НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


5.1. Електроустановки

5.1.1. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж,

наладка та експлуатація) повинні відповідати вимогам чинних Правил

улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації

електроустановок споживачів (далі - ПТЕ), Правил техніки безпеки

під час експлуатації електроустановок споживачів

(далі - ПТБ), ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) "Правила будови

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" та

інших нормативних документів (далі - ДНАОП 0.00-1.32-01).

Будівельну частину електроустановок слід виконувати

відповідно до протипожежних вимог будівельних норм та ПУЕ та

ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ).

5.1.2. Відстань від повітряних ліній електропередач до

будівель і споруд, які містять вибухопожежонебезпечні та

пожежонебезпечні приміщення, до вибухо- і пожежонебезпечних зон

зовнішніх установок, а також горючих дахів та близьких частин

будівель і споруд, що виступають, місць зберігання горючих

матеріалів повинна відповідати величинам, визначеним

ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ).

Протипожежні відстані від повітряних ліній слабострумових

мереж (радіо, телефонного зв'язку, сигналізації тощо) до зовнішніх

установок з вибухопожежонебезпечними зонами всіх класів згідно з

ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) мають бути такими самими, як і

для повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ.

5.1.3. Електричні машини, апарати, обладнання (апарати

управління, пускорегулювання, контрольно-вимірювальні прилади,

електродвигуни, світильники тощо), електропроводи та кабелі за

виконанням та ступенем захисту повинні відповідати класу зони

згідно з ПУЕ, мати апаратуру захисту від струмів короткого

замикання та інших аварійних режимів.

5.1.4. Телефонні апарати, сигнальні пристрої до них,

електричні годинники, радіоприймачі, пристрої й обладнання

установок автоматичної і ручної пожежної сигналізації, охоронної

сигналізації, установок пожежогасіння, централізованої системи

оповіщення про пожежу та інші подібні слабострумові споживачі

електроенергії можуть застосовуватися у вибухонебезпечних і

пожежонебезпечних зонах лише за умови відповідності їх рівня

вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу зони, крім

випадків, обумовлених відповідними нормативними документами.

Слабострумові внутрішні електромережі повинні виконуватися у

вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також по горючих

основах аналогічно вимогам ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01

( v0272203-01 ) до внутрішніх електромереж, крім випадків,

обумовлених у нормативних документах.

Над вибухонебезпечними зонами будь-якого класу (як у

приміщеннях, так і в зовнішніх вибухонебезпечних установках) не

допускається розміщувати електрообладнання (світильники,

прожектори, з'єднувальні коробки тощо) без засобів вибухозахисту

та прокладати електропроводи і кабелі над цими зонами способами,

що не допускаються у вибухонебезпечних зонах відповідно до

ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ).

5.1.5. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані

із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо

ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною

лабораторією). Застосування саморобних некаліброваних плавких

вставок забороняється.

5.1.6. На електродвигуни, світильники, інші електричні

машини, апарати та обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або

пожежонебезпечних зонах, повинні бути нанесені знаки, що вказують

на їх ступінь захисту згідно з чинними стандартами.

5.1.7. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і

кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання,

паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

Місця з'єднання жил проводів і кабелів, а також з'єднувальні

та відгалужувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний

опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків.

Струм втрат ізоляції стиків повинен бути не більше струму втрат

ізоляції цілих жил цих проводів і кабелів.

5.1.8. В електропроводках вибухонебезпечних і

пожежонебезпечних зон слід застосовувати відгалуджувальні та

з'єднувальні коробки з негорючих або важкогорючих матеріалів.

Ці коробки повинні бути постійно закриті кришками із зазначених

матеріалів.

5.1.9. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не

дозволяється. Винятком можуть бути тимчасові ілюмінаційні

установки і електропроводки, які живлять місця проведення

будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних робіт.

Не дозволяється прокладання проводів і кабелів (за винятком

тих, що прокладаються у сталевих трубах) безпосередньо поверхнею

металевих панелей та плит з полімерними утеплювачами, а також

установлення електричних апаратів, щитів тощо ближче 1 м від

указаних конструкцій. У місцях перетинання обгороджувальних

конструкцій електричними комунікаціями повинні передбачатися

металеві гільзи з ущільненням негорючими матеріалами.

5.1.10. Переносні світильники повинні бути обладнані

захисними скляними ковпаками й сітками. Для цих світильників та

іншої переносної електроапаратури слід застосовувати гнучкі кабелі

та проводи (шнури) з мідними жилами, спеціально призначеними для

цієї мети, з урахуванням їх захисту від можливих пошкоджень.

5.1.11. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади,

електрощити зі ступенем захисту оболонок менше 1Р 44 повинні

розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за

винятком матеріалів груп Г1, Г2, або відокремлюватися від них

екранами з негорючих матеріалів.

У пожежонебезпечних приміщеннях, де на окремих ділянках

зберігаються тверді горючі або негорючі, але у горючій упаковці

матеріали, пожежонебезпечна зона П-IIа вважається в межах не менше

1 м від меж ділянки, призначеної для складування, і над самою

ділянкою.

Пожежонебезпечна зона класу П-III вважається в таких же межах

при розміщенні ділянок складування твердих горючих матеріалів і

горючих рідин зовні (поза будівлями і спорудами).

5.1.12. Відстань між світильниками з лампами розжарювання та

предметами (будівельними конструкціями) з горючих матеріалів, за

винятком груп Г1, Г2, повинна бути не менше таких значень:

номінальна потужність Р, Вт мінімальна відстань, м

100 0,5

300 0,8

500 1,0

Інші види світильників повинні розміщуватися від горючих

матеріалів та предметів на відстані не менше 0,5 м від будівельних

конструкцій, що містять горючі матеріали груп горючості Г3, Г4, -

не менше 0,2 м, а від конструкцій із горючих матеріалів груп

горючості Г1, Г2 - не менше 0,1 м.

У разі неможливості дотримання вказаної відстані до

будівельних конструкцій вони повинні бути захищені негорючими

теплоізоляційними матеріалами.

5.1.13. У разі встановлення світильників на (у) підвісні

стелі чи їх облицювання з матеріалів груп горючості Г3, Г4 місця

прилягання цих світильників необхідно захищати негорючим

теплоізоляційним матеріалом або матеріалом групи горючості Г1

(крім випадків, коли технічними умовами на світильники

передбачається можливість їх монтажу на горючих поверхнях чи

конструкціях).

5.1.14. Відстань від кабелів та ізольованих проводів,

прокладених відкрито по конструкціях на ізоляторах, тросах, в

лотках тощо до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих

матеріалів, повинна бути не менше 1 м.

5.1.15. Прокладання проводів (кабелів) поверхнею горючих

основ (конструкціях, деталях), улаштування вводів у будівлі

повинно здійснюватися згідно з ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01

( v0272203-01 ).

У разі відкритого прокладання незахищених проводів та

захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів

відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна

становити не менше 0,01 м. У разі неможливості забезпечити вказану

відстань провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні

шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу

(кабелю) не менше ніж на 0,01 м.

У разі схованого прокладання таких проводів (кабелів) їх

необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним

шаром негорючого матеріалу. Після закінчення прокладання

складається акт проведення схованих робіт.

5.1.16. Електронагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі

та інші побутові електроприлади та апаратура повинні вмикатися в

електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та

електророзеток заводського виготовлення.

5.1.17. Застосування електричних опалювальних приладів у

приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою А та Б не

дозволяється.

У разі застосування згідно з умовами виробництва в

пожежонебезпечних зонах будь-якого класу електронагрівальних

приладів нагрівальні робочі частини останніх мають бути захищені

від зіткнення з горючими матеріалами, а самі прилади встановлені

на поверхні з негорючого матеріалу.

Забороняється застосування електронагрівальних приладів у

пожежонебезпечних зонах складських приміщень, у будівлях архівів,

музеїв, картинних галерей, бібліотек (крім спеціально призначених

і обладнаних для цього приміщень), а також у будівлях

(приміщеннях) іншого призначення, в яких можливість використання

таких приладів обмежується цими Правилами (розділ 7) або іншими

нормативними документами.

5.1.18. Температура зовнішньої поверхні електроопалювальних

приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі роботи не

повинна перевищувати 85 град. С.

Відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і

будівельних конструкцій, за винятком матеріалів груп горючості Г1,

Г2, має становити не менше 0,25 м (якщо більша відстань не

встановлена будівельними нормами або іншими нормативними

документами).

5.1.19. Для опалення невеликих приміщень, у тому числі

підприємств торгівлі (кіоски, ларки), пересувних побутових

приміщень для будівельників, будинків-вагончиків тощо можуть

застосовуватися масляні радіатори та нагрівальні електропанелі

типу РБЭ-1, ЕК-2, ЕК-4, ПТ-8-2 тощо, із закритими нагрівальними

елементами. Такі радіатори та електропанелі повинні мати справний

індивідуальний електрозахист і терморегулятор.

5.1.20. Нові підключення різних струмоприймачів

(електродвигунів, нагрівальних приладів тощо) необхідно проводити

з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі.

5.1.21. Для загального відключення силових та освітлювальних

мереж складських приміщень з вибухонебезпечними і

пожежонебезпечними зонами будь-якого класу, архівів, книгосховищ

та інших подібних приміщень необхідно передбачати встановлення

апаратів відключення (вимикачів) поза межами (іззовні) вказаних

приміщень на негорючих стінах (перегородках) або на окремих

опорах. Спільні апарати відключення (вимикачі) слід розташовувати

в ящиках з негорючих матеріалів або в нішах, які мають

пристосування для пломбування та замикання на замок.

5.1.22. Електрошафи, розміщені в коридорах, у вестибюлях,

холах, фойє, на інших шляхах евакуації, повинні бути замкненими.

Електрощити, групові електрощитки необхідно оснащувати схемою

підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

5.1.23. Електродвигуни, світильники, проводи та розподільні

пристрої треба регулярно, не рідше одного разу на місяць, а в

запилених приміщеннях - щотижня, очищати від пилу.

5.1.24. Кабельні споруди і конструкції, на яких укладають

кабелі, повинні виготовлятися з негорючих матеріалів.

Забороняється розміщення в кабельних спорудах будь-яких тимчасових

пристроїв, зберігання в них матеріалів та устаткування.

5.1.25. Улаштування, живлення, прокладання мереж аварійного

та евакуаційного освітлення повинно виконуватися відповідно до

вимог будівельних норм, ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ).

5.1.26. У світильниках аварійного та евакуаційного освітлення

треба використовувати лампи розжарювання. Дозволяється, в окремих

випадках, застосування люмінесцентних світильників для аварійного

(евакуаційного) освітлення за умов, що температура навколишнього

середовища приміщення становить не менше +5 град. С, а живлення

здійснюється на змінному струмі й забезпечує напругу мережі не

нижче 90% номінальної.

Світильники аварійного (евакуаційного) освітлення виділяються

з числа світильників робочого освітлення своїм типом чи спеціально

нанесеним знаком. Світильники евакуаційного освітлення слід

позначати літерою "Е".

Установлення будь-яких місцевих вимикачів або штепсельних

роз'єднувачів у мережах аварійного (евакуаційного) освітлення не

дозволяється.

5.1.27. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні

апарати можуть встановлюватися на горючі основи (конструкції) лише

з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що

виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

Також слід захищати електровироби (розетки, вимикачі тощо),

вбудовані в конструкції з горючих матеріалів (окрім матеріалів

груп горючості Г1, Г2), якщо технічні умови на ці вироби не