралельних модулів АБЖ, необхідних для максимально неперервного електропостачання визначеного навантаження;
 3. технічні характеристики перемикачів АБЖ і переходу відповідно до 5.3.3 для підключення та відключення модулів АБЖ;
 4. максимально допустиме неперервне навантаження під час роботи всіх модулів АБЖ відповідно до 5.2, 5.3 і 5.4;
 5. максимально допустиме неперервне навантаження з мінімальною кількістю модулів АБЖ, необхідних для роботи згідно з 5.2, 5.3 і 5,4.
  1. АБЖ з обвідним колом

Для АБЖ з обвідним колом - те ж, що й у 5.6.1.2, а також номінальні та робочі характеристики обвідного кола згідно з В.2.

 1. Електромагнітна сумісність

Див. IEC 62040-2.

 1. Сигнальні кола

Виробник повинен забезпечити та підібрати відповідні інструкції для використання й установлення всіх сигнальних кіл, призначених для підключення устаткування інформаційних технологій, наприклад, комп'ютерів, локальної обчислювальної мережі тощо, чи телекомунікаційних кіл тощо. їхні сигнали повинні відповідати вимогам до БННН згідно з IEC 60950 і, (де застосовно), національним правилам щодо телекомунікаційних мереж, якщо їх спроектовано для підключення до таких мереж.

6 ЕЛЕКТРИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ АБЖ 6.1 Загальні положення

Системи гарантованого електропостачання, на які поширюються вимоги цього стандарту, містять у собі ряд малих АБЖ, починаючи від невеликих портативних із вбудованими акумуляторними батареями, до великих багатомодульних, що поставляються як комплектні АБЖ чи функціональні пристрої АБЖ для остаточного складання та монтажу на місці встановлення. Цей стандарт розроблено, враховуючи безліч варіантів установлення АБЖ під час випробування.

Менше устаткування, яке, зазвичай, поставляють як комплектний АБЖ, перед відправленням має бути випробувано відповідно до цього стандарту.

Випробування більшого устаткування може бути обмежено випробуваннями під час виробництва окремих функціональних пристроїв АБЖ, що можуть поставлятися окремо.

Інші операції, такі як випробування великого комплектного АБЖ чи випробування на місці встановлення, виконують, якщо це зазначено, окремо.

 1. Типові випробування

Випробування слід провадити для перевірки відповідності конструкції продукції вимогам до робочих характеристик, визначеним у цьому стандарті та/чи тим, які окремо визначено виробником чи покупцем у разі спеціальних застосувань.