5.5 Відповідальна особа після прибуття до місця аварії зобов'язана: 5.5.1. Перевірити та продублювати повідомлення про аварію, довести

це до відома керівника підприємства.

5.5.2 У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування (евакуацій), використовуючи для цього наявні сили і засоби.

5.5.3 Вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не зв'язаних з ліквідацією аварії.

5.5.4 У разі необхідності виконати відключення електроенергії, комунікацій і вжити інших заходів, що сприяють ліквідації (локалізації) аварії.

5.5.5 Забезпечити дотримання правил охорони праці працівниками, які беруть участь у ліквідації аварії.

5.6 Всі працівники, зайняті на ремонтних роботах у бункерах сипких матеріалів, повинні вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння і надавати постраждалому долікарську медичну допомогу.

5.7. У разі травмування працівника або виявлення потерпілого необхідно усунути дію на організм небезпечних чинників, повідомити про нещасний випадок безпосереднього керівника, надати першу допомогу постраждалому або звернутися в медпункт. Зберегти обстановку на місці нещасного випадку, якщо вона не загрожує оточуючим.

Додаток 1 до п. 1.1 Інструкції з безпечного ведення робіт під час підготовки і проведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів

Довідковий

1 .Закон України «Про охорону праці»;

2. НАОП 1.2.00-1.01-97 «Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості» затвердженого 03.05.1987р.;

3. НАОП 1.2.10-1.11.-89 «Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії» затвердженого Держгіртехнаглядом СРСР та Мінчорметом СРСР від 10.04.1989р.;

4. НАОП 1.2.90-1.03-77 «Єдині правила безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин та огрудкуванні руд і концентратів» затвердженого Держгіртехнагляд СРСР від 09.08.1977р.;

5. НАОП 1.2.00-4.02-90 «Положення про застосування наряд -допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та організаціях Міністерства металургії СРСР» затвердженого

Держпроматомнаглядом СРСР та Мінметом СРСР від 23.05.1990р.;

6. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» затвердженого наказом №252 Мінпраці України від 05.06.2001р.;

7. ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» затвердженого наказом №257 Держнаглядохоронпраці України та зареєстровані Міністерством юстиції України №11/2451 від 13.01.1998р. (зміни затверджені наказом №26 Держнаглядохоронпраці України від 25.02.2000р. та зареєстровані Міністерством юстиції України №213/4434 від 06.04.2000р.);

8. ОРД 14-30.12-90 «Промислові об'єкти чорної металургії. Капітальні і поточні ремонти. Склад, зміст і правила оформлення ремонтних документів»;

9. НАОП 1.2.10-2.01-79. ОСТ 14.55-79 «Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування» затвердженого Мінчорметом СРСР від 1979р.;

10. ДНАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних і вибухонебезпечних об'єктах», затвердженого наказом №255 Мінпраці України від 06.06.2001р. та зареєстрованого Міністерством юстиції України №541/5732 від 23.06.2001р.