1

2

3

4

5

6

134

8131.1

Оператор вакуумно-

напилювальних

процесів

Халат Рукавички Напальчники гумові Берет

З

Ми, Ят Ят З

12

1

До зносу 12

135

8159.2

Оператор з нанесення газопоглинача

Халат

Респіратор

протигазовий

З

Г

12

До зносу

136

7322.2

Оператор з нанесення просвітлюваль- них та захисних покриттів

Халат

Рукавички гумові

З, О Он, Оа

12

1

137

8153.2

Оператор

іонообміну

Халат

Нарукавники

Рукавички

Берет

З

Он

Он

З

12

6

1

12

138

8122.2

Плавильник металу та сплавів

Костюм з

вогнезахисним просочуванням

Рукавиці брезентові При виготовленні прецизійних сплавів: Напівкомбінезон Рукавички Окуляри зі світлофільтром

Тр

Тр

Ти, З Ти

Тр

12

3

12

1

До зносу

139

8159.2

Промивальник деталей та вузлів

При роботі з кислотними розчинами та органічними розчинниками: Халат з

кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К50

К50

К50

К50

ЗН

12

6

12

3

До зносу

3.Виробництво тугоплавких металів та алмазного волока

140

8122.2

Вальцювальник холодного металу

Костюм з

вогнезахисним просочуванням Рукавички

Ти

Тп

12

0,5

1

2

3

4

5

6

141

8124.2

Волочильник дроту

Костюм

Ми

12

Тапочки

Ми

6

Рукавички

Ми

0,5

142

8121.2

Заготівник хімічних

Халат

Пм

12

напівфабрикатів

Рукавички гумові

Пм

1

тугоплавких металів

Респіратор

протипиловий

П

До зносу

143

9321

Перемотувальник

Халат

З

12

Тапочки

Мп

6

Рукавички

Мп

1

4.Виробництво напівпровідникових приладів

144

7311.2

Заварник напівпро-

Халат

З

12

відникових приладів

Рукавички

Тп100

0,5

Окуляри захисні

ЗН

До зносу

145

9322

Заточувальник кон-

Халат

К20

12

тактної пружини

Фартух прогумований

К20

6

Рукавички гумові

К20

1

146

7242.2

Комплектувальник

Фартух

З

6

мікромодулів

Рукавички гумові

Он

1

147

8229.2

Лакувальник

Фартух

З

6

Рукавички гумові

Он

1

148

9322

Лудильник деталей

Халат

З

12

приладів гарячим

Фартух прогумований

К20

6

способом

Нарукавники

прогумовані

К20

3

149

8290.2

Маркувальник

Халат

З

12

Рукавички

З

1

150

8283.2

Наклеювач загото-

Фартух

З

6

вок

Рукавички гумові

Он

1

151

8159.1

Оператор дифузій-

Халат

З

12

них процесів

Рукавички

Тп100

1

8159.1

Оператор з нарощу

вання епітаксіаль-

них шарів

8159.2

Оператор з вирощу-

Комбінезон

Ми, 3

12

вання кристалів

Рукавички

Тп100

1

1

2

3

4

5

6

152

8211.1

8159.1

Оператор еліонних процесів

Оператор плазмохі- мічних процесів

Халат

Рукавички

З

Тп100

12

1

153

7311.2

Оператор прецизійного різання

Халат Рукавички Респіратор протипиловий Окуляри захисні

З

Тп100

П

ЗН

12

1

До зносу До зносу

154

7343.1

Оператор прецизійної фотолітографії

Халат

Рукавички гумові

З

Он, Оа

12

1

155

8211.2

Оператор

термоз’єднань

Халат

Рукавички

З

Тп100

12

1

156

8211.1

8283.2

Оператор мікрозварювання Складальник напівпровідникових приладів

Халат

Напальчники

З

Ми

6

До зносу

157

7311.2

Скрайбувальник

пластин

Халат

Рукавички

З

Тп100

12

1

158

8131.2

Сортувальник напівфабрикатів та виробів

Халат

Напальчники

З

Ми

6

До з носу

159

8159.1

Травильник преці- зійного травлення

Халат з

кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Рукавички гумові Окуляри захисні

К50

К50

К50

ЗН

12

6

1

До зносу

160

8212.2

Шліфувальник виробів електронної техніки

Халат

Рукавички

Респіратор

протипиловий

З

Тп100

П

12

1

До зносу

5.Інші роботи електровакуумного та напівпровідникового виробництва

161

8143.2

Картонажник

Фартух

З

6

1

2

3

4

5

6

162

7311.1

Контролер деталей та приладів

При виконанні робіт на гарячих дільницях і на прийманні скляних виробів:

Халат

Рукавички

Окуляри захисні (у разі потреби)

З

Ти, Мп ЗП

12

1

До зносу

163

8283.2

Наклеювач заготовок

Фартух

З

12

164

7223.1

Налагоджувальник- монтажник випробувального устаткування

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні

Эн

Эн

Чергові

Чергові

165

7242.1

Налагоджувальник

технологічного

устаткування

(електронна

техніка)

Напівкомбінезон

Рукавички

При виконанні робіт у ртутних цехах:

Халат

Тапочки

Рукавички

Берет

Респіратор

протигазовий

З

Мп

Яж

З

Яж

З

Г

12

1

12

12

1

12

До зносу

166

9132

Прибиральник виробничих приміщень

При виконанні робіт у

ртутних цехах:

Костюм

Калоші гумові

Рукавички гумові

Респіратор

протигазовий

Яж

Яж

Яж

Г

12

12

1

До зносу

167

7233.1

Слюсар-ремонтник

При виконанні робіт у ртутних цехах: Костюм Калоші гумові Респіратор протигазовий

Яж

Яж

Г

12

12

До зносу

168

7233.2

Слюсар-

обпресувальник

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички брезентові

Вн

В

Тп100

6

12

12

1

2

3

4

5

6

ГУ.П’єзотехнічне виробництво

169

8159.1

Апаратник з кристалізації

Халат

З

12

170

8159.2

Відкатник-

вакуумник

Фартух

Рукавички

З

Ми, Тхп

12

2

171

8139.2

Готувач шихти

При виробництві п ’єзо- керамічних виробів: Фартух

Рукавички гумові Окуляри захисні

Ми

Ят

ЗН

12

1

До зносу

172

8159.3

Графітувальник

Фартух

Рукавички

Пм

Пм

12

2

173

7311.2

Заливальник компаундами

Фартух

З

12

174

8159.2

Зарядник автоклавів

Напівкомбінезон

З

12

175

7311.1

Контролер деталей та приладів

При виконанні робіт на дільницях свинцевої п’єзокераміки та розпилювання кварцу: Халат

З

12

176

8229.2

Лакувальник

Фартух

Рукавички гумові

Респіратор

протигазовий

З

Он, Оа Г

12

1

До зносу

177

8283.2

Наклеювач заготовок

Фартух

З

12

178

7242.1

Налагоджувальник

технологічного

устаткування

(електронна

техніка)

При виконанні робіт на дільницях свинцевої п’єзокераміки та розпилювання кварцу: Напівкомбінезон Рукавички Респіратор протипиловий

З

Ми

П

12

1

До зносу