1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена

Тн

36

Керівники, професіонали, фахівці

451

3113

Електрик

Костюм сукняний або

ТиТр

дільниці

Костюм бавовняний

Ми

12

3113

Електрик

Черевики шкіряні

Мун100

12

цеху

Рукавиці комбіновані

Тп

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

452

2149.2

Інженер з

Костюм сукняний

ТиТр

24

охорони

Костюм бавовняний

Ми

12

праці

Черевики шкіряні

Мун100

12

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

Капелюх повстяний

12

Плащ непромокальний

Ву

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

453

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний з

буровий

водовідштовхувальним

дільниці

просоченням

Ву

12

(служби,

Чоботи гумові або

В

цеху)

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Онучі сукняні

6

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

454

1222.2

Майстер з

Під час обслуговування

ремонту

виробничих дільниць

металургій-

монтажних, механо-

них печей

монтажних, ремонтних,

1222.2

Старший

трубопровідних, електрозва-

майстер з

рювальних робіт:

ремонту

Костюм бавовняний

Ми

12

металургій-

Черевики шкіряні або

Ми

12

них печей

Валянки на гумовій підошві

Тп

18

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Куртка утеплена

Тн

36

1

2

3

4

5

6

Під час робіт на гарячих

ділянках:

Костюм сукняний замість

ТиТр

24

костюма бавовняного

455

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер Ст. майстер Майстер

Під час роботи у пічному, конвертерному і розливному прогонах:

зміни

Костюм сукняний

ТиТр

12

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

Ми

24

виробничої

Білизна натільна

З

6

дільниці

Черевики шкіряні

Мун100

12

1222.2

Майстер

Вачеги або

ТиТр

2

основної

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

виробничої

Капелюх повстяний

12

дільниці

Плащ непромокальний

Ву

12

1222.2

Майстер

виробництва

Каска захисна з підшоломником

24

Ст. майстер

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

виробництва

Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

456

3115

3115

Механік

дільниці

Механік

цеху

Під час роботи у пічному, конвертерному і розливному прогонах:

Костюм сукняний або Костюм бавовняний Черевики шкіряні Капелюх повстяний Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Ми

Мун100

Ву

ЗПД

Тн

12

12

12

24

24 до зносу до зносу

36

457

1222.2

Начальник

дільниці

Під час роботи у пічному, конвертерному і розливному прогонах:

Костюм сукняний Черевики шкіряні Вачеги

Капелюх повстяний Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Мун100

ТиТр

Ву

ЗН

Тн

12

12

2

12

12

24 до зносу

36

458

1222.2

Начальник

Костюм сукняний

ТиТр

12

цеху

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Заступник

Капелюх повстяний

12

1

2

3

4

5

6

начальника

цеху

Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

Ву

ЗН

Тн

12

24 до зносу

36

1.7. Прокатне виробництво 1.7.1. Основне виробництво

459

8223.2

Апаратник

електролі

тичного

знежирення

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Нарукавники брезентові Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Нм

Ми

Ми

ЗН

12 12 7 днів 3

до зносу

24 до зносу

460

8159.2

Апаратник установки нейтрального газу

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів до зносу

до зносу 36

461

8153.2

Апаратник

центрифугу

вання

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

К20

К80

В,К50

Вн

ЗН

Тн

12

9

1

24 до зносу до зносу

36

462

7215.2

Бригадир з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції у процесі виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

463

7212.2

Бригадир на

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6