М.5 Зерновий склад крупного заповнювача для розрахунку складів заповнювачів, видаткових бункерів та техніко-економічних розрахунків.

Відсотки від маси

Найбільша величина зерен, мм

Вміст фракцій (мм) в крупному заповнювачі

5-10

10-20

20-40

40-80

10

100

-

-

-

20

35

65

-

-

40

25

25

50

-

80

15

20

25

40

М.6 Витрати заповнювачів на 1 м3 бетону для техніко-економічних розрахунків, а також розрахунку місткостей складів заповнювачів та бункерів БЗУ.

м3 /м3

Вид бетону та розчину

Витрата заповнювачів бетону

пісок

щебінь чи гравій

Бетон важкий:

- для усіх технологій, окрім касетної

0,45

0,90

- для касетної технології

0,60

0,75

Бетон легкий:

а) теплоізоляційний:

- великопористий

-

1,05

- дрібнозернистий

1,20

-

б) конструкційно-теплоізоляційний:

- на піску пористому

0,30

1,10

- на піску щільному

0,20

1,10

- на золі та золошлаковій суміші

0,15

1,10

- без піску (поризований)

-

1,20

в) конструкційний

0,55

0,80

Розчин

1,10

-

ДБН А.3.1-8-96 С.42

М.7 Для технологічних розрахунків приймають орієнтовну питому витрату води замішування залежно від виду заповнювача та характеру бетонної суміші.

л/м3

Показник легкоукладальності бетонної суміші

Витрата води замішування для найбільшої величини зерен заповнювача, мм

марка рухливості (осідання конуса, см)

марка жорсткості (жорсткість, с)

10

20

40

80

Гравій

Рб5 (21 та більше)

-

230

225

210

200

Рб4 (16-20)

-

225

220

205

195

Рб3(10-15)

-

215

205

190

180

Рб2 (5-9)

-

200

185

170

165

Рб1 (4 та менше)

-(1-4)

190

175

160

155

-

Ж1 (5-10)

175

160

145

140

-

Ж2 (11-20)

165

150

135

130

-

Ж3 (21-30)

160

145

130

125

-

Ж4 (31 та більше)

150

135

125

120

Щебінь

Рб5 (21 та більше)

-

240

235

220

210

Рб4 (16-20)

-

235

230

215

205

Рб3(10-15)

-

225

215

200

190

Рб2 (5-9)

-

210

200

185

180

Рб1 (4 та менше)

-(1-4)

200

190

175

170

-

Ж1 (5-10)

185

175

160

155

-

Ж2 (11-20)

175

165

150

150

-

Ж3 (21-30)

170

160

145

140

-

Ж4 (31 та більше)

160

150

135

130

Примітка 1. Дані наведені для бетонів з витратою цементу не більше 400 кг/м3 з використанням пісків середньої крупності.

Примітка 2. У випадку використання пуцоланових портландцементів витрата води збільшується на 15-20л.

Примітка 3. При використанні дрібного піску витрата води збільшується на 10л.

ДБН А.3.1-8-96 С.43

М.8 Витрата хімічних добавок на 1м3 бетонів різних видів та робоча концентрація їхніх розчинів для розрахунків місткості складу добавок та видаткових ємкостей.

Вид бетону

Вид добавки

Витрата (сухої речовини), %

від маси цементу

Концентрація робочого розчину, %

Важкий та легкий конструкційний

Пластифікуюча

0,15

5,0

Прискорююча тверднення

1,5

10,0

Повітровтягуюча

0,02

3,0

Суперпластифікатор

0,5

5,0

Легкий конструкційно-теплоізоляційний

Повітровтягуюча

0,2

3,0

М.9 Орієнтовна витрата матеріалів для різних видів опорядження виробів

Вид опорядження

Опоряджувальний матеріал

Витрата на

1 м поверхні

1 Рельєфна з декоративних бетонів на білому або кольоровому цементах

Цемент білий або кольоровий, кг

10

Щебінь фракцій 5-10 мм, 10-20 мм, кг

23

Пісок, кг

18

2 Оголення декоративного заповнювача

Цемент білий, кг

10

Щебінь декоративний, кг

45

Уповільнювач тверднення, кг

0,5

3 Декоративна крихта на клеючій основі

Клей,кг

0,08

Крафтпапір, м2

1,2

Крихта скляна або кам'яна, кг

4,0

Клеюча основа, кг

0,6

4 Керамічна плитка полив'яна чи неполив'яна різних

розмірів

в т.ч.плитка типу "брекчія”

Плитка в килимах або штучна, м2

Те саме, м2

1,2

0,8

5 Фарбування поверхні

Фарба кремнійорганічна, кг

0,5

Фарба водоемульсійна чи інша, кг

0,6

6 Набризкування полімерцементними речовинами

Цемент, кг

4,0

Пісок, кг

6,0

Полімерна добавка, кг

0,8

7 Присипання шаром дробленого щебеню

Щебінь фракцій 10-20 мм, кг

16,0

Те саме, 20-40 мм, кг

45,0

8 Поливання панелей кольоровими поливами

Полива суха, кг

1,0

Пігмент, кг

0,1-0,2

9 Теразитова фактура

Щебінь, кг

30,0

10 Природний камінь

Плити з природного каменю, м2

1,4

ДБН А.3.1-8-96 С.44

M.10 Для розрахунків складів, матеріалів та видаткових бункерів допускається приймати розрахункові значення насипної густини матеріалів

кг/м3

Найменування матеріалу

Розрахункова насипна густина

Щебінь гранітний

1500

Щебінь вапняковий

1300

Гравій

1600

Пісок кварцевий з вологістю 5 %

1500

Пісок перлітовий спучений

300

Щебінь перлітовий

500

Гравій керамзитовий для бетонів:

- конструкційно-теплоізоляційних

600

- конструкційних

800

Гравій шунгізитовий

600

Щебінь туфовий

700

Пісок керамзитовий і шунгізитовий

800

Щебінь з шлакової та літоїдної пемзи

1000

Щебінь та пісок аглопоритові

1000

Пісок з шлакової пемзи

1200

Зола ТЕС:

- відвальна з вологістю 20 %

1000

- суха

800

Цемент:

- у розпушеному свіжонасипаному стані (для розрахунку місткості складу)

1000

- злежаний (для розрахунку ємкості на міцність)

1750

ДБН А.3.1-8-96 С.45

ДОДАТОК Н

(довідковий)

Трудові та енергетичні витрати

H.1 Показники трудомісткості та виробітку продукції

Річна виробнича потужність підприємства

Виробіток одного робітника, м3 на рік

Трудомісткість

люд-год/м2

люд-год/м3

Заводи великопанельного домобудування, тис.м2 загальної площі:

115

140

10

13

160

180

8

10

180

180

8

10

200

180

8

10

335

200

7

9

Заводи промислового будівництва, тис.м3:

50

200

-

9

70

200

-

9

100

225

-

8

150

250

-

7

200

300

-

6