1

2

3

4

5

6

струкцій

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

7214.1

Монтажник

На мокрих роботах

з монтажу

додатково:

сталевих та

Костюм брезентовий

Вн

12

залізобе-

Чоботи гумові замість

См, Вн

12

тонних

черевиків шкіряних на

конструкцій

неслизькій підошві

7241.1

Монтажник

Онучі бавовняні

6

приладів та

На роботах з монтажної

апаратури

прихватки

автоматич-

електрозварюванням:

ного

Костюм брезентовий замість

контролю,

костюма бавовняного

Тр

12

регулювання

На зовнішніх роботах

та керування

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20

36

1494

8212.2

Моторист

Костюм бавовняний або

бетонозмішу-

Костюм брезентовий

Ми

12

вальних

Черевики шкіряні

Мун100

12

установок

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки на гумовій підошві

Тн30

48

1495

8333.3

Моторист

Костюм бавовняний

Ми

12

механічної

Черевики шкіряні

Ми

12

лопати

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Респіратор пилозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах взимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1496

8340.2

Моторист

Костюм бавовняний

Ми

12

самостійно-

Черевики шкіряні

Ми

12

го керування

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

судновим

Каска захисна з

двигуном

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1497

7122.2

Муляр

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові з

надолонниками з

вініліншкіри

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені

Тн

Тн

36

36

1498

7233.1

Налагоджу-

Костюм бавовняний

Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Ми

12

автоматизо-

Чоботи кирзові

Ми

12

ваних

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

вагон-вагів

Рукавиці

Эн

чергові

7242.1

Налагоджу-

діелектричні

вальник

Каска захисна з

24

контрольно-

підшоломником

вимірюваль-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

них приладів

Респіратор пилозахисний

до зносу

та автома-

Взимку додатково:

тики

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн20

48

1499

7223.1

Налагоджу-

Костюм бавовняний

Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Мун100

12

верстатів і

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

маніпулято-

Каска захисна з

рів з

підшоломником

24

програмним

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

керуванням

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1500

8123.2

Напаюваль-

Костюм бавовняний з

ник

кислотозахисним

просоченням

К20

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1501

8163.2

Наповнювач

Костюм бавовняний

Ми

12

балонів

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1502

4121

Нарядник

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1503

1239

Начальник

Костюм камуфляжний літній

Ми

12