09/36-331- ЕЛ.ТБ. Інструкція з безпечного виконання робіт в електроустановках понад 1 кВ під наведеною напругою з урахуванням аварійного режиму (2-га редакція)


Під час роботи необхідно постійно контролювати надійність і щільність контактів під час установки перемичок та захисних заземлень. Механізми повинні мати інвентарні заземлення, на робочих площадках слід позначати місця для приєднання перемичок, які повинні бути ретельно очищені від фарби, іржі та забруднення.

5..3. Вимоги безпеки по закінченню робіт

5.3.1. Розбирати схему слід у зворотній послідовності, а саме:

-від'єднати від проводу ходовий кінець монтажного канату та пристосування і спустити вниз за допомогою нескінченного канату; зняти з проводу захисне заземлення,

-виконати демонтаж такелажної схеми і пристосувань на рівні землі і помістити у призначену для них тару;

-оформити закінчення робіт.

5.3.2. По закінченню робіт на лінійному обладнанні станцій (підстанцій) зняття заземлень з проводів спусків з боку ПЛ слід виконувати при включених заземлюючих ножах у бік лінії

 

.

Схема підготовки рабочого місця при роботах на ШІ під наведеною напругою

І -переносне заземлення; 2 -заземлюючі про-відники; 3 -перемичка; 4 -контур заземлення опори.


6.ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАХИСТУ ВІД ВИНЕСЕНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

При певних умовах на проводах і тросах відключених ПЛ мережі із заземленою нейтраллю можлива поява небезпечних для життя потенціалів при заземленні їх в РУ станцій (підстанцій) і на місці робіт. Це відбувається внаслідок виносу потенціалу із заземлюючих пристроїв підстанцій на робоче місце при виникненні аварійного режиму - під час включення короткозамикача на підстанціях зі схемою "короткозамикач-відокремлювач", внаслідок короткого замикання через ушкодження підстанційного обладнання, або при замиканні на землю на інших ПЛ, що відходять від підстанції, тощо

Для захисту від ураження, викликаного виносом потенціалу на місце робіт в аварійному режимі, слід вживати таких додаткових заходів безпеки (Див. Додаток 1).

6.1. Під час робіт на ПЛ, що відходять від ПС 110 кВ зі схемою "короткозамикач-відокремлювач", заземлювати струмовідні частини в РУ на контур заземлюючих пристроїв цих підстанцій забороняється. Лінія має бути заземленою з усіх боків, звідки може бути подано напругу, із встановленням заземлень між робочим місцем і РУ підстанцій або секціонувальними апаратами, а також на місці робіт. При цьому заземлення слід встановлювати на опорах, що мають заземлюючі пристрої, а місце розположення заземлень на ПЛ вибирається довільно.

6.2. При виконанні робіт на ПЛ без заземлення струмовідних частин в РУ підстанцій відповідно до вимог п.6.1. - для запобігання помилковому або самочинному включенню комутаційних апаратів, якими може бути подана напруга до місця робіт, додатково до передбачених Правилами заходів безпеки на лінійному роз'єднувачі слід вмикати заземлюючі ножі у бік відокремлювача.

6.3. При роботах на ПЛ (КЛ), що відходять від ПС 35 кВ зі схемою "короткозамикач-відокремлювач", або від ПС 35-110 кВ з ізольованою нейтраллю з вимикачем на стороні високої напруги додаткові заходи безпеки по захисту від виносу потенціалу в аварійному режимі не вимагаються.

6 4. Роботи на ПЛ (КЛ), що відходять від станцій (підстанцій) із заземленою нейтраллю і вимикачем на стороні високої напруги, слід виконувати з відключенням і заземленням струмовідних частин в РУ і на місці робіт відповідно до вимог Правил. Для захисту від винесеного потенціалу в аварійному режимі на місці робіт повинні бути вирівняні потенціали всіх елементів такелажної схеми, а також виконані інші вимоги безпеки, які застосовуються при роботах в електроустановках, що знаходяться під наведеною напругою (розд.5).

6.5. Щоб запобігти виносу потенціалу при роботах на ПЛ рекомендується розземлювати на час робіт нейтралі трансформаторів на межуючих з місцем робіт ПС

110 кВ із заземленою нейтраллю. При цьому зміна режиму не повинна приводити до виділення ділянки мережі з ізольованою нейтраллю, а співвідношення опорів нульової та прямої послідовностей не повинне перевищувати 3 (тобто Хо/хі<3).

6.6. Роботи на відключеному лінійному роз'єднувачі мережі із заземленою нейтраллю повинні виконуватись при увімкнутих заземлюючих ножах з обох сторін із установкою додаткових заземлень на проводи спусків з боку ПЛ відповідно до вимог Правил. При роботах на підстанційному обладнанні, що знаходиться за лінійним роз'єднувачем, додаткові заходи безпеки по захисту від винесеного потенціалу в аварійному режимі не вимагаються. Дозволяється одночасне виконання робіт на лінійних роз'єднувачах станцій (підстанцій), що обмежують ПЛ, а також на відгалуженнях. Суміщення робіт на лінійних роз'єднувачах з роботами на лінії не рекомендується.

6.7. У зв'язку з відсутністю в Київських кабельних мережах електроустановок, що знаходяться в зоні сильної дії наведеної напруги, засоби захисту від виносу потенціалу при виконанні робіт на таких ПЛ і лінійному обладнанні станцій (підстанцій) у цій Інструкції не розглядаються.


7. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

7.1. Для перевірки готовності персоналу до роботи в аварійних ситуаціях при допуску бригади до роботи повинні бути відпрацьовані його дії у- разі виникнення аварій та ситуацій, які можуть привести до аварії і нещасних випадків, а також засоби надання першої допомоги потерпілому.

7.2. При виникненні аварійних ситуацій (відключення впливаючої ПЛ, виникнення режиму, який потребує зміни схеми мережі шляхом виконання переключень на впливаючих ПЛ, винос потенціалу на місце робіт тощо) по команді диспетчера роботи повинні бути призупинені, а бригада виведена із зони робіт. До початку робіт слід вивести з роботи пристрої АПВ на впливаючих ПЛ. Виконувати ручне включення впливаючої ПЛ після її відключення, а також інші аварійні переключення до виведення бригади з небезпечної зони забороняється.

7.3. Перерва у роботі, викликана аварійною ситуацією, повинна бути оформлена у наряді. Повторний допуск на підготовлене робоче місце здійснюється керівником робіт після отримання дозволу чергового диспетчера. При інструктажі бригади повинні бути пояснені причини, які викликали аварійну ситуацію, і вказані додаткові заходи, які треба виконати для безпечного виконання робіт.

Перед поновленням робіт необхідно переконатися чи надійно встановлені заземлення, перевірити наявність плакатів та огороджень, після чого слід допустити бригаду до роботи.

7.4. При наданні медичної допомоги потерпілим на місці робіт належить дотримуватися вимог Інструкції про надання першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного обладнання.


Додаток 1

 


Встановлення заземлень при виконанні робіт на ПЛ, що відходять від ПС 110 кВ із схемою "короткозамикач-відокремлювач":

1 - робоче місце (ділянка робіт);

2 - заземлення на місці робіт;

3 - заземлення між робочим місцем і РУ підстанції або секціонувальними апаратами;

4 - заземлюючі ножі;

5   - короткозамикач, відокремлювач.

 

 

 

Додаток 2

 

ПАМ'ЯТКА

керівникові робіт при роботах в електроустановках понад 1 кВ, що знаходяться у зоні слабкої дії наведеної напруги

І.Переконайся у відповідності умов виконання робіт згідно вимогам Правил. Виконання робіт при грозі або її наближенні, при швидкості вітру понад 10 м/с, а також в темний час доби або при зниженні видимості зверх допустимого забороняється.

2. Забезпеч виконання зазначених у наряді і технологічній карті заходів безпеки, а також повноту і якість інструктажу та допуску бригади до роботи. При інструктажі повідом членів бригади про очікувані для кожного робочого місця величини наведеної напруги у нормальному та аварійному режимах, а при відсутності таких даних - проведи необхідні виміри з оформленням протоколу.

3. Ви в е д и із зони проведення робіт осіб, що не приймають безпосередньої участі у роботах, і переконайся, що всі члени бригади, які виконують низові роботи, одягли діелектричні боти.

4. Вирівняй потенціали проводу, металевих монтажних канатів, машин і механізмів шляхом заземлення їх на спільний заземлювач. При цьому провід слід заземляти в останню чергу - після збирання такелажної схеми на рівні землі. До встановлення заземлення піднімати на опору ходовий кінець тягового канату заборо­няється. При роботах, пов'язаних із дотиком до проводу, для вирівнювання потенціалів його необхідно заздалегідь з'єднати з робочою площадкою телескопічної вишки за допомогою інвентарної перемички із застосуванням ізолюючої штанги.

5. З моменту заземлення проводу заземлювач, заземлюючі провідники, монтажні канати, машини і механізми слід вважати такими, що знаходяться під напругою, і торкатися до них із землі без застосування діелектричного взуття, а також входити в кабіну механізму і виходити з неї забороняється. Необхідно пам'ятати, що в нормальному режимі величина наведеної напруги на місці робіт може бути незначною, а в аварійному - напруга дотику і кроку, як правило, досягає 10-ти кВ і більше.

6. При монтажі (демонтажі) такелажної схеми та під час робіт слідкуй, щоб відстань до незаземлених струмовідних частин від людей, а також інструментів і пристосувань, що використовуються в роботі, була не меншою за встановлену Правилами.

7. Для захисту персоналу від напруги кроку в аварійному режимі наближатися до заземлювача на відстань меншу за 3 м без використання діелектричного взуття заборо­няється.

8. Не дозволяй виконання робіт на опущеному до землі проводі без застосування металевої площадки, з'єднаної з проводом для вирівнювання потенціалів, або діелектричного взуття.

9. Перед розрізанням проводу вирівняй його потенціали по обидві сторони від місця розриву за допомогою шунтуючої перемички або шляхом заземлення кінців проводу на спільний заземлювач.


ПАМ'ЯТАЙ! ТИ ВІДПОВІДАЄШ ЗА ВИКОНАННЯ ВКАЗАНИХ У НАРЯДІ І ТЕХНОЛОГІЧНІЙ КАРТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ І ЇХ ДОСТАТНІСТЬ, ЗА ПОВНОТУ І ЯКІСТЬ ІНСТРУКТАЖУ БРИГАДИ, А ТАКОЖ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ.