Висоту поверху трюму до низу виступних конструкцій слід приймати не менше 1,9 м.

При влаштуванні барабанного круга, підйомно-опускних площадок та іншого сценічного обладнання кількість поверхів трюму визначається в проекті. В інших випадках трюм слід проектувати одноповерховим, як у випадку застосування накладного планшетного обладнання, вріз- ного поворотного круга, круга з кільцем (кільцями), так і за відсутності подібного обладнання.

Вид

естради

або

сцени

Основні параметри, м, не менше

сцени, естради

будівельного

порталу

(ігрового

порталу)

аван

сцени

ар'єрсцени

кармана

ширина

глибина

висота

1)

ширина

1)

висота

глибина2)

ширина

глибина3

исота

3)

ширина

глибина3

висота

ЕСТРАДА

Е-1

9

6

5,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Е-2

12

7,5

6

8,5

5

1,5

-

-

-

-

-

-

Е-3

15

9

7,5

10,5

5,5

1,5

-

-

-

-

-

-

Е-4

18

12

9

12

6,5

1,5

-

-

-

-

-

-

Е-5

21

12

9

14

7,5

1,5

-

-

-

-

-

-

Е-6

24

15

11

16

9

1,5

-

-

-

-

-

-

СЦЕНА

С-1

12

7,5

10,5

8,5 (6)

5 (4,5)

1,5

-

-

-

-

-

-

С-2

15

7,5

11,5

10,5(6)

5,5 (4,5)

1,5

-

-

-

-

-

-

С-3

18

9

12,5

13(6)

6,5 (4,5)

1,5

-

-

-

-

-

-

С-4

18

12

18

8(7)

5,5 (5)

1,8

12

3

8,5

6

12

6,5

С-5

21

12

16

14(8)

7,5 (5,5)

1,5

-

-

-

-

-

-

С-6

21

15

20

10(8)

6,5 (5,5)

1,8

15

6

11

7,5

12

7,5

С-7

24

18

22

12(10)

7,5 (6,5)

1,8

18

6

12

9

15 .

8,5

С-8

27

21

24

14(12)

8,5 (7,5)

1,8

21

9

13,5

12

18

9,5

С-9

30

21

26

16(14)

9,5 (8,5)

1,8

24

6

15

12

21

10,5

Ширину будівельного порталу для сцен С-4, С-6 — С-9 допускається збільшувати на 1-5 м, висоту будівельного порталу - на 0,5-2,5 м, визначаючи проміжні величини допусків у прямій залежності від розмірів сцени.

 1. При збільшенні глибини авансцени допускається відповідно зменшити глибину сцени, але не більше ніж на 0,25 вказаної величини.
 2. При влаштуванні відкатного круга глибина ар'єрсцени та розміри карманів визначаються в проекті. Примітка 1. Розміри (у плані) естрад, сцен, ар'єрсцен і карманів вказані в осях будівельних конструкцій, авансцени - від внутрішнього краю прорізу оркестрової ями або передньої кромки авансцени до червоної лінії сцени (естради).

Примітка 2. Висоту естрад слід приймати від рівня планшета до стелі (технологічного обладнання). Примітка 3. Висоту сцен слід приймати від рівня планшета до верху колосникового настилу, висоту карманів -від підлоги до підлоги розташованого вище поверху, висоту ар'єрсцени - від рівня планшета до низу перекриття. Вказана висота ар'єрсцени приймається за наявності над нею колосникового настилу.

3.20 Оркестрову яму слід проектувати для сцен С-4, С-6 — С-9, для сцен С-1 — С-3, С-5 і естрад - за завданням на проектування. При цьому слід передбачати можливість перекриття прорізу оркестрової ями, допускається трансформація бар'єра, що її огороджує, і підлоги.

 1. Авансцена проектується опуклою в зал, прямолінійною або такою, що обгинає передню частину зони місць для глядачів. З авансцени слід передбачати не менше двох східців-сходів або пандусів, що ведуть до проходів залу. Нависанння авансцени над оркестровою ямою складає 1/3 її ширини для музично-драматичних і 1/4 - для театрів музичної комедії, опери та балету.
 2. Для обслуговування робочих галерей і верхньої частини сцен С-4, С-6 — С-9 повинні бути передбачені дві колосникові сходові клітки від рівня підлоги трюму до рівня колосникового настилу (за місткості залу менше 800 місць допускається влаштування таких кліток від рівня підлоги нижньої робочої галереї). Для сцен С-1 — С-3, С-5 допускається передбачати відкриті внутрішні сходи від рівня підлоги нижньої галереї або планшета сцени з обладнанням проходів на загальні сходи.

Приміщення технологічного забезпечення сцени (естради)

 1. Приміщення технологічного забезпечення слід розміщувати:
 • освітлювальні бічні ложі - біля бічних стін залу;
 • приміщення виносного софіта - над залом для глядачів;
 • світлопроекційну, світлоапаратну - за задньою стіною залу для глядачів;
 • приміщення для фронтального виносного освітлення (фронтальну освітлювальну ложу), зву- коапаратну, кабіни дикторів і перекладачів, ложу звукооператора - за задньою стіною залу для глядачів або біля цієї стіни з боку залу;
 • рирпроекційну - за задньою стіною сцени або ар'єрсцени;
 • тиристорну - поблизу сцени.
 1. Освітлювальні бічні ложі слід розміщувати в зоні, обмеженій кутами (у плані) 55° та 65° до поздовжньої осі залу, з вершиною, розташованою на передній межі авансцени. Ширину прорізу освітлювальної ложі слід приймати не менше 1,8 м.
 2. Кількість освітлювальних бічних лож із кожного боку залу для глядачів слід приймати:
 • для сцен С-6 — С-9 за місткості залу для глядачів 800 і більше місць - не менше двох;
 • для сцен С-4 і С-6 за місткості залу менше 800 місць - одна;
 • для сцен С-.2 — С-5 за місткості залу 600 і більше місць - одна.

Для сцен С-1 — С-3 за місткості залу менше 600 місць, а також для естрад за будь-якої місткості залу допускається передбачати розміщення освітлювальної апаратури на бічних стінах залу для глядачів.

 1. Відстань від рівня підлоги нижньої освітлювальної ложі до рівня планшета сцени (естради) слід приймати не менше 2,5 м.

Відстань між рівнями підлог лож, розташованих одна над одною, слід приймати не менше 2,5 м. Глибина лож повинна бути не менше 2 м.

 1. Приміщення виносного софіта заввишки та завширшки не менше 2 м слід розташовувати над залом для глядачів таким чином, щоб оптичні осі освітлювальних приладів розміщувалися в зоні, що обмежена променями до горизонтальної площини: від 50° до 60° з вершиною на відстані 1 м від передньої межі авансцени (бар'єра оркестрової ями) в бік сцени; від 9° до 15-20° з вершиною на рівні верху ігрового порталу, яка відступає на 1 м від червоної лінії вглиб сцени.

Для сцен С-1 — С-3 за місткості залу для глядачів 500 і менше місць допускається передбачати підйомно-опускний софіт. При висоті залу для глядачів зі сценами С-1 — С-3 і естрадами 5,5 м і менше допускається стаціонарне кріплення освітлювальної апаратури до стелі.

 1. Фронтальну освітлювальну ложу слід розташовувати таким чином, щоб вісь приміщення знаходилася в межах ширини ігрового порталу. У разі неможливості розташування приміщення у вказаних межах слід передбачати два приміщення розміром по фронту не менше 4 м кожне.

Рівень підлоги фронтальної освітлювальної ложі слід влаштовувати не нижче верху ігрового порталу.

 1. Світлопроекційну слід розташовувати в зоні таким чином, щоб кут відхилення оптичної осі проектора від нормалі в геометричному центрі будівельного порталу по червоній лінії сцени не перевищував:
 • у горизонтальнійплощині9°
 • у вертикальній площині при проекції:

зверху вниз9°

знизу наверх3°

 1. Довжину приміщення світлопроекційної слід приймати, м, не менше, для сцен:
 • С-8 і С-95
 • С-5 — С-74
 • С-1 — С-4, а також естрад Е-4 і Е-63

Рівень підлоги світлопроекційної повинен бути вище рівня підлоги частини залу для глядачів, яка прилягає до неї, не менше ніж на 0,9 м.

 1. Рівень підлоги рирпроекційної слід передбачати на позначці від рівня підлоги ар'єрсцени, що дорівнює половині висоти будівельного порталу.
 2. Світлоапаратну слід влаштовувати в межах проекції будівельного порталу на задню стіну залу.

Довжину приміщення світлоапаратної слід приймати, м, не менше для сцен:

 • С-8 і С-95
 • С-3 і С-7, а також естрад Е-5і Е-64

Рівень підлоги світлоапаратної повинен бути вище рівня підлоги частини залу для глядачів, яка

прилягає до неї, не менше ніж на 0,9 м.

 1. Рівень підлоги тиристорної слід передбачати не нижче рівня підлоги першої робочої галереї.
 2. Звукоапаратну, кабіну диктора (мовну) і перекладачів, а також ложу звукооператора (звукорежисера) слід розміщувати із забезпеченням прямої видимості сцени (естради).

Приміщення звукоапаратної допускається передбачати без забезпечення прямої видимості сцени (естради) у випадку, коли видимість забезпечується з ложі звукооператора.

 1. У трансляційному пункті апаратну звукорежисера та кабіну диктора (мовну) слід розташовувати суміжно.

Телевізійний напівстаціонар (ТНС) слід розміщувати в цокольному або першому поверсі з виходом назовні. Слід передбачати можливість під'їзду до нього пересувної телевізійної станції та майданчик для стоянки не менше п'яти автомашин. ТНС слід проектувати із двох приміщень апаратних площею не менше 8 м2 кожне.

Приміщення технологічного забезпечення кінопоказу

 1. Склад та загальну площу приміщень кінопроекційної групи слід приймати згідно з таблицею 2. Площа окремих приміщень групи визначається завданням на проектування або проектом відповідно до прийнятого технологічного обладнання.
 2. Планування та розміри приміщення кінопроекційної наведені у додатку Л. При позначці підлоги кінопроекційної вище 3 м відносно рівня планувальної позначки тротуару слід передбачати підйомник.

Для розташування гучномовців за екраном слід передбачати площадки, а для обслуговування дороги завіси - галереї відповідно до завдання на проектування.

 1. Проектування технологічних приміщень для відеосистем у будинках культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів рекомендується здійснювати згідно з НАПБ В.0.1.049-97/930.

Таблиця 2

Найме нування приміщень

Склад та загальна площа приміщень, м2, за кількості кінопроекторів*"1

4

2

3

2

2

1

2

1

1

для 70/35- мм фільмів

для 35-мм фільмів

для

35-мм

фільмів

для

16-мм

фільмів

для 35-мм фільмів

для

16-мм

фільмів

з ксеноновими лампами

з газорозрядними лампами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проекційна

+

+

+

+

+**)

+

±

**)

***)

Перемотувальна

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Агрегатна

охолодження

****)

кінопроекторів

+

+

-

-

-

-

-

-

-.

Кімната

кіномеханіка

+

+

+

+

+

+

+

±

-

Радіовузол

н-

+

+

+

+

-

+

-

Майстерня

кіномеханіка

+

+

+

-

-

-

-

-

-

Санітарний вузол

+

+

+

+

+

+

+

-

-

Загальна площа:

105-120

70-85

60-70

45-60

15-20

15

15-20

15-20

-

Кількість кінопроекторів у проекційній кожного залу рекомендується приймати: у кінотеатрах цілорічної дії в залах місткістю 600 і більше місць - 4; у кінотеатрах цілорічної дії місткістю 200 і більше місць - 3; у кінотеатрах сезоної дії, клубах, залах з епізодичним кінопоказом - 2; у кінотеатрах цілорічної дії місткістю 200 і більше місць за наявності безперемотувального пристрою з бобінами (дисками) ємністю не менше 5000 м - 1 ; при динамічній проекції для постановочних цілей і для 16-мм фільмів - 1 .

**У разі використання для кінопоказу пересувної 16-мм кіноустановки допускається передбачати в залі обгороджене бар'єром місце площею 4 м2.

***) у разі встановлення двох кінопроекторів, а також за більшої кількості проекторів у багатозальних