- засоби захисту від ураження електричним струмом;

- засоби захисту від підвищених або понижених температур поверхонь устаткування, матеріалів, заготовок;

б) засоби індивідуального захисту наведені в п. 1.5 даної інструкції.

3.5. При будь-яких помічених відхиленнях у виробничому процесі роботу необхідно припинити і сповістити про це особі технічного нагляду або керівництву організації.

3.6. Вимоги по забезпеченню пожежо-, вибухо- і електробезпеки.

3.6.1. Виявивши загоряння або появу будь-яких ознак пожежі слід негайно
сповістити про це особі технічного нагляду або керівництву організації.

3.6.2. Не зберігати у підземних виробках свіжі і відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, балони з киснем, ацетиленом та іншими пальними газами в обсягах, що перевищують потреби, необхідні для виконання робіт, обумовлених ПВР.

 1. Роботи з ліквідації пожеж у підземних виробках повинні виконуватися відповідно до ПЛА.
 2. До відбудовних та інших робіт дозволяється приступати лише після того, як пожежа буде повністю погашена, виробки провітрені та аналізами встановлена відсутність у рудниковому повітрі токсичних газів.

3.6.5. Електроінструмент повинен підключатися тільки через рубильник або магнітний пускач гнучким гумовим кабелем, який повинен мати спеціальну жилу для заземлення корпуса електроінструмента. Не допускати перекручування, зламу кабеля або утворення на ньому петель. Не працювати незаземленим інструментом.

3.6.6. Не виправляти, не чистити, не регулювати електроінструмент під час його роботи.

 1. Не дозволяється підключати електроінструмент безпосередньо до проводів мережі.
 2. Не дозволяється проводити виправлення електричних з'єднань і заземлення електроустаткування під напругою.

3.6.9. Не дозволяється торкатися руками, одягом або будь-якими предметами (навіть тими, що не проводять електричний струм) частин електричних машин, що зазвичай знаходяться під напругою, навіть у тому випадку, якщо вони відключені.

 1. Не слід проводити ремонти роботи поблизу неізольованих, відкритих струмоведучих частин електроустаткування, які знаходяться під напругою.
 2. Переноси світильники повинні живитися від електричної мережі напругою 12 В.
 3. Переносний світильник повинен задовольняти таким вимогам:

а) мати ізолюючу ручку;

б) його струмоведучі частини повинні бути захищені від випадкового дотику вогнестійкими і вологостійкими ізолюючими матеріалами;

в) мати захисну металеву сітку;

г) в якості провода, що живить світильник, повинен застосовуватися гнучкий гумовий шланговий провід із штепсельною вилкою на кінці;

д) конструкція штепсельної вилки повинна виключати можливість помилкового включення світильника в розетку з напругою 127 і 220 В.

 1. Не застосовувати несправні світильники або провід, які мають порушену ізоляцію.
 2. Не підключати переноси світильники до оголених проводів або шин.

Дозволяється включати переноси світильники тільки в штепсельні розетки і за допомогою штепсельної вилки.

3.6.15. При виникненні пожежі електроустаткування та електропроводка повинні бути негайно відключені від загальної електричної мережі. При неможливості відключення за допомогою рубильника проводи слід обірвати або перерубати за допомогою предметів, що не проводять струм (сокири, лопати із сухою дерев'яною ручкою і т.п.). У цьому випадку дозволяється гасити пожежу тільки вуглекислотними (порошковими) вогнегасниками або сухим піском. Не гасити пожежу в місцях, де не можна відключити електроенергію, водою або звичайними пінними вогнегасниками.

3.7. При всіх нещасних випадках або раптових захворюваннях, фактах порушення технологічного процесу, виявлених несправностях устаткування, пристосувань, інструментів, що створюють загрозу життю і здоров'ю робітників, необхідно відразу припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника робіт або представника технічного нагляду.


4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи електрослюсар-монтажник повинен:

а) закінчити кріплення елемента, що монтується, не залишати незакріплених деталей;

б) відходи виробництва, сміття і використані матеріали повинні прибиратися в спеціально відведені місця і металеві ящики;

в) очистити робоче місце;

г) прибрати в ящик або сумку особистий інструмент, металеві вироби і т.п., прибрати допоміжні пристосування у відведене місце;

д) повідомити майстру (бригадиру) про помічені несправності устаткування, механізмів, захисних пристосувань;

є) після закінчення роботи на тельфері - звільнити від вантажу гак, підняти його у верхнє положення, поставити тельфер на місце стоянки і виключити головний рубильник.

4.2. Упорядкувати ручний інструмент і ЗІЗ, здати на зберігання в спеціально відведене місце.

При виявленні пошкоджень ЗІЗ, сповістити про це інженеру по ремонту або начальнику дільниці.

4.3. Після закінчення роботи електрослюсар-монтажник повинен вимити обличчя, руки теплою водою з милом або прийняти теплий душ.


5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Загазованість, задимленість понад гранично припустимі норми, а також виявлення осідань гірничих порід і пливунів в гірничих виробках свідчать про можливі аварійні ситуації.

5.2. Для кожного об'єкта підземного будівництва розроблено ПЛА.

5.2.1. Особи, які не ознайомлені з ПЛА, і не знають його в частині, що відноситься до місця їх роботи і шляхам пересування, до роботи не допускаються. Кожне ознайомлення з ПЛА і виходами проводиться під розписку до початку роботи.

5.2.2. На кожному об'єкті підземного будівництва крім телефонного зв'язку повинна бути обладнана аварійна сигналізація (світлова, гучномовна, безпровідний радіозв'язок та ін.) із метою оперативного оповіщення працюючих про аварійні ситуації.

5.3. При виникненні аварії електрослюсар-монтажник повинен припинити роботу і діяти відповідно до ПЛА при будівництві метрополітенів і підземних споруд:

а) при пожежах:

- виявивши джерело пожежі в гірничій виробці, необхідно оцінити обстановку і негайно повідомити про аварію (особисто або по засобах зв'язку) старшій особі в зміні (майстру, механіку, начальнику дільниці і т.п.) або керівництву організації, при можливості вжити заходів до усунення джерела пожежі в початковій стадії;

 • знаходячись на вихідному від джерела пожежі струмені повітря, електрослюсар-монтажник зобов'язаний включитися в саморятівник і виходити на поверхню по маршруту, передбаченому ПЛА;
 • знаходячись на свіжому струмені повітря, електрослюсар-монтажник отримавши повідомлення про аварію, зобов'язаний взяти саморятівник і виходити на поверхню по маршрутах, передбачених ПЛА;

б) при пожежах в тупикових виробках, при перекритому полум'ям виході, електрослюсар-монтажник повинен:

 • включитися в саморятівник, знайти найбільш безпечне місце, відчинити вентилі на трубопроводі стисненого повітря, що як правило знаходяться біля кінця вентиляційних труб або під вентиляційною свердловиною і чекати прибуття гірничорятувальних відділень;
 • перекрити переріз тупикової виробки тимчасовою перемичкою з підручного або аварійного запасу матеріалів (може бути використана прогумована тканина гнучких вентиляційних труб), намагаючись створити у відгородженій частині виробки надлишковий тиск повітря з метою попередження проникнення продуктів горіння і високої температури до місця свого перебування;
 • встановити і підтримувати зв'язок з відповідальним керівником робіт із ліквідації аварії;

в) при обваленнях, опинившись за завалом у тупиковій частині виробки, електрослюсар-монтажник зобов'язаний насамперед вжити заходів до посилення кріплення в місці його завалення і після цього приступити до подачі сигналів. Сигнали повинні подаватися шляхом ударів металевим предметом по рейках, трубопроводі, елементах кріплення і т.п. або шляхом періодичного вмикання пневмоінструмента (відбійного молотка). При одержанні сигналу у відповідь робиться спроба встановити мовний зв'язок.

5.4. При всіх аваріях кожний робітник, як той що виїхав (вийшов) на поверхню, так і той, що у цей час знаходився на поверхні, зобов'язаний, дізнавшись про аварію, доповісти про свій виїзд (вихід) і виконувати обов'язки відповідно до ПЛА або залишатися у розпорядженні відповідального керівника робіт з ліквідації аварії.

5.5. Порядок дій при наданні першої допомоги потерпілим під час аварії:

 • усунути вплив на організм факторів, що створюють загрозу здоров'ю і життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, погасити палаючий одяг, витягти з води і т.п.), оцінити стан постраждалого;
 • визначити характер і тяжкість травми постраждалого і послідовність заходів щодо його порятунку;
 • виконати необхідні заходи щодо порятунку постраждалого (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку і т.п.);
 • викликати швидку медичну допомогу чи лікаря або вжити заходів для транспортування постраждалого до найближчої лікувальної установи;

- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника.